Latest News

Friday, December 22, 2017

ျပည္ေထာင္စုေန႔က်င္းပေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုေန႔က်င္းပေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကုိ ယေန႔နံနက္ ( ၉ ) နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ( ၇၁ ) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ က်င္းပေရး ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ႏုိင္ငံေရးအႏွစ္သာရရွိစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔က်င္းပေရး ဗဟုိေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၏ ၇-၁၂-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ( ၁၄ ) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီ(၁၄)ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကထားရည္ရြယ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးက စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ ျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားအားလံုး တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မ်ား၏ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို အခုိင္အမာေဖာ္က်ဴးျပသႏုိင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားစြာ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ၀င့္ထည္လာမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသည္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိၿပီး စီးပြားေရးမူ၀ါဒကိုအေျခခံသည့္ အုတ္ျမစ္မ်ားထဲမွ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုကို (၂)ႀကိမ္ က်င္းပၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု၏ အႏွစ္သာရမွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာေရးျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္သည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာမႈႏွင့္ ႏိုးၾကားရွင္သန္မႈသည္ အလြန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ၀ေျပာသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို မလြဲမေသြ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကားေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ေပါင္းစံု၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပထ၀ီ၀င္ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ရွိေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားအသီးသီးသည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ စ႐ိုက္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား သိရွိေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားအား ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ အပိုင္း(၂)ပိုင္းျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အလံတင္အခမ္းအနား ႏွင့္ သ၀ဏ္လႊာဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနား၊ ညေနပိုင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲအခမ္းအနား တို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကအားနည္းခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ( ၇၁ )ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔က်င္းပေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္တုိ႔က ဆပ္ေကာ္မတီ မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ၊ ယခင္ႏွစ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အႏွစ္သာရ ရွိရွွိက်င္းပႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲအခမ္းအနားမ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေနတုိ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီးမွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ဖိတ္ၾကားေရး၊ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေရး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ( ၇၁ ) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြား ေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ သ၀ဏ္လႊာျပဳစုေရး၊ အလံတင္အခမ္းအနားက်င္းပေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနတု႔ိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတက တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သည္ မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကား သည္။

အဆိုပါညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦး၀င္းခိုင္၊ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြး၊ ႏုိင္သက္လြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မ်ိဳးေအာင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုး၊ ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Ref; Myanmar President Office

No comments:

Post a Comment