Latest News

Thursday, December 28, 2017

" ျခ ေသၤ့ လို ေန ဖို႔ လို တယ္ "

" ျခ ေသၤ့ လို ေန ဖို႔ လို တယ္ "

ေတာ ထဲ မွာ ျခ ေသၤ့ တစ္ ေကာင္ ထိုင္ ေန တယ္ ။ သူ႔ က အ စာ ဝ ေန လို႔ ေဘး နား မွာ တစ္ ျခား တ ရိ စၧာန္ ေတြ ျဖတ္ သြား လည္း ရန္ မ ျပဳ ဘူး ။

ဒါ ကို ေတာ ေခြး တစ္ ခ်ိဳ႕ က ျခ ေသၤ့ ကို သြား ရန္ ရွာ တယ္ ။ ျခ ေသၤ့ က လက္ နဲ႔ ပုတ္ ထုတ္ လိုက္ ၿပီး ဆက္ ထိုင္ ေန တယ္ ။ ဒါ ကို ေတာ ေခြး က သူ႔ အ ေဖာ္ တစ္ ခ်ိဳ႕ ကို ေခၚ ၿပီး ျခ ေသၤ့ ကို ထပ္ ရန္ ရွာ ျပန္ တယ္ ။ ဒီ အ ခါ ျခ ေသၤ့ က ေတာ ေခြး အုပ္ စု ကို ျပန္ တိုက္ ခိုက္ ၿပီး လာ ကိုက္ တဲ့ ေတာ ေခြး ေတြ ကို အ ေသ ကိုက္ သတ္ လိုက္ တယ္ ။

အင္ အား ခ်င္း မ ယွဥ္ နိုင္ မွန္း သိ သြား ေတာ့ ေတာ ေခြး ေတြ ျခ ေသၤ့ အ နား မ ကပ္ ရဲ ေတာ့ ဘူး ။ အ ေဝး က ေန ပဲ ေဟာင္ ေန ေတာ့ တယ္ ။ အ စ က တည္း က ျခ ေသၤ့ ကို ေၾကာက္ ေန ၾက ရ တဲ့ ေျမ ေခြး ေတြ ၊ ဝံ ပု ေလြ ေတြ အ စ ရွိ တဲ့ တ ရိ စၧာန္ ေတြ က လည္း ႀကံဳ တုန္း ေတာ ေခြး ေတြ ဖက္ က လိုက္ အူ ေပး ၾက တယ္ ။ ေအာ္ သံ ေတြ နဲ႔ ဆူ ညံ ေန တာ ေပါ့ ။

မာ ဂ ဓ ဘာ သာ စ ကား မ သိ ေတာ့ ဘာ ေတြ ေျပာ ေန မွန္း ေတာ့ မ သိ ဘူး ေပါ့ ။

ျခ ေသၤ့ က ေတာ့ ေနာက္ တစ္ ခါ လာ ကိုက္ ၿပီး အ ေနွာက္ အ ယွက္ ျဖစ္ မွာ စိုး လို႔ လွဲ မ ေန ေတာ့ ပဲ အ သင့္ အ ေန အ ထား နဲ႔ မတ္ တပ္ ထ ရပ္ ေန ၿပီး ေစာင့္ ေန တယ္ ။ ဘာ မွ ျပန္ မ ေျပာ ဘူး ။ ၁၀ ခါ တစ္ ခါ ေလာက္ ပဲ ျပန္ ဟိန္း ျပ တယ္ ။

ဒါ ေတာ တြင္း မွာ မ ၾကာ ခ ဏ ႀကံဳ ၾက ရ တဲ့ ကိ စၥ ေတြ ျဖစ္ ၿပီး ေတာ တြင္း ကို သြား ၿပီး ရုပ္ သံ ရိုက္ တတ္ တဲ့ လူ စြန္႔ စား ေတြ TV ရိုက္ ၿပီး ျပန္ ျပ လို႔ လူ တိုင္း နီး ပါး ေတြ႕ ဖူး ၾက တယ္ ။ Animal Planet တို႔ Discovery တို႔ ၾကည့္ ရင္ ေတြ႕ ေန ၾက ပဲ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရ ခိုင္ ျပည္ နယ္ ေမာင္ ေတာ ေဒ သ မွာ ျဖစ္ ေန တာ လည္း ဒီ ပံု စံ အ တိုင္း ပဲ ။

ကိုယ့္ နိုင္ ငံ နဲ႔ ကိုယ့္ အ ခ်ဳပ္ အ ျခာ နဲ႔ ေန ေန တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ဘာ သာ ျခား ေတြ က လာ ၿပီး ျပ ႆ နာ ရွာ တယ္ ။ ပ ထ မ တစ္ ခါ ျပ ႆ နာ ရွာ တုန္း က ထိုက္ သင့္ သ ေလာက္ သ တိ ေပး တုန္႔ ျပန္ ၿပီး ေနာက္ တစ္ ခါ ဒု ကၡ လာ မ ေပး ေအာင္ လို အပ္ သ လို စီ မံ ေျပာ ဆို ေဆာင္ ႐ြက္ ခဲ့ တယ္ ။ ေျပာ ဆို ေဆာင္ ႐ြက္ တယ္ ဆို တာ နိုင္ ငံ တ ကာ ကို အ ၾကမ္း ဖက္ ေတြ လာ ၿပီး အ ေနွာက္ အ ယွက္ ေပး ေန ပါ တယ္ လို႔ အ သိ ေပး ၿပီး လို အပ္ မယ္ ထင္ တဲ့ ျပင္ ဆင္ မႈ ေတြ လုပ္ ထား တာ ။

တ ကယ္ ပဲ ေနာက္ တစ္ ခါ အ ၾကမ္း ဖက္ ေတြ က ပို ၿပီး ႀကီး မား တဲ့ လူ အင္ အား နဲ႔ ပို ၿပီး တိုက္ ခိုက္ လာ တယ္ ။

ဒီ တစ္ ခါ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ကိုယ္ ဘာ လဲ ဆို တာ သိ ေအာင္ ထိ ထိ ေရာက္ ေရာက္ တုန္႔ ျပန္ လိုက္ တယ္ ။ လာ ၿပီး ျပ ႆ နာ ရွာ တဲ့ သူ ေတြ ေၾကာက္ ၿပီး ထြက္ ေျပး ၾက ရ တယ္ ။

 * ဒီ ေန ရာ မွာ ေသ ခ်ာ သိ ရ မွာ က ထြက္ ေျပး တဲ့ သူ ေတြ က လာ ၿပီး ျပ ႆ နာ ရွာ တဲ့ သူ ေတြ ဆို တာ ရယ္ ၊ သူ နဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ အား ေပး အား ေျမာက္ အ လို တူ အ လို ပါ ေတြ ဆို တာ ရယ္ ကို ပဲ ။

အဲ့ ဒီ ေနာက္ ပိုင္း အ ေဝး က ေန ဆက္ တိုက္ ေအာ္ ေတာ့ တာ ပဲ ။ ဝိုင္း ေအာ္ တဲ့ အ ထဲ မွာ ျခ ေသၤ့ ကို န ဂို ထဲ က မ ေက် နပ္ ျဖစ္ ေန တဲ့ ေျမ ေခြး ေတြ ဝံ ပု ေလြ ေတြ ဆို တာ မ ေလး ရွား တို႔ OIC တို႔ ေပါ့ ။

ျဖစ္ စဥ္ က ရွင္း ရွင္း ေလး ပါ ။ Animal Planet တို႔ Discovery တို႔ ၾကည့္ ဖူး ရင္ လြယ္ လြယ္ ေလး သိ နိုင္ စဥ္း စား နိုင္ တယ္ ။

ဝံ ပု ေလြ ေတြ ၊ ေျမ ေခြး ေတြ က လိုက္ အူ ေပး ေန ေပ မယ့္ ျခ ေသၤ့ လို အင္ အား ႀကီး ၿပီး သ ေဘာ ေပါက္ တဲ့ က်ား ေတြ ၊ ဆင္ ေတြ က ေတာ့ ဘာ မွ မ ေျပာ ပဲ သူ႔ ဖာ သာ သူ ေန ေန ၾက တယ္ ။ လို အပ္ ရင္ ျခ ေသၤ့ ဖက္ က တစ္ ခါ တစ္ ခါ ဝင္ ဟိန္း ေပး တယ္ ။ က်ား ဟိန္း သံ ၊ ဆင္ က်ီ သံ ကို လည္း တ ရိ စၧာန္ ငယ္ ေတြ ေၾကာက္ ၾက ပါ တယ္ ။ တ ရုတ္ တို႔ ရု ရွား တို႔ က က်ား ေတြ ဆင္ ေတြ ေပါ့ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ကု လ သ မ ဂၢ က အ ခု ထြက္ ေျပး သြား ၾက တဲ့ ဘ ဂၤါ လီ ေတြ အ ကုန္ လံုး ကို နိုင္ ငံ သား ေပး ရ မယ္ အ ပါ အ ဝင္ သူ တို႔ လို ခ်င္ တာ ေတြ ေတာင္း ဆို တဲ့ ကိ စၥ ကို OIC က တင္ သြင္း ၿပီး သူ တို႔ အ ခ်င္း ခ်င္း ေထာက္ ခံ တယ္ ။ တ ရုတ္ တို႔ ရု ရွား တို႔ အ ပါ အ ဝင္ နား လည္ တဲ့ သူ ေတြ က ေတာ့ ကန္႔ ကြက္ ၾက တယ္ ။ အီ ရန္ လို အ စၥ လာမ္ နိုင္ ငံ ေဒါင္ ေဒါင္ ျမည္ ႀကီး က ေတာင္ ၾကား ေန ခဲ့ တယ္ ကု လ သ မ ဂၢ ကို မ ယံု လို႔ တဲ့ ။ ၿပီး မွ ျပန္ ေထာက္ ခံ ပါ တယ္ လုပ္ တယ္ ။ ဒါ က ေတာ့ မြတ္ စ လင္ ေပၚ လ စီ ေၾကာင့္ ေပါ့ ။

ေျမ ေခြး တို႔ ဝံ ပု ေလြ တို႔ ဆို တာ နန္း က် ဘု ရင္ ေတြ ပါ ။ သူ တို႔ က က်ား ေတြ ျခ ေသၤ့ ေတြ ကို လည္း တစ္ ခါ တစ္ ေလ အုပ္ စု နဲ႔ ဒု ကၡ ေပး တတ္ ေပ မဲ့ ထိ ေရာက္ မႈ နည္း ပါ တယ္ ။ သူ တို႔ က ျခ ေသၤ့ ေတြ ၊ က်ား ေတြ ေန ရာ ကို လို ခ်င္ ၾက တဲ့ သူ ေတြ ေပါ့ ။

နိုင္ ငံ ေရး မွာ တစ္ ေလွ်ာက္ လံုး ျခ ေသၤ့ ၊ တစ္ ေလွ်ာက္ လံုး က်ား ျဖစ္ ေန ၾက တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ က်ား ေတြ လည္း တစ္ ခ်ိန္ ခ်ိန္ မွာ ဝံ ပု ေလြ ေတြ ေျမ ေခြး ေတြ ျပန္ ျဖစ္ သြား တတ္ တယ္ ။ အ ဂၤ လန္ ဆို တာ တစ္ ခ်ိန္ က ျခ ေသၤ့ ပဲ ။ အ ခု ေျမ ေခြး အ ဆင့္ ဝံ ပု ေလြ အ ဆင့္ ပဲ ရွိ ေတာ့ တယ္ ။ မြတ္ စ လင္ ေတြ ကို ေၾကာက္ လို႔ EU က ေတာင္ ထြက္ ေျပး ေန ရ ၿပီ ။

တည္ တည္ ၿငိမ္ ၿငိမ္ နဲ႔ တ ေျဖး ေျဖး ခ်င္း က်ား ေတြ ဆင္ ေတြ ျဖစ္ လာ တဲ့ တ ရုတ္ နဲ႔ ရု ရွား ကို ေျမ ေခြး နဲ႔ ဝံ ပု ေလြ အ ဆင့္ အ ျဖစ္ တ ေျဖး ေျဖး က် ဆင္း လာ တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ ၊ အ ဂၤ လန္ တို႔ ဝိုင္း ဟန္႔ တား ဖို႔ ကို ပဲ လုပ္ ေဆာင္ ေန ရ တဲ့ အ ဆင့္ လို ျဖစ္ လာ ၿပီ ။ ျပင္ သစ္ ဆို တာ ထည့္ တြက္ စ ရာ ကို မ လို တာ ၾကာ ေပါ့ ။

ေဒ သ တြင္း က မ ေလး ရွား နိုင္ ငံ တို႔ အင္ ဒို နီး ရွား နိုင္ ငံ တို႔ က လည္း အ ရင္ က က်ား နိုင္ ငံ ေတြ ပဲ ။ ဒါ ေပ မဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ ေရွ႕ ျဖစ္ လာ မယ့္ ျခ ေသၤ့ အ ဆင့္ ကို ျမင္ ၿပီး ေျမ ေခြး ေတြ ဝံ ပု ေလြ ေတြ အ ဆင့္ ျဖစ္ ကုန္ ၾက ရ မွာ ကို သိ လို႔ ႀကိဳ ကန္ ေန ၾက ရ တဲ့ သ ေဘာ ပါ ။

တြက္ ခ်က္ မႈ ေတြ အ ရ အ ေမ ရိ ကန္ ကို တ ရုတ္ က ပု ခုန္း ခ်င္း ယွဥ္ လာ နိုင္ ရံု မ က ဘူး မ ၾကာ ေတာ့ တဲ့ နွစ္ အ နည္း ငယ္ အ တြင္း မွာ ေက်ာ္ တက္ ေတာ့ မယ္ ။ စစ္ သည္ အင္ အား မ်ား ျပား ၿပီး ဓ န အင္ အား တိုး တက္ ေပ မယ့္ စစ္ ေရး မွာ တ ရုတ္ က အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ ၿပိဳင္ ဖက္ မ ျဖစ္ ေသး တာ ေတာ့ ေသ ခ်ာ တယ္ ။ တ ရုတ္ က အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ စစ္ ေရး နဲ႔ နိုင္ ငံ ေရး ဓ န အင္ အား ကို ေျမာက္ ကို ရီး ယား နဲ႔ ၿဖိဳ ခ် ဖို႔ ႀကံ ေန တာ ။

အ ေမ ရိ ကန္ က လည္း ဒီ ကိ စၥ ကို သိ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ ေနာက္ ဆံုး မ်ဥ္း နီ ကို ေျမာက္ ကို ရီး ယား ခ ဏ ခ ဏ ေက်ာ္ ျဖတ္ ျပ ေန တာ ေတာင္ အ ေမ ရိ ကန္ လက္ မ ပါ ရဲ ဘူး ။ တ ရုတ္ ကို ပဲ အ တင္း အ ေရး ယူ ခိုင္း ေန တယ္ ။

ရု ရွား ရဲ႕ စစ္ လက္ နက္ ေတြ စစ္ ေလ ယာဥ္ ေတြ က လည္း အ ေမ ရိ ကန္ ကို ယွဥ္ နိုင္ လာ ရံု မ က အ ေမ ရိ ကန္ လက္ ထဲ က ေန လက္ ေအာက္ ခံ နိုင္ ငံ ေတြ ကို သူ႔ ဖက္ ပါ လာ ေအာင္ စည္း ရံုး လာ ေန နိုင္ ၿပီ ။ တစ္ ေလာ ေလး က ရု ရွား စစ္ သ ေဘၤာ ရန္ ကုန္ ကို လာ သြား တာ ပ်င္း လို႔ မ်ား ထင္ ေန ရင္ ေတာ့ မွား သြား မယ္ ။

အ ေရွ႕ အ လယ္ ပိုင္း မွာ စစ္ ေရး အ ရ အ ေမ ရိ ကန္ အ ေရး ပါ ဝင္ မႈ နည္း လာ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ တ ရုတ္ က စီး ပြား ေရး အ ရ အ ေရး ပါ လာ ၿပီ ။ ဒါ ေတြ ေၾကာင့္ လည္း အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ထ ရမ့္ က ေဂ် ရု စ လင္ ကို အ စၥ ေရး ၿမိဳ႕ ေတာ္ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ၿပီး တိုက္ စစ္ တစ္ မ်ိဳး ထြင္ ေဖာက္ ခြဲ လိုက္ တာ ။

အဲ့ ဒီ ကိ စၥ က အ ေမ ရိ ကန္ အ တြက္ အ ဆံုး အ ျဖတ္ လို ေတာင္ ျဖစ္ သြား နိုင္ တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က လည္း ထ ရမ့္ ရဲ႕ အ မွား ေတြ က စ ၿပီး တ ရုတ္ နဲ႔ ပို နီး ကပ္ သြား တယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ က စီး ပြား ေရး ပိတ္ ထား တဲ့ ရု ရွား က လည္း ျမန္ မာ ဖက္ က ရပ္ တည္ တယ္ ။ ျမန္ မာ ဘ ဂၤါ လီ အ ေရး မွာ ဆ ရာ ႀကီး လုပ္ ေန တဲ့ တူ ရ ကီ က ပါ လက္ စ တိုင္း နိုင္ ငံ ထူ ေထာင္ နိုင္ ဖို႔ ရု ရွား သ မၼ တ ပူ တင္ ကို သြား ကပ္ ရ ေတာ့ ရု ရွား သ ေဘာ က အ စၥ လာမ္ နိုင္ ငံ ေတြ အ ေပၚ မွာ အ ေမ ရိ ကန္ ထက္ ပို သက္ ေရာက္ ေန မွာ ပါ ။

