Latest News

Saturday, December 23, 2017

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ခရစၥမတ္ ႏွစ္ျမတ္သုိ႔ဦးတည္

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ခရစၥမတ္ ႏွစ္ျမတ္သုိ႔ဦးတည္

ဆန္းလပမာ ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ ႏွစ္သစ္
ကို ႀကိဳဆိုခ်က္ သက္တမ္းအတိုင္းအရွည္ရွိ ေသာ ျပကၡဒိန္သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ရေတာ့မည့္ အခါသမယသုိ႔ က်ေရာက္လာေသာ အခါဝယ္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာသူ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကို သမင္လည္ ျပန္ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ထားေသာ ကမၻာ့ ဘဏ္၏အျမင္အား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစ သည့္ အထူးေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို စိမ္ေျပ နေျပ ဖတ္႐ႈ၍ ေနမိေလ၏။

အၾကင္ေဆာင္းပါးသည္ကား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္မွငဲ့ေစာင္းၾကည့္ျခင္းျဖစ္ေလရာ တစ္မ်ဳိးတစ္ ဘာသာ ထူးျခားလွရကား ဃရာဝါသ ကိစၥ မ်ားေျမာင္ လူတုိ႔ေဘာင္၌ ပစၥကၡ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခားေသာပံုရိပ္မ်ား  အသို႔ ထင္က်န္ရစ္ပါသနည္းဟု ကြၽႏ္ုပ္ေစ့ငုမိေလေတာ့သည္။

နတ္သမီး ကလက္၍ ဘံုပ်က္ျခင္း

စက္မႈစြမ္းအား ေခတ္ေက်ာ္လႊား အျမင္ျဖင့္ စက္ယႏၲရား အတတ္ပညာမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကေသာ လူသားမ်ား၏ ယေန႔ ကာလ၌ 'လူ႔ပေယာဂ' ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးတစ္ရပ္ကို မလြဲဧကန္ ခါးစည္းခံၾကရ၏။

အရာရာတြင္ လြန္ကဲျခင္းသည္  မ ေကာင္း၊ အလားတူပင္ စက္ယႏၲရား အတတ္က်ဴးလာသည့္အခါ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္အေပၚ ထိပါးလာသည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လူသားတုိ႔ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္မိဘိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရ၏။

ဤသုိ႔လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘံုနန္းဗိမာန္ ျဖစ္ေသာ လူသားတုိ႔တည္မီွရာ ကမၻာႀကီး သည္ ဖန္လံုအိမ္ႏွင့္တူလာရေတာ့သည္။ ကိုယ္က်ဳိးေရွ႕ထား   ဝိသမေလာဘသား လူ႔က်င့္ဝတ္မဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ စီးပြားေရးကို အစြမ္းကုန္တိုးခ်ဲ႕ၾကရာမွ လူသားသမိုင္းတြင္   အက်ည္းတန္အ႐ုပ္ ဆိုးေစမည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။

'နတ္သမီး ကလက္၍ ဘံုပ်က္ရသည္' ဟူဘိသုိ႔ပင္ လူတုိ႔က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၏ ပကတိအလွအပကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ထိခိုက္လာမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီ၌ က်င္းပေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီး   တစ္လံုး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (One Planet Summit) တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ား အျပန္ျပန္အလွန္
လွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေလသည္။

တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရႏွင့္အညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မပ်က္    ေရွ႕သုိ႔ ခရီး ဆက္ၾကဖုိ႔ 'ပါရီ သဘာတူညီခ်က္' ကို ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အေလးထား လိုက္နာျဖည့္ ဆည္းၾကဖုိ႔ လုိေပလိမ့္မည္။

ဤတြင္ေရြ႕ကား ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဓမၼ ဂုဏ္ရည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေတာရေဆာက္ တည္စဥ္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ေသာ
 'နတ္ေရကန္ ေတာရ တိမ္အလွဘြဲ႕' ပါ စာသားတစ္ပိုင္းတစ္စကို တိုးတိုးညင္သာ စြာ က်ဴးရင့္သီမိ၏။

''ဝါဂြမ္းပံုႏွယ္၊ တိမ္စင္ၾကယ္က၊ လွတယ္အေတြ႕၊ တေပြ႕ေပြ႕သာ၊ ေျပးဆာ့ကစား၊ တိမ္ျမင့္ဖ်ားမွာ နတ္သားနတ္သမီးအလား၊စိတ္ဝင္စားမိ''ႏွစ္ေပါင္း ရွစ္သိန္းကာလပတ္လံုး ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ရွိ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမွာ လူ႔သမိုင္းတြင္ အျမင့္ဆံုးအမွတ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း 'စီအိုတူး' ဟု အမွတ္သညာျပဳ ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊတ္ မႈ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးလာေၾကာင္း၊လြန္ခဲ့သည့္   သံုးႏွစ္တာကာလတြင္ စီအိုတူးပမာဏ တံု႔သြားခဲ့သည္ဆိုသည့္ တိုင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ရန္ အေၾကာင္း တရားရွိေနေၾကာင္း ရာသီဥတုသုခမိန္တုိ႔ က ဆိုမိန္႔ေလေသာ္ 'သံသရာ ေၾကာမွာလ ေမ်ာၾကအသြယ္သြယ္၊ ၾသဃနယ္က ထြက္ ဖုိ႔ခက္သား' ဟု ကြၽႏ္ုပ္ေတြးမိေလသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ မိမိ၏ ကိုယ္ က်ဳိးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္၍ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ဓာတ္ေငြ႕ ဆက္လက္ထုတ္လႊတ္ ေနမည္ဆိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သိၾကားမင္းအား 'ဗီတိုအာဏာ' သံုးေစ၍ 'စီအိုတူး' အရမ္းကာေရာ ထုတ္လႊတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို  ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ျပစ္ဒဏ္ေပးဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဟုပင္ ကြၽႏ္ုပ္အေတြးကြၽံမိ ၏။

ကႆပဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ေသာအခါ သိၾကားမင္းက ဝိသၾကံဳနတ္သားကို ေခြးနက္ႀကီးသဏၭာန္ ဖန္ဆင္းေစ၍ ''ငါသည္ အလံုးစံုေသာ အဓမၼဝါဒီ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား ကုန္ေအာင္စား အံ့'' ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္ၾကံဳးဝါးခဲ့ရာ ယင္း သတိေပးအသံကို ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းရွိ လူနတ္ အေပါင္းတုိ႔က ၾကားသိရ၏ဟူ၍ ကြၽႏ္ုပ္ မွတ္သားရဖူးသည္ကို ျပန္လည္မွ်ေဝလို ေပသည္။

ေတာင္မင္းေျမာက္မင္း မကယ္ႏိုင္သူမ်ား

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ျပည္သူ ၈၃ သန္းခန္႔မွာ အေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ လုိအပ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ က ေလ့လာေတြ႔ရွိရေလသည္။

စားရမဲ့မဲ့ ေသာက္ရမဲ့မဲ့ လူသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုင္ငံတြင္ ယီမင္ႏိုင္ငံလည္းပါဝင္၏။ ယီမင္ႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူ ၁၇ သန္းတုိ႔မွာ စားေရရိကၡာ  အလံု အေလာက္ မရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ ဘိုးဘြားမ်ား အပါအဝင္   ျပည္သူသံုးသန္းေက်ာ္မွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈကို ခါးစည္း ခံေနၾကရေပရာ ေတာင္မင္းေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ၾက ေတာ့ၿပီေလာဟု ကြၽႏ္ုပ္ေစာေၾကာမိ၏။

ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္ ကြာျခားေနဆဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားအနက္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံၾကရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားမွာ 'တြင္းေပ်ာက္ သည့္ ပုတတ္ ပ်ာေလာင္ခတ္'ဟူဘိသုိ႔ ဂနာမၿငိမ္ရွိေနၾကရေပရာ ကမၻာ့ဘဏ္စီမံကိန္းမ်ား တြင္တြင္လုပ္ သုတ္သုတ္သြားဖုိ႔ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ေတြးဆ မိသည္။

ႏြားဆိုး ထိုးကြက္ရွာ

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို ထိုးႏွက္ရန္ တာစူေန ေသာ 'ႏြားဆိုးႀကီး'သည္ကား 'သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္' ပါေပတည္း။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း မ်ား၊ ေပါက္ဆိန္မိုး ရြာသြန္းေစေသာ မုတ္သံုမိုးမ်ား၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား မွတ္တမ္း သစ္မ်ား တင္ရေလာက္ေအာင္ ၾကမ္းၾကမ္း ရမ္းရမ္း ျဖစ္ပြားခဲ့၏။

ငဲ့ကြက္မႈမရွိ ရက္စက္ေသာ ႏြားဆိုးႀကီးက ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ တည္းဟူေသာ ခ်ဳိျဖင့္ ထိုးႏွက္ ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ကာရစ္ဘီယန္ေဒသ၊ ေတာင္ အာရွေဒသႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တုိ႔ အထိနာခဲ့ရသည္။ ဆီရာလီယြန္ႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတုိ႔၌ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။

ေသဆံုးသူ ၁ဝ ဦးအထက္ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္သူဦးေရ ၁ဝဝ အထက္ရွိေသာ သဘာဝေဘး ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေလးဆ ခန္႔အထိ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္မွတ္သားရ၏။

လူသား အရင္းအႏွီး

ဝင္ေငြနိမ့္ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၌ 'လူသား အရင္းအႏွီး' (Human capital) ျမႇင့္တင္ၾကဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္က တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

