Latest News

Wednesday, October 4, 2017

တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွ အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခု သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုပါ က ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားရ မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ေၾကညာထားသည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားလိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိေျပာင္းေရႊ႕လို ေသာ တကၠသိုလ္၏အနိမ့္ဆံုးဝင္ ခြင့္ျပဳသည့္အမွတ္ႏွင့္ ဝင္ခြင့္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရမည္ျဖစ္ ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕လိုေသာတကၠသိုလ္ က လက္ခံမွသာ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ရ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘တကၠသိုလ္တစ္ခုကေန တ ျခားတစ္ခုကို ေျပာင္းခ်င္ရင္ ကိုယ္ ဝင္ခြင့္ရတဲ့ တကၠသိုလ္ဆီက ေထာက္ခံခ်က္ယူၿပီး ေက်ာင္းစဖြင့္ တဲ့ေန႔ကေန ၂၁ ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ေျပာင္းတဲ့တကၠသိုလ္က လည္း ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မျပဳပါဘူး’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာခိုင္က ေျပာသည္။

မိဘမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျဖစ္၍ တာဝန္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ရ ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာသင္ၾကားခြင့္ေလွ်ာက္ထား လိုလွ်င္ မိမိ ပထမဝင္ခြင့္ရထား သည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္၌ ပထမအရစ္ သတ္ မွတ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းမွတ္ပံုတင္ ျခင္းမျပဳဘဲ မိဘမ်ားအလုပ္တာဝန္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ တရားဝင္႐ံုးအ မိန္႔စာျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ တကၠ သိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ သို႔ တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။

အျခားအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ မိမိဝင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္၌ ပထမအ ရစ္သတ္မွတ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္း ၿပီး ယင္းတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ေျပာင္းေရႊ႕ သင္ၾကားလိုသည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီ ဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ကို ေဖာ္ ျပၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အ တြင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္း ၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠ သိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခု တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္အ ထိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ ရက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ မ ေလွ်ာက္ထားရေသးပါက အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) သထံုလမ္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳထားသည္။

လာမည့္ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ ပထမႏွစ္ သင္တန္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား၏ေက်ာင္းအပ္လက္ ခံသည့္ကာလအတြင္း ေက်ာင္း အပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာ ထားသည္။ ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာ ၂၄၂,၇၃၆ ဦးေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment