Latest News

Wednesday, December 6, 2017

လမ္းေပၚမွ ေလလြင့္ကေလးမ်ား၏ ဘဝကို ကယ္တင္ၾကဖို႔လို

လမ္းေပၚမွ ေလလြင့္ကေလးမ်ား၏ ဘဝကို ကယ္တင္ၾကဖို႔လို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္အတြင္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လမ္းေပၚသို႔ေရာက္ရိွေန ၾကေသာ ေလလြင့္ကေလး သူငယ္မ်ားစြာရိွသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ စာသင္ယူ ေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ရမည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား လမ္း ေပၚ၌ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္မွာ စိတ္ မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ျမင္ကြင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အုပ္ထိန္းသူမိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး အသိုင္းအဝိုင္းမရိွသည့္ အတြက္ လမ္းေပၚေနထုိင္ေနၾကျခင္းေလာဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္ လာသည္။

လူႀကီး တခ်ဳိ႕က ကေလးသူငယ္ မ်ားကို ခုတံုးလုပ္၍ ခိုင္းစားေနၾကသည္လား၊ အမွန္တကယ္အုပ္ထိန္းသူမရိွသျဖင့္ မိမိ ဝမ္းစာအတြက္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား ေကာက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္းရမ္း၍ လည္းေကာင္း စားေသာက္ေနၾက ရသည္လား ေတြးေတာစရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူအမ်ား ဆံုးရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လမ္းေပၚေန ကေလးသူငယ္အမ်ားဆံုး ရိွေနသည္ဟု လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရိွထားသည္။ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေသာမိသားစုမ်ားတြင္ တခ်ဳိ႕ေသာ မိဘမ်ားက မိမိ၏သားသမီးမ်ား ကို ၎တို႔ ကုိယ္တိုင္က ေတာင္းရမ္းခိုင္းေန သည့္ျဖစ္စဥ္လည္း ရိွေနသည္။ စာသင္ၾကားရမည့္အရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေတာင္း ရမ္းခိုင္းစားေနေသာ သူမ်ားကိုလည္း အေရး ယူမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အထူး စီမံခ်က္အေနျဖင့္ ည ၁၂ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ဆူးေလလမ္းမ၊ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဘက္၊ သီရိမဂၤလာေစ်းတို႔၌ အေျခအေနမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ လမ္းေပၚ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားရိွေနေသးသည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ လမ္း ေဘးေလလြင့္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူႀကီး ၉၆၄ ဦးကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။

၎တို႔အနက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးသူ ငယ္မ်ားအား ေရႊဂံုတိုင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန၊ ေျခာက္ႏွစ္မွ ၁၂ အရြယ္ကေလး သူငယ္မ်ားကို သန္လ်င္လူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ၁၃ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အထိ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တြံေတး ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေျခာက္ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကို ေထာက္ၾကန္႔ အမ်ဳိးသမီး သင္တန္းေက်ာင္း၊ အသက္ ၁၇ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုေမွာ္ဘီ ဝါးနက္ေခ်ာင္း လူမႈေစာင့္ေရွာက္ ေရးဌာနမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လမ္းေပ်ာ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္သူမ်ား ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္)မွ သိရသည္။ လက္ရိွတြင္ ယင္းကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခမဲ့မ်ားအား လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ ေပၚလာေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း မရိွပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္စီးယိုယြင္းကာ လူဆိုး လူမိုက္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားရိွေနၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ရိွေစရန္ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ ေပးရမည္ သာျဖစ္သည္။

လမ္းေပၚ၌ ေရာက္ရိွေနေသာ ကေလးသူငယ္ မ်ားအနက္တခ်ဳိ႕ကေလး သူငယ္မ်ားသည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား ရိွေနၿပီး သားသမီးမ်ားအား ေတာင္းရမ္းရန္ ခိုင္းေစလ်က္ရွိသည္။ ယင္းမိဘမ်ား ကိုလည္း မည္သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရမည္ကို အေျဖရွာ သင့္ေပသည္။ လက္ရိွကေလးသူငယ္ ဥပေဒ၌ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ႏွင့္ ၆၆တြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ရန္ ခိုင္းေစပါက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းႏွင့္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ခ်မွတ္ႏိုင္ သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေရးယူမႈမ်ားျပဳ လုပ္ရာတြင္ လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ အမႈတစ္ခုကိုတည္ ေဆာက္ရာတြင္ တရားလိုျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မွ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ခိုင္းေၾကာင္း ထြက္ဆိုမွသာလွ်င္ အမႈခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေပ်ာ္ကေလးမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ယခုေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားမွ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အသိပညာေပး စဥ္ခဏတာသာအဆင္ေျပၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ မူလပံုစံအတိုင္း ျပန္လည္ေနထုိင္ၾက သည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးဆက္ ေအာင္ ထံမွ သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ပင္ကိုစိတ္၊ အေတြးအေခၚမ်ား ျမင့္မား လာေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးရန္လိုအပ္ၿပီး မိဘအုပ္ထိန္းသူရိွေသာကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ပါကလည္း မိဘမ်ားအား အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ စာသင္ၾကားႏိုင္ေရး မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူၿပီး စနစ္တ က် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ယင္းအေျခအေနမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းအင္ အား နည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရိွတြင္ တခ်ဳိ႕ကေလးသူ ငယ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ စိတ္စြမ္း အားျမႇင့္တင္ေပးေနေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား က်င္လည္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္းမရသည့္ အေျခအေနမ်ား လည္းရိွေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လမ္းေပ်ာ္ ကေလးမ်ားအား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပညာေပးျခင္း၊ စာသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ား ရိွလာေစရန္ သြန္သင္ျခင္းမ်ား လိုက္လံေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာသည္။ အဆိုပါ သက္ဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ တို႔အေနျဖင့္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ကေလးသူငယ္၊ မိသားစုမ်ားရိွပါက ဝိုင္းဝန္းေဖးမၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရိွေစရန္ တည့္မတ္ေပးႏိုင္မွ သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေန ပင္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမရိွေသာ လမ္းေပ်ာ္ကေလး သူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား အလုပ္အကိုင္မ်ားရိွေစရန္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေသာ္ လည္း ေငြအလြယ္တကူ ရလိုေဇာျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာင္းစားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရိွေနသည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အျမတ္ထုတ္၍ ခိုင္းစားေနျခင္းသည္ လူကုန္ကူးမႈေျမာက္ ၿပီး ဥပေဒအရလည္း ၿငိစြန္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံအတြင္း လမ္းေပ်ာ္ကေလးမ်ား ရိွေနျခင္း၏ အဓိက တရားခံသည္ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္း သူမ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ ၎တို႔ကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ နည္းလမ္း ရွာေဖြႏိုင္မွသာလွ်င္ လမ္းေပ်ာ္ကေလး သူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ဘဝမ်ား သာယာ လွပလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။ ။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment