Latest News

Saturday, December 30, 2017

ရွမ္းမုိး ရွမ္းေျမ ရွမ္းစိုက္ခင္း

ရွမ္းမုိး ရွမ္းေျမ ရွမ္းစိုက္ခင္း

ဧရိယာစတုရန္း ၆ဝ၁၅၅ မုိင္က်ယ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေပါင္း၁၆၂၉ အုပ္စုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ကား က်ယ္ဝန္းလွသည္။ ေနထုိင္ၾကေသာ လူဦးေရ ငါးသန္းရွစ္သိန္းေက်ာ္အနက္ အမ်ားစုမွာ ရွမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပအုိဝ္္း၊ ပေလာင္၊ ဓႏု၊ ဝ၊ လားဟူ၊ မူေဆး၊ မုိင္းသား၊ ကယမ္း၊ ေတာင္႐ိုး၊ ကယား၊ လီေရွာ၊ ကိုးကန္႔၊ ယင္းၾကား၊ ေျမာင္ဇီး၊ ဆုိင္ေန၊ ထုိလြိဳင္ေကာ္၊ အင္းသား၊ ေမာ၊ ျမန္မာ စသည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားစံုလင္စြာ ေနထုိင္ ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏     အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖစ္၏။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္  ရာသီဥတု  ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ရြာသြန္းေသာ   မုိးေရခ်ိန္မွ်တျခင္း၊   သဘာဝေျမၾသဇာ အေျမာက္အျမားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္း  စိုက္ပ်ဳိးေရးအလြန္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ ယေန႔ကမၻာတြင္  စားနပ္ရိကၡာျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ တရိပ္ရိပ္တိုးေနသည့္ လူဦးေရကို အစာ ထုတ္လုပ္ေရးက အမီမလုိက္ႏုိင္၍ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

စိုျပည္စိမ္းလန္းေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ကား စိုက္ပ်ဳိးေရး ေကာင္းမြန္သည္ထက္    ပိုမုိ  ေကာင္းမြန္ေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ ထမင္းအုိးတစ္လံုးဟု တင္စားေလာက္ ေပသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကိုၾကည့္ပါ။ ကုန္းျမင့္ ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို ၾကည့္မလား။ ေတာင္ေစာင္း ေတာင္ ကမ္းပါးမ်ား  ျမင္ခ်င္သလား။  ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ျမစ္ဝွမ္းမ်ားတြင္ စိုက္ခ်င္သလား၊ ေရျပင္ေပၚေမ်ာေနေသာ ကြၽန္းေတြေပၚ ပ်ဳိးခ်င္သလား။  အျမင့္အနိမ့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အက်ဥ္းအက်ယ္ အေထြေထြ စံုလင္လွပါဘိ။ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ၊ တစ္ေဒသႏွင့္တစ္ေဒသ မတူၾကပါ။ လူမ်ဳိးစု တစ္စုႏွင့္တစ္စု စိုက္ပ်ဳိးၾကပံုလည္း မတူၾကပါ။

သူတို႔စိုက္ပ်ဳိးၾကပံုမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စပါး၊ ဂ်ဳံ၊ င႐ုတ္၊ ႀကံ၊ ဝါ၊ အာလူး၊ ေျမပဲ၊ ပဲပုပ္၊ ပဲယဥ္း၊ ေထာပတ္ပဲ၊ မတ္ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ေျပာင္းဖူးစသည္တို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ေအးျမေသာ  ရာသီဥတုႏွင့္လုိက္ဖက္ေသာ  လိေမၼာ္၊ သစ္ေတာ္၊ မက္မန္း၊ ပန္းသီး၊ စပ်စ္သီး စေသာ ဥယ်ာဥ္ၿခံ သစ္သီးဝလံမ်ားလည္း ထြက္သည္။ လက္ဖက္ႏွင့္ ဗာဂ်ီး နီးယားေဆးတို႔ကလည္း ေက်ာ္ၾကားလွ၏။ ျမစ္ကမ္းနား တစ္ဝိုက္ သို႔မဟုတ္ ႏုန္းေျမရွိၿပီး ေရတင္ႏုိင္ေသာ ေဒသ မ်ားတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးၾကသလုိ ေရမတင္ေသာ ေတာင္ ေစာင္း၊ ေတာင္ကမ္းပါးမ်ားတြင္လည္း ေလွကားထစ္လုပ္၊ ေျမာင္းမ်ား၊ ဝါးတံေလွ်ာက္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေရသြင္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။

