Latest News

Wednesday, December 20, 2017

ေတာအလယ္ ေမာတယ္

ေတာအလယ္   ေမာတယ္

ကြၽန္ေတာ္ေနထိုင္ေသာ မႏၲေလးေအာင္ပင္လယ္ကန္ ေပါင္႐ိုးအနီး လယ္ေတာအိမ္ကေလး၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း မွာက ၿခံဝင္းကြက္မ်ားႏွင့္အတူ သရက္ကုန္း ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းဝင္းႏွင့္ ေအာင္ပင္လယ္ေတာေတြ ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္မွာက ခပ္စိပ္စိပ္လူေနအိမ္ဝင္းမ်ား။ ေျမာက္ ဘက္မွာ သေျပၿခံေတြ၊ သစ္ခြၿခံေတြရွိသည္။ အေနာက္ ဘက္မွာက ဧကကြက္ အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ ေတာ႐ိုင္း ၿခံႀကီး တစ္ၿခံရွိသည္။ သည္ၿခံႀကီးထဲမွာ ငါးကန္ေတြလည္း ရွိ၏။ သရက္ပင္ေတြလည္း ရွိ၏။သေျပပင္ေတြလည္း ရွိ၏။  လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ သည္ေနရာေလးသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္စအခ်ိန္တြင္ အိမ္ကေလး၏ အေရွ႕ ဘက္မွာ၊ ေတာင္ဘက္မွာေတြက အခုလို ဝင္းေတြၿခံေတြ မရွိေသး။ ပိတ္စြယ္႐ိုင္းပင္ေတြ ေတာထေနသည့္ ကြင္း ျပင္ႀကီးပဲ ျဖစ္သည္။ အိမ့္ေတာင္ဘက္ ေခါင္းရင္းမွာလည္း ေရအိုင္တစ္အိုင္ရွိသည္။ ၾကည္လင္ေသာေရမွာ ၾကာပန္း ေတြလည္း ပြင့္ေန၏။ ညေနေစာင္းလွ်င္ျဖင့္ အေနာက္ ဘက္ ေရကန္ႀကီးေတြရွိသည့္ ၿခံႀကီးထဲသို႔ဗ်ိဳင္းအုပ္ေတြ အိပ္တန္းလာတက္သည္။ ညေနမွာအုပ္လိုက္ အိပ္တန္း တက္ၾကသည္။              

မင္းရွင္ေစာ၏ ေအာင္ပင္လယ္

အဲလို ၿခံႀကီးေတြထဲမွာသာ မဟုတ္။ ေခါင္းရင္းက ေရအိုင္ကေလးမွာလည္း ေရၾကက္တစ္အုပ္ ေရေသာက္ ဆင္းၾက၊ ေရခ်ဳိးၾကသည္။ ထိုေနရာေလးမွာ မနက္လင္း လွ်င္ ေန႔စဥ္မျပတ္ ၾကားေနရတာက ခ်ဳိးကူသံေလးပဲျဖစ္ပါ ၏။ ေအာင္ပင္လယ္ လမိုင္းလယ္မ်ား၏ အေမြအႏွစ္ ေနရာမို႔ လယ္ေတာဘဝက လယ္ေကာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ရိပ္ဝါးရိပ္ ေရရိပ္ေတြေၾကာင့္ ေက်းငွက္သာရကာ တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူး က်က္စားရာေနရာျဖစ္သည္။ ယခု ကဲ့သို႔ ေက်းငွက္သာရကာတို႔ ျမဴးထူးေပ်ာ္ရႊင္ေသာေနရာ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း ကနဦးအစကတည္းက အစဥ္အလာ ရွိခဲ့သည္။ပုဂံေခတ္ ၅၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆိုပါေတာ့။ သည္ေနရာသို႔     ပုဂံျပည္မွ   မင္းရွင္ေစာေရာက္ရွိခဲ့
၏။

ဖခမည္းေတာ္ ''သီရိႀတိဘာဝနာဒိတ်ာပဝရပ႑ိတ သုဓမၶရာဇာ''ဘြဲ႕ခံ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး၏ အမ်က္ ေတာ္ရွမႈေၾကာင့္ ပုဂံျပည္မွ ''ျပည္ႏွင္''ဒဏ္ခံရရွာေသာ မင္းရွင္ေစာတစ္ေယာက္ ဆင္ျမင္းဗိုလ္ပါအလုံးအရင္းႏွင့္ (ယခု)မႏၲေလးေဒသဝန္းက်င္သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ျမစ္ငယ္မကၡရာအနီး ၿမိဳ႕သာၿမိဳ႕၊ ဒုတိယၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕၊ တတိယ ျမစ္ငယ္ျမစ္ ေတာင္ဘက္ တပ်က္သာၿမိဳ႕ဟူေသာ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စတုတၴၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ပူတက္ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ ၿပီး၊ အလ်ားအနံတာေထာင္စီရွိေသာ ကန္တိလိ(ေခၚ) ေအာင္ပင္လယ္ကန္ကို ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ေျမာင္းႀကီးသုံးသြယ္၊ လယ္ပယ္သုံးေသာင္း၊သီးထပ္သီး ညႇပ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုံးသီးစား စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
 