ကမၻာႀကီး၏ အႀကီးမားဆံုး 'တန္ဖိုးရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ' (Asset) မွာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု၏ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ အနာဂတ္ ကာလ၌ စီးပြားေရး ဘဝတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကဖုိ႔ လူသား အရင္းအႏွီး    အထူးအေရးႀကီးလွသည္ ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က မီးေမာင္းထိုး ျပထား၏။

ေခတ္သစ္စီးပြားေရးပံုစံမွာ ဥာဏဗလအားအေပၚ မွီတည္ေနၿပီး 'ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး' ထက္ 'လူသား အရင္းအႏွီး' က သာလြန္၍ အေရးႀကီးလာသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ပညာေရးႏွင့္ လူသား အရင္းအႏွီးတုိ႔တြင္ တိုးျမႇင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကဖုိ႔ လိုအပ္ေပမည္။

''ပညာေရးဟူသည္ကား ခုစိုက္၊ ခုပြင့္၊ ခုသီးၿပီး ခုစားရေသာ အရာမဟုတ္၊ ေခတ္ သစ္ ထူေထာင္လိုေသာ္ လူသစ္ပ်ဳိးရန္ လို အပ္ၿပီး ဗလငါးတန္ျပည့္ဝေရး ႀကိဳးပမ္းၾက ရန္'' ဟူေသာ ပညာမင္းႀကီး စည္သူ ဦးေကာင္း၏ အဆိုအမိန္႔တစ္ရပ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ ျပန္လည္ၾကားေယာင္မိ၏။

ထိုမွဆက္၍ ''ပညာတတ္သူသည္ ေလာကရွိ အရာရာကို အခြင့္အလမ္းအလိုက္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဥာဏ္အားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိဥာဏ္အျမင္အရ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ စိတ္ဓာတ္တုိ႔ ကိုလည္းေကာင္း (Emotion of the Education) ျပဳျပင္ ျပဳစု စီမံထားခဲ့သူသာလွ်င္ ျဖစ္သည္'' ဟူေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အဆိုအမိန္႔ကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္အေလးထားမိ ေလသည္။

အေျခခံ ဘဝေနနည္း

ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ကေလးသူငယ္ သန္းရာေပါင္းမ်ာစြာသည္ အေျခခံဘဝေနနည္း (ဝါ)  Basic Life Skillsကိုပင္ မသိၾကေၾကာင္းဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ပညာေရး (တတ္သိပညာ) ဆက္ႏႊယ္ပံုကို ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ျပထား၏။

ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ေန႔စဥ္ မိန္းကေလးငယ္ ၄၁ဝဝဝ မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္မီ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ၾကရေၾကာင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးဘဲ အိမ္ေထာင္ရက္ သားက်သြားသူ မိန္းကေလးငယ္ေပါင္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ပညာေရးအရ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအရ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ျခင္းတုိ႔ ကို ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ျပသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ ေသာ္လည္း ကမၻာေပၚရွိ လူငယ္ဦးေရ၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ ၾကသည္ဆိုေသာ အခ်က္မွာလည္း  မွတ္ သားစရာေကာင္းလွ၏။

သဘာဝအရင္းအႏွီးမ်ား တိုးပြားေစဖုိ႔၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုလင္ေစဖုိ႔ လူသားတိုင္း အေလးထားၾကရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က တိုက္တြန္းႏိႈး ေဆာ္ျပန္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူေပါင္းသန္း ၁ဝဝဝေက်ာ္မွာ ၄င္းတုိ႔၏ လူေနမႈဘဝအတြက္ သစ္ေတာမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားေနရ ေသာ္လည္း ေတာ႐ိုင္းအပင္မ်ား၊ တိရစၧာန္ မ်ား၊ အဏၰဝါဇီဝမ်ဳိးမ်ားတည္းဟူေသာ 'သဘာဝ အရင္းအႏွီး' ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ လူသားတုိ႔ တည္မွီရာ ေဂဟစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေစလ်က္ စီးပြားေရးခရီးဆက္ၾကရန္လည္းေကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေဆာ္ၾသထား၏။

ခရစၥမတ္ (နာတာလူးပြဲေတာ္) ကာလ တြင္ ကမၻာ့လူသားမ်ားအားလံုး ေမတၱာ အျပံဳးပန္းမ်ားဖလွယ္ၾက၊ ခရစၥမတ္ေတး မ်ားကို အားပါးတရ သီက်ဴးၾကခ်ိန္တြင္ လာမည့္ႏွစ္သစ္၌ ထူးျခားေကာင္းျမတ္ သည့္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံအမႈမ်ား  တိုးပြားပါေစေၾကာင္း   ကြၽႏ္ုပ္ဆုမြန္ေျ>ြခ လ်က္ ''အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ခရစၥမတ္ ႏွစ္ျမတ္သုိ႔ ဦးတည္'' ဟု က်ဴးရင့္မိပါသတည္း။   ။

Ref: Year in Review: 2017 (World Bank)MWD

No comments:

Post a Comment