Latest News

Thursday, November 30, 2017

ေရႊသကၤန္းအလႈခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္.......


၂၈.၁၁.၂၀၁၇ ေန႔ တကာတစ္ေယာက္ေရႊသကၤန္းတစ္ထည္လာလႈတယ္။ အလႈရွင္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ကိုယ္ေပၚမွာခန တင္ျပလိုက္တယ္ အလႈရွင္ကအဲ့ဓာတ္ပုံကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာFACEBOOK မွာတင္လိုက္တယ္.. ျပႆနာစေပၚပါေလေရာ ပုံကိုယူၿပီး တခ်ိဳ႕က ေဝဖန္တယ္အျပစ္တင္တယ္ ကဲ့ရဲ႕တယ္..
ေဝဖန္ပါ အျပစ္တင္ပါ. ဒါေပမယ့္အေၾကာင္းရင္းကိုေသခ်ာေလ့လာပါ. ေရႊေငြကိုအလႈခံရင္ဘာအျပစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပည္တြင္းျပည္ပ သာသနာျပဳဆရာေတာ္ မသိပဲေနပါ့မလား? သံဃေစတိယာဒီနံ အတၳာယ ဂဏွႏၲႆ ဒုကၠဋံ- ကိုယ့္အတြက္မေျပာနဲ႔ သံဃာ ေစတီ စသည္တို႔အတြက္လက္ခံေတာင္ ဒုကၠဋ္သင့္တာ. ( ကခၤါ- ႏွာ၁၇၆) ဒါေလာက္ေတာ့ စာသင္တိုက္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးသိဒါေပါ့.
သာသနာေတာ္အတြက္အက်ိဳးမ်ားတဲ့တကာတကာမေတြ လႈဒါန္းလာတဲ့အခါမွာ လုံးဝျငင္းလႊတ္လိုက္ရမလား? ပသႏၷာနံ ဘိေယ်ာဘာဝါယ ကလဲရွိေသး အေၾကာင္းေၾကာင့္ေထာက္စရာေတြကလဲရွိေသး ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?
အေျခေနရ ေရႊေငြလႈဒါန္းလာရင္အပ္စပ္ေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းရွိပါတယ္။ “ သေစ ပန စိေတၱန သာဒိယတိ၊ ဂဏွိတုကာေမာ ေဟာတိ၊ ကာေယန ဝါ ဝါစာယဝါ “ နယိဒံ ကပၸတီ” တိ ပဋိကၡိပတိ၊ ကာယဝါစာဟိ အပၸဋိကၡိပိတြာ သုဒၶစိေတၱာ ဟုတြာ “ နယိဒံ အမွာကံ ကပၸတီ” တိ နသာဒိယတိ၊ ဝ႗တိ။ ( ကခၤါအ႒ကထာ- ႏွာ ၁၇၅) ဒီ အဆိုအရ ေရႊေငြလာလႈတယ္ စိတ္ျဖင့္သာယာတယ္ , ခံယူလိုတယ္, သို႔ေသာ္ ကိုယ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ, နႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ “ ဒီေရႊေငြသည္ မအပ္” ဟု ပယ္ျမစ္လွ်င္၊
သို႔မဟုတ္--- ကိုယ္နႈတ္တို႔ျဖင့္ မပယ္ျမစ္ဘဲ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ “ ဤေရႊေငြသည္ ငါတို႔အား မအပ္” ဟု မသာယာလွ်င္ အပ္ပါသည္၊ အျပစ္မရွိပါ။ ( ကခၤါရွင္းတမ္း ႏွာ -၂၇၇... အရွင္မုနိႏၵာဘိဝံသ) ဒီေတာ့ အလႈရွင္၏ ေစတနာကိုငဲ့၍ ကိုယ္နႈတ္ျဖင့္ မလႈပါနဲ႔ မတားပစ္မိေသာ္လည္း စင္ၾကယ္တဲ့စိတ္ နဲ႔ ဒီေရႊေငြေတြဟာ မအပ္ဟု ႏွလုံးသြင္းကာ မသာယာလွ်င္ အျပစ္မျဖစ္ပါ..
ၾကားဖူးတဲ့ အျဖစ္ပ်က္ေလးကို ကိုးကားပါရေစ တဆင့္ၾကားသာျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳဝန္ခံပါရေစ.... တေန႔ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္တစ္ပါးအား တကာမတစ္ေယာက္က ၾကည္ညိဳလို႔ ေရႊေသာက္ေရခြက္လာလႈတယ္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးက မအပ္ဘူးလို႔ေျပာၿပီးအလႈမခံပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔သဒၶါတရားကို ေထာက္ၿပီး ေရႊခြက္ႏွင့္ ေရတခြက္အကပ္ခံၿပီး ေသာက္ျပလိုက္တယ္. အလႈရွင္ေက်နပ္သြားတယ္.
ဒီလိုပါပဲ အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာလဲ တကာတကာမေတြရဲ႕ သဒၶါတရားကိုငဲ့ပီး ခနတျဖဳတ္ ကိုယ္ေပၚမွာ တင္ျပလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ အၿမဲ ဝတ္႐ုံသုံးစြဲ ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိပါ. ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း အနာမာသ အကပၸိယဝတၳဳ အျဖစ္ ကပၸိယကာရက ကို ၫႊန္ျပၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖရွင္းအပ္ပါသည္။
အေၾကာင္းရင္းကို မသိပဲ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းမ်ား ေနာက္ေနာင္မျပဳလုပ္ဖို႔ကိုလဲ အသိေပးအပ္ပါသည္။
ပရဝဇၨာႏုပႆိႆ၊ နိစၥံ ဥဇၩာနသညိေနာ။
အာသဝါ တႆ ဝၯႏၲိ၊ အာရာ ေသာ အာသဝကၡယာ။
( ဓမၼပဒအ႒ကထာ ဒု -ႏွာ ၂၃၉)
က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစ...
စာခ်နာယကအဖြဲ႕
အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္
တာေမြ၊ ရန္ကုန္
ေန႔စြဲ- ၃၀.၁၁.၂၀၁၇.

No comments:

Post a Comment