ေအာင္ပင္လယ္ႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရား

  အဆိုပါ ေအာင္ပင္လယ္ကန္ေတာ္ႀကီးကို သကၠရာဇ္ ၁၁၅၁ ခု၊နယုန္လျပည့္ တနလၤာေန႔တြင္ အမရပူရ နန္းစံ ဘိုးေတာ္ဘုရားက ေနာက္ပါဗိုလ္ေျခထုႏွင့္ ထပ္မံဆည္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေတာ္မူျပန္၏။ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ ေကာင္းမႈ မဟာမုနိဘုရားႀကီးအနီး၌ ယာယီစံနန္းႏွင့္ စံျမန္းေတာ္မူ ၿပီး  မင္းမိဖုရား၊  မင္းညီမင္းသား၊ မူးေတာ္မတ္ေတာ္ ကေတာ္စိုးတို႔ႏွင့္တကြ      အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္မကေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လယ္ထြန္မဂၤလာ ဆင္းေတာ္မူ၍ ေက်ာက္စာမ်ားေရး ထိုး စိုက္ထူခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရသည္။

''အလ်ားတာသုံးေတာင္    လယ္ပယ္သုံးေသာင္း၊ ေျမာင္းသုံးသြယ္တို႔ျဖင့္ အလြန္ႀကီးက်ယ္ေသာ ကန္တိလိ အမည္ရွိေသာ ေအာင္ပင္လယ္ကန္ေတာ္ႀကီးသည္ ဆည္႐ိုကန္ပိုင္မခိုင္လို ကြင္းပ်က္စီးသည္ကို ေဖေလာင္ ေတာ္တို႔ အ႐ိုက္အရာမပ်က္ ေကာင္ပေလဟု သဗၺညဳတ Óဏ္၏ အေဆာက္အအံုကို ရည္သန္ေတာ္မူလ်က္ ျပည္သူျပည္သားတို႔ စီးပြားခ်မ္းသာျဖစ္ေစလိုရယ္ ႏွစ္သစ္အခါမွ ရက္သုံးဆယ္ရာသီေမထုန္ နယုန္လျပည့္ တနလၤာေန႔ပင္တို႔ ဓမၼတာလယ္ထြန္မဂၤလာထြက္ေတာ္မူ ရယ္''ဟူေသာ  ေက်ာက္စာပါ   မူရင္းသတ္ပုံစာသား မ်ားႏွင့္အတူ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူတို႔ကို ဘိုးေတာ္ မင္းတရားကိုယ္တိုင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေက်ာက္စာ၌ ဆက္လက္ ေရးထိုးထား၏။

ရာသီဥတု သပၸာယျဖစ္ျခင္း

''ဤကန္ေတာ္အတြင္း နိမိတ္၏ ေလးရပ္သတ္မွတ္ သည္ႏႈိက္ ေနေပ်ာ္ပိုက္ကုန္ေသာ ေရပိုးေရမႊားသားငွက္ တိရစၧာန္တို႔အား ေဘးမရွိေစဟု အာဏာထားေတာ္မူသည္ ကား'' ဟူ၍တစ္မ်ဳိး။

 ''ကိုးေထာင္ခုနစ္ရာေျခာက္ဆယ္ေလးတာ အျပန္ အလွန္ေသာ နိမိတ္အတြင္း၌ ေနကုန္ေသာ ေရပိုးေရမႊား သားငွက္တိရစၧာန္တို႔အား ေဘးမဲ့ျဖစ္ေစ''ဟူ၍ တစ္မ်ဳိး၊ ဘိုးေတာ္ဘုရားေက်ာက္စာ၌ တိတိက်က်ခိုင္ခိုင္မာမာ ပါရွိခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္က အလ်ားခုနစ္မိုင္ေက်ာ္၊ အနံ သုံးမိုင္ခြဲနီးပါးရွိ ေအာင္ပင္လယ္ကန္ေတာ္ႀကီး နယ္နိ မိတ္အတြင္း ေရပိုးေရမႊားမွအစ  ေက်းငွက္၊ တိရစၧာန္မ်ား အထိ ေဘးမဲ့ေပးထားခဲ့ျခင္းကို ခိုင္မာေစခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ထို႔ေၾကာင့္လည္း မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ဤအရပ္ ဤေနရာ ၌ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ေလေသာအခါ အေရွ႕ဘက္ ေအာင္ပင္လယ္ကန္၊ အေနာက္ဘက္ ဧရာ ဝတီျမစ္၊ ေတာင္ဘက္ေတာင္သမန္ႏွင့္ ေဇာင္းကေလာ ကန္၊ေျမာက္ဘက္ နႏၵာကန္ႏွင့္ မတၱရာျမစ္တို႔အၾကား ရွိေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတု သပၸာယျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္ ေနဝင္ေနထြက္ အိပ္တန္းတက္၊ အိပ္တန္းဆင္း ၾကသည့္ အမ်ဳိးအမည္စုံ ေက်းငွက္သာရကာတို႔ကား ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ေကာင္းကင္ယံအတြင္း ေနေျပာက္ထိုး မက်ရွိခဲ့သည္ ဆိုၾက၏။

