Latest News

Friday, September 1, 2017

ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔ လႈဒါန္း

ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔ လႈဒါန္း

ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ားကို သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) ခန္းမတြင္ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ဆံုးပါးခဲ့သူ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ကလည္း ေငြက်ပ္ သိန္းသံုးရာကို သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Ayeyarwady Foundation

No comments:

Post a Comment