ေတာင္ေပၚစပါးအျပင္   ေခါင္မုိင္ေလြ၊   ေခါင္ႏြန္၊ ေခါင္ဆန္းေဟာင္၊ ေခါင္လုိင္ဟု ရွမ္းဘာသာျဖင့္ေခၚေသာ စပါးမ်ား၊  ေခါင္ဆုိင္၊  ေခါင္က်ိန္ႏွင့္  ေခါင္ေယာက္ေခၚ ေကာက္ညႇင္းမ်ားကို ျပည္နယ္တစ္ခြင္ရွိ ေျမျပန္႔၊ ျမစ္ဝွမ္း၊ ခ်ဳိင့္ဝွမ္း၊ အင္းေလးေဒသတစ္ဝိုက္၊ ဟဲဟုိး၊ ေအာင္ပန္း၊ သီေပါ၊ ကိုးကန္႔၊   ဆင့္ကိုင္း၊ က်ဳိင္းတံုတို႔တြင္ အႏွံ႔စိုက္ၾက၏။

သာစြအင္းေလးကိုလည္းၾကည့္ပါ။ ဥာဏ္၊ ဝီရိယႏွင့္ ဇြဲရွိသည့္အျပင္ ႀကံရည္ဖန္ရည္က လည္း ေတာ္ေသာေၾကာင့္ အင္းသားတုိ႔အား စီးပြားေရးလာဘ္ျမင္သူမ်ားဟု တင္စားၾက သည္ဆုိလည္း ဆုိေလာက္ေပသည္။ အင္းသား တို႔ကား ေျမႀကီးမွေရႊသီးရန္ ဖန္တီးႏုိင္႐ံုမက ေရျပင္မွ ေျမအသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းသူ မ်ားတည္း။

ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားအၾကားတြင္ ၁၂ မုိင္ ရွည္၍ ေလးမုိင္က်ယ္ေသာ အင္းေလးကန္ႀကီး ရွိ၏။  မိႈင္းညိဳ႕ညိဳ႕ ေတာင္ျပာတန္းႀကီးမ်ား၊ စိမ္းစိုစုိ ထင္းရွဴးေတာအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ျပာလဲ့လဲ့ ေရျပင္၊ ခ်မ္းျမျမရာသီဥတုတုိ႔က အင္းေလး၏ အလွကို ပိုမိုသာယာေစသည္။

စိမ့္၊ စမ္း၊ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ အင္းေလးကန္တြင္းသို႔   စီးဝင္ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ေတာေတာင္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္စားလာရေသာေၾကာင့္ အမႈိက္မ်ား၊ ဒုိက္ မ်ား ပါလာၾက၏။ ယင္းတုိ႔ကို အင္းသားတုိ႔က ေနစရာမွီတြယ္စရာ  ေျမမ်ား၊  စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေျမၾသဇာမ်ားအျဖစ္  သုံးၾက၏။  ထုိ႔ျပင္ အင္းေလးကန္ပတ္လည္တြင္ ေရဝင္ၫြန္ႏုန္း ေျမကြက္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္လည္း လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ၾကသည္။

တန္ခူး၊ ကဆုန္မွာ ထြန္ယက္၊ တန္ေဆာင္ မုန္းတြင္ ရိတ္သိမ္းေလ့ရွိေသာ အင္းသားတုိ႔ ၏ လင္ပန္းေရွာႏွင့္ ေကာက္လ်ဥ္တုိ႔ကား အေကာင္းဆုံးစပါးမ်ားတည္း။   ကြၽဲကိုပင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ကြၽန္းေမ်ာစိုက္ပ်ဳိးနည္းႏွင့္ ေျမဖို႔ စိုုက္ပ်ဳိးနည္းဟူ၍ ရွိ၏။

အင္းေလးကန္တြင္း စုန္ဆန္ေမ်ာေနေသာ ေရေပၚကြၽန္းေခၚ ေျမခဲမ်ားကို  စုေပါင္းယူ၊ ေရထဲေမ်ာပါမသြားေအာင္ ဝါးစည္းမ်ားျဖင့္ တုုပ္ေႏွာင္ၿပီး ကြၽန္းေမ်ာနည္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးၾက ရသည္။ ေရၿခံလုပ္ငန္းဟုလည္း လူသိမ်ား၏။

ကြၽန္းေမ်ာမ်ားကို ေရေအာက္ေျမေရာက္ သည့္တုိင္  တစ္ခုေပၚတစ္ခု ထပ္ဆင့္ဖိခ်၊ အေပၚကေန အဆင့္ဆင့္ဖုိ႔၊ ကြၽန္းေမ်ာမ်ား ေရထဲေမ်ာမသြားေစရန္ ကြၽန္းေျမပတ္ဝန္း က်င္တြင္ သံဒင္မ်ားျဖင့္ ေပါင္ခတ္၊ စူးမ်ား ဝါးမ်ားျဖင့္  ထုိး႐ိုက္ စသည္ျဖင့္  ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ေသာအခါ  ကြၽန္းေမ်ာမ်ားသည္ ကြၽန္းၿမဲမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။

ေျမမ်ားကို ဆြေပး၊ ေရေမွာ္ပင္ ႏြားေခ်း တုိ႔ႏွင့္  ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေအာင္  ျပဳျပင္ စုိက္ပ်ဳိးသည္ကုိ ေျမဖုိ႔စုိက္နည္းဟု ေခၚ၏။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေခတ္မီ စက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတီထြင္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ကြၽန္း ေျမမ်ားေပၚ မသုံးႏုိင္ေသးေခ်။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ ေနထုိင္ၾကသည့္  တုိင္းရင္းသားမ်ားအနက္ အတြင္က်ယ္ဆုံး အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံးစာရင္းထဲ ပါဝင္ ေသာ ပအုိဝ္းတို႔သည္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးကိုပင္ အဓိကထား၏။  ပေလာင္မ်ားကိုၾကည့္ပါက လည္း   စုိက္ပ်ဳိးေရးက   ထိပ္ဆုံးျဖစ္သည္။ ဝအမ်ဳိးသားတုိ႔   လုပ္ကုိင္စားေသာက္ပုံကို ၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကန္႔တို႔၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပုံကို ေလ့လာသည္ျဖစ္ေစ၊ တိယန္ တို႔၏ စီးပြားေရးကို သုံးသပ္သည္ျဖစ္ေစ အဓိကမွာ  လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးပင္  ျဖစ္ သတည္း။

လားဟူအမ်ဳိးသားတုိ႔မွာ သီးထပ္သီးညႇပ္ မရွိဘဲ တစ္သီးစားသာ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ဓႏုတုိ႔ သည္  မုိးေကာင္းလယ္မ်ားႏွင့္  မုိးေရက် လယ္မ်ားမွာ   စပါးစိုက္ျခင္းတုိ႔ေလာက္သာ ကြာျခား၏။ ေျမာင္ဇီးတုိ႔က စုိက္ပ်ဳိးၾက၊ ေကာ္ တို႔ကလည္း လယ္ယာကိုသာ  အားကိုးၾက သည္။

စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ေနရာတြင္လည္း တူညီၾက၏။ လယ္ေရသြင္းယူရန္ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားမွ ေရကို  အတူတကြယူသုံးၾက၊ ေတာင္သူလယ္သမားအားလုံး စုေပါင္းၿပီး သစ္သားတုိင္၊ ဝါးလုံးႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆည္ျပဳလုပ္ ၾက၊ ေရအင္အားနည္းေသာ္လည္း အလွည့္က် စနစ္က်စြာ ခြဲေဝယူၾကပုံမ်ားမွာ အားရစရာ ပင္။

ယေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးကား မ်ားစြာတိုးတက္ေနၿပီ။ သီးႏွံမ်ဳိးစံုစိုက္ပ်ဳိးမႈ မ်ားျပားလာေလၿပီ။  ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အဘက္ဘက္က တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ဆည္ေျမာင္း ႀကီး မ်ားစြာရွိေနေလၿပီ။