ထိုအတိတ္ကို စိတ္ကူး၍မွ်ပင္ မွန္းဆၾကည့္ၾကပါ ဘိ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အနီးဝန္းက်င္သည္ ေရွးေရွး မင္း အဆက္ဆက္၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈႏွင့္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ သားတို႔၏ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔က်င့္ဝတ္တို႔ လိုက္နာမႈမ်ား ေၾကာင့္ ေတာႏွင့္ေတာင္ႏွင့္၊ ေရႏွင့္ၾကာႏွင့္၊ ေက်းငွက္ ႏွင့္၊ သာရကာႏွင့္ အံ့ခ်ီးမခန္း ၾကည္ႏူးသာယာေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ကာလကပဲ ယခု မႏၲေလး နယ္နိမိတ္၏ မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚ ေမးတင္ေနေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လယ္ေတာအိမ္ေလးဝန္းက်င္မွာ ေရႏွင့္ ၾကာႏွင့္၊ ေက်းငွက္ႏွင့္ သာရကာႏွင့္ ရွိေနခဲ့ျခင္းမွာလည္း ထိုဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၏ လက္မတင္ေလးမွ်ေသာ လက္ က်န္အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ေခ်လိမ့္မည္။

အစိမ္းေရာင္ရပ္ဝန္းေတြ ေပ်ာက္လု

ေအာင္ပင္လယ္သည္ ၁၉ဝ၃ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ကတည္းက လယ္ေတာျဖစ္သြားၿပီပဲ။   ထိုအခါ  သီခ်င္းေရးဆရာ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္က ညည္းတြားသည္။ ''တကယ္ေတာ အစစ္ကဲ့သို႔ အခုေတာ့လယ္ေကာျဖစ္လို႔မို႔ ေကာင္းဖို႔ ရြယ္ေသာ ေခတ္ကို အခုပင္ ေမွ်ာ္မိတယ္''တဲ့။ အခု ေတာ့ လူေနရပ္ကြက္ေတြ၊ စီမံကိန္းအေဆာက္အအံုေတြ၊ ဆည္ေတာ္ႀကီး လွ်ပ္စစ္တာဝါ၊ ရဲရြာလွ်ပ္စစ္တာဝါေတြ၊ ႐ုံးအေဆာက္အအံုသစ္ေတြ၊    ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြ၊ အုတ္တံတိုင္းျမင့္ခတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဝင္းႀကီးေတြ၊ ေပါင္း စည္းလယ္ယာေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ အေရွ႕႐ိုးမအစပ္ ႏြားလဘို႔ ေတာင္၊ ဆိတ္သည္းေတာင္၊ ဟသၤာဂူစသည့္ ေတာင္ေပၚ မွာလည္း ယခင္ကလို ေတာႀကီးမ်က္မည္း မဟုတ္ေတာ့။ အသစ္ေဖာက္လုပ္မည့္ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ ကားလမ္း ေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္အသစ္ေတြေျပာင္းကာ ယာေတာ လယ္ ေတာတို႔ စုေတၾကေတာ့မည္။

ေအာင္ပင္လယ္၏ အေရွ႕ ဘက္ ေတာင္ေတြေပၚက ၾကည့္ေတာ့ ရြာ႐ိုးၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ ကလနားေနရာေတြမွာသာ ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္၊ သစ္ပင္သစ္ေတာအတုေတြသာ ေရးေရးေတြ႕ရၿပီး  အေနာက္ဘက္တစ္ေၾကာ  ကြန္ကရစ္ ေတာႀကီး    ဟည္းထလို႔ေနေခ်ၿပီေကာ။    အခုေတာ့ ေအာင္ပင္လယ္ တစ္ေၾကာက လယ္ေတာေတြလည္း လယ္ေတာမဟုတ္ေတာ့။ မၾကာမီကြန္ကရစ္ေတာႀကီး ျဖစ္ေတာ့မည္။ မႏၲေလး၏ အသက္႐ွဴေပါက္ အစိမ္း ေရာင္ရပ္ဝန္းေတြ ေပ်ာက္လုေပါ့။

မည္သို႔ဆိုေစ။ ေကာင္းဖို႔ရြယ္ေသာေခတ္ကိုေတာ့ ေရာက္ခ်င္လွပါၿပီ။  ေမာလွေပါ့။ ။ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment