Latest News

Monday, November 27, 2017

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ (Jorge Mario Bergoglio) ကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ Buenos Airesၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

Jorge Mario Bergoglio သည္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဘ၀ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး Villa Devoto ေဒသ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေယဇူး၏ မိတ္ေဆြမ်ားအသင္းဂိုဏ္း (Jesuit) သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၌ လူမႈေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အတြင္း Santa Fé ၿမိဳ႕ရွိ Immaculate Conception College ႏွင့္ Buenos Aires ၿမိဳ႕ရွိ ဆာလ္ဗာေတာ္ေရး ေကာလိပ္တို႔တြင္ စာေပႏွင့္ စိတ္ပညာတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ သူသည္ ခရစ္ယာန္ဓမၼ သၿဂႋဳဟ္ဘာသာရပ္ကို သင္ယူခဲ့ၿပီး Colegio of San José မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ Archbishop Ramóm José Castellano မွ သူ႕အား ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ သိကၡာတင္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အတြင္း စပိန္ႏိုင္ငံ Alcalá de Henares တကၠသိုလ္၌ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ ေယဇူး၏ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဂိုဏ္းဝင္ အျဖစ္ ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္၊ အာပတ္ ေျဖေပးသူ၊ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ရဟန္းအမတ္ (ကာဒီနယ္) အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ အသက္ (၇၆)ႏွစ္အ႐ြယ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ ၂၆၆ ေယာက္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္သည္ ဥေရာပေဒသမွ မဟုတ္ဘဲ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္လာသည့္ ပထမဦးဆုံး ေယဇူး၏မိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဂိုဏ္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။

ျပန္/ဆက္

No comments:

Post a Comment