Latest News

Friday, December 22, 2017

ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ အတားအဆီးမ်ားအား ထုိင္းဘက္မွ စတင္ဖယ္ရွား ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာ-ထုိင္း  ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ အတားအဆီးမ်ားအား ထုိင္းဘက္မွ စတင္ဖယ္ရွား ေဆာင္ရြက္

တာခ်ီလိတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕
ႏွင့္ မယ္ဆုိင္ၿမဳိ႕တုိ႔အၾကားရွိ  မယ္ဆုိင္-မယ္ေဟာက္
ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ  က်န္ရွိေနသည့္ အတားအဆီးမ်ား
အား ထုိင္းဘက္မွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကုိ  ဒီဇင္ဘာ
၂၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းက  စတင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာတြင္   တာခ်ီလိတ္
ခ႐ုိင္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴး ဦးတင္ဝင္းေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊
ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္း႐ုိင္ခ႐ုိင္မွ ဒုတိယခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး Mr.Paskom Boonyalug၊ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕ပုိင္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္ျခားေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက  တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ေရႊနန္းေတာ္ကုန္တုိက္ရွိ အစည္း
အေဝးခန္းမ၌ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားအား
ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေရတားမ်ားရွင္းလင္းဖယ္ ရွားမည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ သည္။

အဆုိပါ မယ္ဆုိင္-မယ္ေဟာက္ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ ေရတားမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကုိ   ျမန္မာ-ထုိင္း
ႏွစ္ႏုိင္ငံ မယ္ဆုိင္-မယ္ေဟာက္ေခ်ာင္းေရခဲြေဝ
အသံုးခ်ေရးႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ
ဆပ္ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ  ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ ၎တုိ႔
ေဆာင္ရြက္ထားသည့္  တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ဆန္ဆုိင္း
(က)ရပ္ကြက္အနီး BRP-458(ဂရင္းဆိပ္)၊  ရန္ေအာင္ေျမရပ္ကြက္အနီးBRP-392 (ငွက္ေပ်ာ
ဆိပ္)ႏွင့္ ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္အနီးBRP-492 (ဝါး
ဆိပ္)တုိ႔ရွိ အတားအဆီးမ်ားအားလံုးကုိ ဒီဇင္ဘာ
၂၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း   ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္း
အတြင္း ငွက္ေပ်ာဆိပ္ႏွင့္ ဂရင္းဆိပ္အနီးတြင္ ဝါး
ျဖင့္ ယာယီေရတားေဆာင္ရြက္မည့္ အဆုိျပဳခ်က္ပါ
ပံုစံအတုိင္း  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ေမ
၃၁ ရက္အထိ ကာလအတြင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူထားရာ  ယင္းယာယီ ဝါးေရတားမ်ားကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း အၿပီး ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝယံလင္း(ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment