Latest News

Wednesday, December 20, 2017

ယန္ဟီ လီးကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ျပီ


ျမန္မာ အစုိးရမွ မိမိအား ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ႏွင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပါတ္ကမွ မိမိ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအား အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းကူညီသြားမည္ဟု ဂ်နီဗာရွိ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္အား ေျပာခဲ့ေသးသည့္အတြက္ ယခုအခါ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ရေၾကာင္း ယန္ဟီ လီးက မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢမွ သတင္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။
ယန္ဟီ လီးသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဂ်ဳလုိင္လ က ေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏူိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။ သူမ စတင္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ဇြန္လ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏူိင္ငံသုိ႕ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္ခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ လက္ရွိ ျမန္မာ အေပၚ ရန္လုိေသာ သေဘာထားမ်ား တုိးတက္ျပသလာေနသည့္အျပင္ ႏူိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိပင္ တရားစဲြဆုိရန္ ျခိမ္းေျခာက္လာသည့္အထိ မဆင္မျခင္ ေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ႏူိင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားက မည္သုိ႕မွ် အံ့ၾသမႈ ရွိၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏူိင္ငံရွိ အစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ရာတြင္ ပြတ္ကာသီကာ အႏူိင္ရခဲ့သည့္ အစုိးရလည္း မဟုတ္၊ ျပည္သူအမ်ားက ေတာင္ျပဳိကမ္းျပဳိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားက ေပးေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ အစစ္အမွန္ ကုိယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ၎အစုိးရအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ ႏွင့္ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဳရႈကာ မိမိတုိ႕ ႏွင့္ အမ်ဳိးအႏြယ္မတူေသာ လူမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနမႈ မ်ားသည္ မည္မွ် အထိ လက္ေတြ႕မက် ရူးသြပ္မႈ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ကုိ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ေနေပသည္။

သုိ႕အတြက္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးကုိ ႏူိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာရန္ ျမန္မာအစုိးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏူိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိသာ ၎တုိ႕အေနျဖင့္ ရွာေဖြသင့္ေပသည္။
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရသည္မ်ား အား ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႕ကာကြယ္မည္ဟူေသာ စိတ္မ်ဳိးျဖင့္ မဟုတ္ပဲ ကုလသမဂၢမွ ဦးေဆာင္ျပီး လက္စားေခ်လုိေသာ စိတ္သက္သက္ျဖင့္သာ ေျပာဆုိေနၾကသည္အျဖစ္ကား ရြံရွာဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိလည္း မည္သည့္ တာ၀န္ရွိသူကမွ သမာသမတ္ က်သည့္ စကားမ်ဳိး တလုံးတပါဒမွ် ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။

သုိ႕မဟုတ္ပါက ကုလသမဂၢသည္ မည္သူမွ် ေလးစားျခင္း မခံရေတာ့ပဲ အရွက္တကဲြ အက်ဳိးနည္း ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္သာ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္သြားရေပေတာ့မည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာၾကီးအဖုိ႕ သူရဲေကာင္းတေယာက္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရျပီဟု ေအာ္ဟစ္ေနၾကေသာ္လည္း ထုိကာလတေလ်ာက္လုံး ႏူိင္ငံအား အဘက္ဘက္ မွ နည္းမ်ဳိးစုံ ျဖင့္ ပုတ္ခတ္ေနၾကေသာ အႏၱရာယ္မ်ားလွသည့္ သတင္း ပင္လယ္ျပင္ၾကီး လႈိင္းလုံးၾကီးမ်ား အၾကားတြင္ မလႈပ္မရွက္ ေက်ာက္ဆုိင္ ေက်ာက္သားထုၾကီးပမာ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ေပးသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္သာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ စစ္မွန္ေသာ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment