Latest News

Thursday, December 28, 2017

" မ ေကာင္း ေပ မယ့္ ႀကိဳက္ တယ္ "

" မ ေကာင္း ေပ မယ့္ ႀကိဳက္ တယ္ "

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မွ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ သို႔ သြယ္ တန္း ထား သည့္ ေရ နံ နွင့္ သ ဘာ ဝ ဓာတ္ ေငြ႕ ပိုက္ လိုင္း လံု ၿခံဳ ေရး ေဆာင္ ႐ြက္ ေန တဲ့ စ ခန္း မ်ား ကို KIA နွင့္ TNLA အ ဖြဲ႕ တိုက္ ခိုက္ ခဲ့ တယ္ လို႔ သ တင္း ေဖာ္ ျပ လာ တယ္ ။

ဒီ လို ကိ စၥ က နိုင္ ငံ တ ကာ မွာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ပံု ရိပ္ က် ဆင္း ေစ သ လို ျဖစ္ ေစ ၿပီး ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ မႈ ျပဳ လုပ္ မယ့္ သူ ေတြ ကို ထိတ္ လန္႔ ေစ တဲ့ အ တြက္ မ ေကာင္း ပါ ဘူး ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ ႀကီး ႀကီး မား မား အ လုပ္ လုပ္ ဖို႔ ကို တ ရား ဝင္ အ စိုး ရ ေကာ ၊ တ ရား မ ဝင္ လက္ နက္ ကိုင္ ေကာ ေက် နပ္ မွ လုပ္ လို႔ ရ မယ္ ဆို တဲ့ သ ေဘာ သက္ ေရာက္ ေန တယ္ ။ ဒီ လို ျဖစ္ ေအာင္ လည္း လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ တ မင္ လုပ္ ေန ပါ တယ္ ။

ၾကား မိ တာ က KIA ကို တ ရုတ္ က လက္ နက္ မ ေရာင္း ေတာ့ ဘူး ဆို တာ လည္း ၾကား မိ တယ္ ။ တ ရုတ္ နဲ႔ ျမန္ မာ အ စိုး ရ ပို မို နီး ကပ္ သြား တာ ကို မ လို လို႔ ဆို တာ လည္း ၾကား မိ တယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ရ ခိုင္ ကိ စၥ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး အ ေနာက္ နိုင္ ငံ ေတြ က OIC နိုင္ ငံ ေတြ နဲ႔ ေပါင္း ၿပီး တစ္ ဖက္ သတ္ ဖိ အား ေပး ေန ၾက တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ အ ခ်ဳပ္ အ ျခာ အာ ဏာ ကို ထိ ပါး လာ ေန ၾက တာ အား လံုး အ သိ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဖက္ က ရပ္ တည္ ေပး တယ္ ။

" ျမန္ မာ နဲ႔ ဘ ဂၤ လား ေဒ့ရွ္ တို႔ ဒီ ကိ စၥ ကို ေျဖ ရွင္း ေန တာ ကို နိုင္ ငံ တ ကာ အ သိုင္း အ ဝိုင္း အ ေန နဲ႔ ရႈတ္ ေထြး မႈ ေတြ ေပး ေန မယ့္ အ စား အ က်ိဳး ရွိ တဲ့ အ ကူ အ ညီ ေတြ ေပး သင့္ တယ္ လို႔ ကြၽန္ မ တို႔ ထင္ တယ္ " လို႔ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ျခား ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န ေျပာ ေရး ဆို ခြင့္ ရွိ သူ Hua Chun Ying က သ တင္း စာ ရွင္း လင္း ပြဲ တစ္ ခု မွာ ေျပာ ဆို ခဲ့ တယ္ လို႔ ဝါ ရွင္ တန္ ပို႔စ္ မွာ ေဖာ္ ျပ ခဲ့ တယ္ ။

ဘယ္ လို ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ တ ရုတ္ ေၾကာင့္ ျမန္ မာ နည္း နည္း ခံ သာ ေန ေသး တယ္ ဆို တာ ေတာ့ ျငင္း မ ရ ဘူး ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ နယ္ စပ္ က လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ က သက္ ဆိုင္ ရာ နိုင္ ငံ ေတြ နဲ႔ ဆက္ စပ္ မႈ ရွိ တယ္ ။ ေျမာက္ ပိုင္း က လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ လည္း တ ရုတ္ ျပည္ နဲ႔ ဆက္ စပ္ မႈ ရွိ ပါ တယ္ ။ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က မ ေထာက္ ပ့ံ ေပး ရင္ " ဝ " ေတာင္ ရပ္ တည္ လို႔ မ ရ ပါ ဘူး ။

အ ခု KIA က တ ရုတ္ အ ဓိ က ေထာက္ ပ့ံ ေပး ထား တာ မ ဟုတ္ ေပ မယ့္ တ ရုတ္ လက္ မ ခံ ေတာ့ ဘူး ဆို ရင္ ျမန္ မာ စစ္ တပ္ က လြယ္ လြယ္ ေလး အ ျမစ္ ျဖတ္ လို႔ ရ တယ္ ဆို တာ မ ၾကာ ခင္ က ေလး က လိုင္ ဇာ ကို လက္ နက္ ႀကီး ၄ ႀကိမ္ ပစ္ ၿပီး သ တိ ေပး ခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ တယ္ ။

အ ခု နိုုင္ ငံ ေရး က စား ကြက္ တစ္ ခု ကို KIA က ေ႐ြ႕ လိုက္ တယ္ ။ သူ ေ႐ြ႕ တဲ့ အ ကြက္ က ဘယ္ လို ဆက္ ျဖစ္ မ လဲ ဆို တာ ေတာ့ ဆက္ ၾကည့္ ရ မွာ ပဲ ။

တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က က မာၻ ေပၚ မွာ စစ္ ေရး အ ေန နဲ႔ အ စဥ္ အ လာ ေတာ့ မ ရွိ ဘူး ။ ျမန္ မာ လို နိုင္ ငံ ေလး ကို ေတာင္ ေလး ႀကိမ္ တိုက္ ၿပီး ေလး ခါ ရံႈး ခဲ့ တယ္ ။ ဗီ ယက္ နမ္ နဲ႔ စစ္ ျဖစ္ ေတာ့ လည္း မ နိုင္ ဘူး ။ အိ ႏၵိ ယ နဲ႔ စစ္ ျဖစ္ ေတာ့ လည္း နွစ္ ဖက္ စ လံုး က နိုင္ တယ္ ေျပာ ခဲ့ ၾက တယ္ ။ တ ရုတ္ က စီး ပြား ေရး ပဲ လုပ္ တတ္ တာ ။

တ ရုတ္ က စီး ပြား ေရး ကို အ သက္ ေလာက္ တန္ ဖိုး ထား တယ္ ။ ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဆို ေတာ့ ဆင္း ရဲ ခဲ့ ဖူး ၿပီး ဆင္း ရဲ လို႔ နိုင္ ငံ ကြၽန္ ျဖစ္ ခဲ့ ရ တာ ကို တ ရုတ္ ေတြ မ ေမ့ ၾက ပါ ဘူး ။ သူ႔ စီး ပြား ကို ထိ ရင္ လည္း လက္ တုန္႔ ျပန္ တတ္ တယ္ ။

အ ခု KIA တို႔ တ ရုတ္ ရဲ႕ ဗ်ဴ ဟာ က် တဲ့ စီး ပြား ေရး ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ ျပ လိုက္ ၿပီ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ တယ္ ။ ဒီ ကိ စၥ ကို တ ရုတ္ ဘယ္ လို ျပန္ တုန္႔ ျပန္ လာ နိုင္ မ လဲ ။ ဒီ အ တိုင္း ေတာ့ ထိုင္ ၾကည့္ မယ္ မ ထင္ ဘူး ။ KIA တို႔ ကို သြား ေတာင္း ပန္ ၿပီး ဆက္ ေၾကး သြား ေပး မယ္ ၊ လို ခ်င္ တာ ေပး ပါ့ မယ္ လို႔ သြား ညႇိ မယ္ လို႔ လည္း မ ထင္ ဘူး ။

ျမန္ မာ အ စိုး ရ က ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ လက္ နက္ ကိုင္ ေတြ ၿငိမ္း ခ်မ္း ခ်ဳပ္ ၿငိမ္း ေစ ခ်င္ တာ ၾကာ ေပါ့ ။ တ ရုတ္ ရဲ႕ မ ျပတ္ သား တဲ့ ေပၚ လ စီ ေၾကာင့္ သာ အ ခု ထိ ေသာင္ မ တင္ ေရ မ က် ျဖစ္ ေန ရ တာ ။ တ ရုတ္ မီး စိမ္း ျပ လိုက္ ရင္ လက္ နက္ ကိုင္ အ ဖြဲ႕ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ပြဲ ၿပီး သြား နိုင္ တယ္ ။ နွစ္ ဆန္း မွာ လုပ္ မယ့္ ၂၁ ပင္ လံု ကို တက္ ပါ ရ ေစ ဆို ၿပီး အ သည္း အ သန္ ျဖစ္ လာ ၾက လိမ့္ မယ္ ။

အ လ ကား ေန ရန္ လို ေန တာ မ ေကာင္း ပါ ဘူး ။ သူ႔ နယ္ ကိုယ့္ နယ္ ဆို ၿပီး မာန္ ဖီး ေန ၾက တယ္ ။ စား မာန္ ခုတ္ ေန ၾက တယ္ ။ အဲ့ ဒါ ေတြ က တ ရိ စၧာန္ ေတြ ျပဳ မူ ၾက တဲ့ အ ျပဳ အ မူ မ်ိဳး ပဲ ။

လက္ နက္ ကိုင္ တိုင္း ရင္း သား အ ခ်င္း ခ်င္း လည္း နယ္ က်ဴး လို႔ ဆို ၿပီး ပစ္ ခတ္ ေန တာ ပဲ ။ ငါ့ ျပည္ နယ္ ထဲ အ လုပ္ လာ လုပ္ လို႔ ဆို လည္း ပစ္ ေန တာ ပဲ ။ ျမန္ မာ တိုင္း ရင္း သား ပဲ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ ဘယ္ ေန ရာ သြား သြား ေပါ့ ။ ရွမ္း က တ အာင္း ဆီ မ သြား ရဲ ၊ လီ ဆူး က ဂ်ိမ္း ေဖာ ဆီ မ သြား ရဲ ဆို ရင္ ေရွ႕ ေခတ္ အ သား စား လူ ရိုင္း ေတြ လို ယဥ္ ေက်း မႈ အ ဆင့္ အ တန္း နိမ့္ က် ေန တုန္း ပဲ လို႔ ေျပာ ၾက မွာ ေပါ့ ။

ဒါ ဘာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ရ သ လဲ ဆို ရင္ လက္ ထဲ မွာ ေသ နတ္ ရွိ ေန လို႔ ပဲ ။ ေန ရာ တ ကာ မွာ ေသ နတ္ ကို အ သံုး ခ် ခ်င္ ေန လို႔ ပဲ ။ က ခ်င္ နယ္ ထဲ က ရင္ သြား တာ ဘာ ျဖစ္ လဲ ။ ရွမ္း နယ္ ထဲ ရ ခိုင္ သြား တာ ဘာ ျဖစ္ လဲ ။ ေျမ ႀကီး နိမ့္ ဝင္ သြား လို႔ လား ။

ေနာက္ တစ္ ခု က ငါ တို႔ ျပည္ နယ္ က ထြက္ တဲ့ သ ယံ ဇာ တ ေတြ တဲ့ ။ အဲ့ ဒီ သ ယံ ဇာ တ ေတြ ကို ဘယ္ သူ ပိုင္ တာ လဲ ။ ဘယ္ သူ က စ ၿပီး ေမြး ထား ခဲ့ လို႔ လည္း ။ ေက်ာက္ စိမ္း ကို ဘယ္ သူ ဖန္ တီး ထား တာ လဲ ။ ေရ နံ သ ဘာ ဝ ဓာတ္ ေငြ႕ ေတြ ကို ဘယ္ သူ က ေျမ ႀကီး ထဲ စ ထည့္ ခဲ့ တာ လဲ ။ ဒီ ေလာက္ ေလး ကို ေတာင္ မွ မ ေတြး တတ္ ၾက ပဲ ေလာ ဘ ႀကီး ၿပီး ေတာင္း ဆို ေန ၾက တာ မ ရွက္ ဘူး လား ။ လက္ နက္ ကိုင္ ၿပီး ေတာင္း ဆို ေန တာ မ ရွက္ ဘူး လား ။

စည္း စည္း လံုး လံုး ျဖစ္ သြား ရင္ အား လံုး အ တူ တူ ခံ စား ၾက ရ မွ ကို သူ တစ္ လူ ငါ တစ္ မင္း နဲ႔ ရွက္ စ ရာ ေကာင္း လွ ပါ တယ္ ။ ေရွ႕ ပ ေဝ ႆ ဏီ က ကိ စၥ ေတြ လက္ ညိဳး ထိုး ၿပီး အ ခု ပ စၥဳ ပၸန္ ကို ကန္႔ လန္႔ တိုက္ ေန ၾက ရင္ ထား ခဲ့ ၾက တာ အ ေကာင္း ဆံုး ပဲ ။

လက္ ရွိ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က က မာၻ နဲ႔ ခ်ီ ၿပီး ျပ ႆ နာ ရင္ ဆိုင္ ေန ရ တယ္ ။ ေငြ ေၾကး အင္ အား ေတာင့္ တင္း တဲ့ အာ ရပ္ နိုင္ ငံ ေတြ စု ထား တဲ့ OIC နိုင္ ငံ ၅၇ နိုင္ ငံ နဲ႔ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ၿပိဳင္ ေန ရ တယ္ ။ မ်က္ နွာ ႀကီး ရာ ဟင္း ဖတ္ ပါ လုပ္ ၾက တဲ့ က မာၻ ့နိုင္ ငံ ေတြ က လည္း OIC နိုင္ ငံ ေတြ ဖက္ က ပါ ၾက တယ္ ။

ရွင္း ရွင္း ေျပာ ရ ရင္ ဒီ အ တိုင္း ဆို ျမန္ မာ မ နိုင္ နိုင္ ဘူး ။ ဒီ ေတာ့ စစ္ ကူ ေခၚ ရ တယ္ ။ တ ရုတ္ နဲ႔ ရု ရွား က ေတာ့ ကိုယ့္ ဖက္ ပါ ေပး တယ္ ။ လံု ေလာက္ ၿပီ လား ဆို ေတာ့ မ လံု ေလာက္ ေသး ဘူး ။ အ တင္း ဝင္ လာ ရင္ တ ရုတ္ လည္း မ တတ္ နိုင္ ဘူး ၊ ရု ရွား လည္း မ တတ္ နိုင္ ဘူး ။ သူ တို႔ ကိုယ္ တိုင္ ခ ရိုင္း မီး ယား တို႔ ၊ ေတာင္ တ ရုတ္ ပင္ လယ္ တို႔ မွာ အ တင္း ဝင္ ထား ၾက တာ ။

ဒါ ကို ျပည္ တြင္း လက္ နက္ ကိုင္ အ ၾကမ္း ဖက္ သူ ပုန္ ေတြ က လည္း တစ္ မ်ိဳး ၿပီး တစ္ မ်ိဳး ဒု ကၡ ေပး ေန ၾက ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ တြက္ ခက္ ခဲ လွ တယ္ ။

အ ခု KIA တို႔ တ ရုတ္ ႀကီး ရဲ႕ နား ႐ြက္ ကို တံ ေတြး သြား စြတ္ တာ ဘာ ျဖစ္ လာ မ လဲ ေစာင့္ ၾကည့္ ရ မယ္ ။ တ ရုတ္ က အ ေမ ရိ ကန္ ေနာက္ ခံ KIA ကို ၾကည့္ မ ရ လို႔ ျမန္ မာ စစ္ တပ္ ကို ရွင္း ပစ္ ခိုင္း ရင္ လည္း အ့ံ ၾသ မိ မွာ ေတာ့ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ေကာင္း ေတာ့ မ ေကာင္း ဘူး ေပါ့ ။ ဒါ ေပ မဲ့

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )

No comments:

Post a Comment