Latest News

Wednesday, November 15, 2017

ေအာင္ပင္လယ္ဒ္သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဆုံး႐ႈံးနစ္နာသူေတာင္သူလယ္သမား၉ဦးသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္

ေအာင္ပင္လယ္ဒ္သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဆုံး႐ႈံးနစ္နာသူေတာင္သူလယ္သမား၉ဦးသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္

မႏၱေလး \ႏုိ၀င္ဘာ၁၆

မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီး မႏၱေလး ၿမိဳ႕ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာသူေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၉ဦး၏ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြကုိေအာင္ပသ္လယ္ရပ္ကြက္၅၆လမ္းႏွင့္ရြာလယ္လမ္းေထာင့္႐ွိအာကာမင္းကေဖးဒ္ႏုိ၀င္ဘာ၁၂ရက္နံနက္၉နာရီခဲြကျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လယ္သမား၉ဦးက၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည့္လယ္ေျမမ်ားကုိလက္႐ွိNLDအစုိးရလက္ထက္တုိင္ေအာင္ျပန္လည္မရ႐ွိေသးသည့္အတြက္မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္သိ႐ွိေစရန္ႏွင့္ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအားအျမန္ဆုံးေျဖရႇင္းေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတာင္သူလယ္သမားကုိယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ေမာင္ကႏုိ၀င္ဘာ၁၆ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။

 ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္၊စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀း(သတၱမေန႔)ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ၂၀၁၂ခုႏွစ္ျသဂုတ္လ၈ရက္ပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၅၂/၂၀၁၂ျဖင့္လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမ႐ွိေစေရးအတြက္စုံစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကုိဥကၠ႒၆၀ဦးျဖင့္စတင္ဖဲြ႔စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စုံစမ္းေရးေကာင္မ႐ွင္သည္တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာတုိင္းသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးသုိ႔အဖဲြ႔၁၁ဖဲြ႔ခဲြ၍ကြင္းဆင္းစုံစမ္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

'ၿမိဳ႕ျပတုိးခဲ့်တည္ေဆာက္ေရးႏႇင့္စက္မႈဇုံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္သိမ္းဆည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၁၂ ၃ ၂၀၁၃ရက္ေန႔တြင္အစီရင္ခံစာအပုိင္း၂ျဖင့္ေအာက္ပါအတုိင္းအၾကံျပဳဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေျမၾကီး ေျမပုံကဲြလဲြမႈ႐ွိေနသည့္အတြက္ေျမျပင္တြင္ျပန္လည္တုိင္းတာ၍သိမ္းဆည္းျခင္းဆုိင္ရာကိစီမ်ားကုိတည္ဆဲဥပေဒ နည္းဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီတိက်စြာလုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ သိမ္းဆည္းစဥ္ကကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီေပးေလ်ာ္ရန္၊ စီမံကိန္းစီမံခ်က္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္းၿပီးေျမာက္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ႐ွိဘဲစီမံကိန္းပ်က္ျပယ္သြားျခင္း၊စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္မလုိအပ္ေတာ့ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚပါကထုိေျမကုိမူလပုိင္႐ွင္ေတာင္သူလယ္သမားသုိ႔လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရန္(သုိ႔မဟုတ္)ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမႇျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီးဥပေဒႏွင့္အညီစီမံခန္႔ခဲြရန္ျဖစ္ပါတယ္'ဟု၎ကဆုိသည္။

 အဆုိပါသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပဲြသုိ႔သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူလယ္သမားကုိးဦးအနက္ခုႏွစ္ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၎တုိ႔မွရ႐ွိေသာလယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္းအရဦးလွေဘာ္ေအာင္ပင္လယ္၂၁ဧက၊ဦးတင္ေမာင္၀င္းကြင္းအမွတ္၅၃၉ေပ၄၀ ၄၈၀၊ေဒၚေစာၾကည္ကြင္းအမွတ္၅၃၉ ၁ဒသမ၁၈ဧကဦးသန္း၀င္းကြင္းအမွတ္၅၄၀ ၁၃ဒသမ၂ဧက ဦးျပည္သန္းကြင္းအမွတ္၅၃၉ ၅ဒသမ၂၇ဧက ဦးေဇာ္၀င္းကြင္းအမွတ္၅၃၈ ၂ဒသမ၁၇ဧက ကုိလွၿဖိဳး မလွမုိးတုိ႔ေမာင္ႏွမႏွစ္ဦးပုိင္လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 'ျပည္သူေတြအားကုိးတင္ေျမႇာက္ခဲ့တဲ့ဒီမုိကေရစီအစုိးရစစ္စစ္ဆုိေတာ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ စည္ပင္အေနနဲ႔အျဖဴ အမည္းသဲကဲြေအာင္ေျဖ႐ွင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔အခိ်န္ေတြကုန္၊လူပန္းနဲ႔ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကရပါတယ္'ဟုလယ္သမားႀကီးေဒၚေစာၾကည္အသက္၈၀ေက်ာ္သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕နယ္မွမီဒီယာမ်ား ျမန္မာတုိင္းမ္ DVB ႐ုပ္သံ Daily Elevenသတင္းေထာက္ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္ လူအင္အား၃၀ေက်ာ္တတ္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
 'ဒီေျမကိစၥက၁၉၉၀ ၉၁ကတည္းကဆုိပါေတာ့။အဲဒီတုန္းကပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အပုိင္ေပါ့။ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ဒုတ္ိယဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ထြန္းလက္ထက္မႇာခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္ထည့္သြင္းလုိက္တယ္။တခ်ဳိ့ဆုိေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္အထိေနခြင္ရခဲ့ေတာ့ေဆာင္ထားတဲ့ေရခြန္ ေျမခြန္မွတ္တမ္းေတြ႐ွိတယ္။လက္႐ွိအဲဒီေျမေတြကုိလစ္လပ္ေျမအျဖစ္ပစ္ထားတာေတြ႔ရတယ္'ဟု၎ကဆုိသည္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္

No comments:

Post a Comment