ျမန္ မာ က ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ ဖို႔ အ ေကာင္း ဆံုး နိုင္ ငံ အ သစ္ ( Virgin Country ) ပါ ။ အ ခု အ ခ်ိန္ အ ေရွ႕ ေတာင္ အာ ရွ မွာ ေကာ က မာၻ ေပၚ မွာ ပါ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ေလာက္ မ်က္ စိ က် စ ရာ နိုင္ ငံ မ ရွိ ဘူး ။ ဒါ ေၾကာင့္ မ ၾကာ ခင္ ျခ ေသၤ့ လို တန္ ဖိုး ရွိ လာ လိမ့္ မယ္ ၊ အား လံုး က ၾကည့္ လာ ရ လိမ့္ မယ္ ။

မ စား ရ တဲ့ အ မဲ သဲ နဲ႔ ပက္ တတ္ တဲ့ အာ ဆီ ယံ နိုင္ ငံ တစ္ ခ်ိဳ႕ ေျမ ေခြး ဘ ဝ ၊ ဝံ ပု ေလြ ဘ ဝ ေရာက္ ရ ေတာ့ မွာ ပဲ ။

အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ထ ရမ့္ က စီး ပြား ေရး သ မား ။ စီး ပြား ေရး ပ ညာ ရွင္ ေဒါက္ တာ ေတြ ပါ ရ ဂူ ေတြ ထက္ ေတာ္ တယ္ ဆို တာ ေမး စ ရာ မ လို ဘူး ။ သူ က သူ႔ ဖက္ ကိုယ့့္ ဖက္ ျပတ္ ျပတ္ သား သား ခြဲ ထုတ္ ၿပီး မွ တစ္ ဆင့္ ခ်င္း ရိုက္ ခ် မယ့္ သူ မ်ိဳး ။

အ ခု အ စၥ ေရး ကို ဘန္း ျပ ၿပီး သူ႔ ကို မ ေထာက္ ခံ တဲ့ နိုင္ ငံ ေတြ ခြဲ ထုတ္ တယ္ ။ ၿပီး ရင္ ရံ ပံု ေငြ ျဖတ္ ေတာက္ မယ္ ။ ကု လ သ မ ဂၢ ကို လည္း သူ႔ ကို ဆန္႔ က်င္ လို႔ ဆို ၿပီး ရံ ပံု ေငြ ျဖတ္ ေတာက္ မယ္ ။ သူ႔ ဆီ က ကု လ သ မ ဂၢ အ ေဆာက္ အ အံု ေတာင္ တ ရုတ္ ဆီ သြား ဖို႔ အ သံ ထြက္ လာ ၿပီ ။

ဒီ နည္း နဲ႔ ဓ န အင္ အား ႀကီး လာ တဲ့ တ ရုတ္ ရယ္ OIC ရယ္ ကို ေရ ရွည္ ဝန္ ပိ ေစ ဖို႔ ႀကံ တာ ။ အ ေမ ရိ ကန္ ေထာက္ ပ့ံ ေၾကး အ မ်ား ဆံုး ေပး ေန ရ တဲ့ နိုင္ ငံ ၁၀ နိုင္ ငံ မွာ ၉ နိုင္ ငံ က မြတ္ စ လင္ နိုင္ ငံ ေတြ ပဲ ျဖစ္ ေတာ့ အ ခု ေဂ် ရု စ လင္ ျပ ႆ နာ ကို ေထာက္ ျပ ၿပီး ရံ ပံု ေငြ ရပ္ ဆိုင္း အံုး မွာ ပါ ။

သူ လည္း ပိုက္ ဆံ ကုန္ သက္ သာ ၊ မြတ္ စ လင္ နိုင္ ငံ ေတြ လည္း ခ်ိ နဲ႔ ။ တစ္ ခ်က္ ခုတ္ ေလး ငါး ဆယ္ ခ်က္ ေလာက္ ျပတ္ တဲ့ ကိ စၥ ေတြ တစ္ ခု ၿပီး တစ္ ခု ဆက္ လာ တာ ေတြ႕ ရ မွာ ပါ ။ ကု လ သ မ ဂၢ က အ သံုး အ ျဖဳန္း ႀကီး ၿပီး ဘာ မွ လည္း အ လုပ္ မ ျဖစ္ ဘူး လို႔ အ ေမ ရိ ကန္ ဆိုင္ ရာ ကု လ သ မ ဂၢ ကိုယ္ စား လွယ္ နစ္ ကီ ဟာ ေလ က ထုတ္ ေျပာ တယ္ ။

နိုင္ ငံ ေရး က သိပ္ ရႈတ္ တယ္ ။ လွ်င္ သူ စား စ တမ္း ပဲ ။

ကိုယ္ ေတြ က ျခ ေသၤ့ လို ေန ဖို႔ လို တယ္ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )

No comments:

Post a Comment