ဟဲဟိုးခ်ဳိင့္ဝွမ္းဆည္ေျမာင္း၊  ဘန္းယဥ္ ဆည္ေျမာင္း၊ နန္းကပ္ဆည္၊ နန္းခြပ္ဆည္၊ မိုင္းပါလွ်ဳိဆည္၊ နန္းေရလႊဲဆည္၊ မုိင္းဆတ္ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းဆည္၊  မိုင္းလြီေရလႊဲဆည္၊  မိုင္းလံု ဆည္တို႔မွ လယ္ယာစိုက္ဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တို႔သို႔ ေရမ်ားျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိေနၿပီ။

ေရွးယခင္ႏွင့္ ယခု ႏႈိင္းယွဥ္၍သာ ခန္႔မွန္း ၾကည့္ပါေတာ့။

ရွမ္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွ စိတ္ ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လယ္စထြန္ေသာ ေန႔၊ လ၊ ရက္တို႔၊ ပ်ဳိးက်ဲေသာ ေန႔၊ လ၊ ရက္တို႔ကို မွတ္သားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္မျပည့္  သိရန္တည္း။   ဥပမာ၊ ပ်ဳိးေထာင္သက္သည္ ၄၅ ရက္မွသည္ ရက္ ၅ဝ အထိရွိရမည္မို႔ ရက္မွတ္သားထားပါက အလြယ္တကူ တြက္ႏုိင္သည္။

ေကာက္စိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ လယ္ထဲ ယာထဲ ကြၽဲ၊ ႏြားတို႔ ဝင္ေရာက္မေႏွာင့္ယွက္ ႏုိင္ေစရန္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဝါးမ်ားျဖင့္၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရွားေစာင္းပင္၊ ၾကက္လွ်ာ ပင္ စိုက္ျခင္းျဖင့္ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ ကာကြယ္ၾက သည္။

ရိတ္ၿပီးေသာေကာက္ပင္မ်ား သိမ္းပံုက လည္း စနစ္က်လွပါဘိ။

ေရမဝပ္ႏိုင္ေသာ၊   ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ကုန္းကမူကို  ေရြးရသည္။  စပါးႏွံမ်ားကို အတြင္းဘက္လွည့္ထားၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ဝိုင္းစည္းသြားပါက အထက္အျမင့္ဆံုးေနရာ တြင္ ထိပ္ခြၽန္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ မုိးရြာသည့္ တိုင္ အတြင္းမွစပါးမ်ားေရမစိုဘဲ မုိးေရမ်ား ေဘးသို႔ ေလွ်ာက်သြားေစသည့္နည္းျဖစ္၏။

တလင္းနယ္သည့္ ေနရာတြင္လည္း ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို အသံုးမျပဳ၊ ေကာက္လႈိင္းအစည္း ကို ျပင္ထားေသာေနရာတြင္ ႐ိုက္ခါခ်သည္။ တစ္လံခန္႔ရွည္ေသာ  ထိပ္ေကာက္ဝါးျဖင့္ ထပ္႐ိုက္ၿပီး က်လာေသာစပါးမ်ားကို ပံုထားရ သည္။   ေတာင္းတြင္ထည့္ၿပီး   အေပၚသို႔ လႊင့္တင္လိုက္ေသာအခါ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ား လြင့္စဥ္ကုန္ၾက၏။

ေနာက္တစ္နည္းကား အေပၚသို႔ လႊင့္တင္ လိုက္ၿပီး ျပန္က်လာသည့္စပါးပံုကို ယပ္ေတာင္ မ်ားျဖင့္    ဝိုင္းခတ္ၾကသည့္နည္းျဖစ္သည္။ စပါးဖ်င္းစပါးသိမ္မ်ားလြင့္ကုန္ၿပီး ေအာင္ျမင္ ေသာ စပါးမ်ားသာ က်န္ခဲ့ေစသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဧရိယာသံုးပံုႏွစ္ပံုကို ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားက ေနရာယူထားေသာ ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ေတာင္ေစာင္း မ်ားတြင္ ေလွကားထစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။  ေလွကားထစ္နည္းစနစ္ ဆိုသည္ကား ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ေလွကား ထစ္  ေျမကြက္မ်ား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္၍ အျမင့္ဆံုးအထစ္မွ ေရသြင္းယူကာ ေအာက္ ဆံုးအထစ္ေရာက္ေအာင္ ေရသြယ္ခ်ရသည္။

ယေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးကား ေခတ္မီတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လယ္ယာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္လည္း တိုးတက္ေနၿပီ။ စပါးအထြက္၊ ဂ်ဳံအထြက္၊ ေျမပဲအထြက္ ႏွမ္း အထြက္ကိုၾကည့္လွ်င္ အားရစရာေကာင္းလုိက္ ပါဘိ။

တစ္ဖန္  ဗာဂ်ီးနီးယားေဆးအထြက္က လည္း တုိးတက္ေနသည္။

ေတာင္ေပၚေဒသ၏    ရာသီဥတုႏွင့္ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးၾက သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ၏။ ဘိန္းသည္ တစ္မ်ဳိး သားလံုးအား လူၫြန္႔တံုးေစသည့္  မူးယစ္ ေဆးဝါးပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရး အျမင္ျဖင့္ စည္း႐ံုးဖ်က္သိမ္းလ်က္ရွိသည္။

 ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ဘိန္းခင္းမ်ားေနရာတြင္ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ ေနၾကာ၊ အာလူး၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ သစ္ေတာ္၊ မက္မန္း၊ ေထာပတ္ စေသာ သီးႏွံမ်ားျဖင့္ အစားထုိးစိုက္ပ်ဳိးၾကေစသည္။ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးၿပီး မ်ဳိးေစ့မ်ဳိးပင္၊ ဓာတ္ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္လယ္ယာသံုးပစၥည္း မ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ ေသာေၾကာင့္လည္း လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို ဖ်က္ဆီး ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ရာ ပင္ရင္း အေျခအျမစ္ျဖစ္သည့္ ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီး ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူတို႔ ပါဝင္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဘိန္းအစားထုိး စိုက္ပ်ဳိးၾက ေသာ ဧရိယာက်ယ္ဝန္းလာေလၿပီ။ အစားထုိး ေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔ စံုလင္သည္ထက္ ပုိမုိစံုလင္ လာေလၿပီ။

ရွမ္းျပည္နယ္၏   စိုက္ပ်ဳိးကြင္းမ်ားကို စိတ္ကူးၾကည့္ကာမွ်ႏွင့္ အလြန္မ်က္စိေအး ေစသည့္    ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ စပါးခင္းမ်ား၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ခင္းမ်ား၊ လိေမၼာ္ၿခံမ်ား၊ လက္ဖက္ခင္းမ်ား၊ မက္မန္းပင္မ်ား   စသည္ျဖင့္   မကုန္ႏိုင္၊ မဆံုးႏုိင္။

ကေလာၿမိဳ႕နယ္၏ အာလူးအထြက္တိုး စီမံကိန္းကိုလည္း   ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ အထြက္ေကာင္းေစရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးသည္။ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား  ေပး သည္။ အထြက္တိုးေနသည္ကို စာရင္းဇယား မ်ားႏွင့္ အတိအက်ျပသ၏။

ရွမ္းျပည္နယ္ကား ေျမကလည္း က်ယ္ပါ ဘိ။  ရာသီဥတုကလည္း  ေကာင္းပါဘိ။ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ခံုမင္ၾကပါဘိ။

ယခုအခါ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ကိုစုိက္၊ အစြမ္းထက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကိုထည့္၊ ေခတ္မီ စက္ကိရိယာကိုသံုး၊    သိပၸံနည္းက်ေသာ အထြက္တုိးစနစ္ကိုယူသျဖင့္   စိုက္ပ်ဳိးေရး တုိးတက္မႈသည္  ေပ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္မွ ေပ ၇ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ   ျမင့္မားေသာ   ရွမ္း ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကိုပင္   ေက်ာ္လြန္ေန ခ်င္ၿပီ။ ေမာင္ေအာင္မြန္(​ေၾကးမႈံ)

No comments:

Post a Comment