Latest News

Tuesday, December 19, 2017

ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္စာရင္းဝင္ ကသာျမိဳ႕နယ္အနီး တြင္ ဧရာဝလင္းပုိင္ တစ္ေကာင္ေသဆုံး

ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္စာရင္းဝင္ ကသာျမိဳ႕နယ္အနီး
တြင္ ဧရာဝလင္းပုိင္ တစ္ေကာင္ေသဆုံး

ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္စာရင္းဝင္ ကသာျမိဳ႕နယ္အနီး
တြင္ ဧရာဝလင္းပုိင္ အမတစ္ေကာင္ ဒီဇင္ဘာ
လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံက္ပိုင္တြင္ လင္းပိုင္းတစ္
ေကာင္ ဗိုက္ေပါက္ေသဆုံးေနေႀကာင္း
သတင္းသိရသည္။
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသျကီးကသာခရုိင္၊ကသာျမိဳ႕ ့နယ္၊ေက်ာက္ပုံေက်းရြာအနီးဧရာဝတီျမစ္ကမ္း
စပ္တြင္၊အလ်ား(၇)ေပ(၆)လက္မလုံးပတ္(၄)
ေပ၊ေက်ာ္ ရွိေသာ၊လင္းပုိင္မ တစ္ေကာင္
အားရင္ခြဲထားလ်ွက္ေသဆုံးေနေျကာင္းေတြ ့ရွိရသည္။
ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း မနက္ပိုင္းတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္
သားတစ္ဦးမွ ပိုက္ေလွေမ်ာစဥ္ ဝမ္းဗိုက္ေပါက္
၍ ေမ်ာေနေႀကာင္းေတြ႔ရိွသျဖင့္ ကမ္းစမ္းသို႔
ဆယ္ယူေပးခ့ဲသည့္ဟု ကသာျမိဳ႕နယ္ေက်ာက္ပုံ
ေက်းရြာေနသူ တစ္ဦးမွေျပာျပခ့ဲသည္။
ထိုေနာက္ ကသာခရုိင္/ျမဳိ ့နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး
ဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား လာေရာက္ႀကည့္ရႈ႕
စစ္ေဆးႀကလ်ွက္ ေျမျမဳပ္ႏွံထား၍ ေနရာသတ္
မွတ္ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေႀကာင္းႏွင့္
ေက်ာက္ပုံေက်းရြာမွေဒသခံမ်ားဝိုင္းဝန္းကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးႀကသည္ဟု သတင္းသိရသည္။

ေငြအိုး(ကသာ)

No comments:

Post a Comment