Latest News

Thursday, August 31, 2017

ပုသိမ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ Canteenအသစ္ နွင့္ဆိုင္ကယ္ထားရန္ေနရာအစိုးရတည္ေဆာက္ေပးမည္


Photo ၾသဂုတ္လ (၂၂)ရက္ေန ့က Canteenအသစ္ နွင့္ဆိုင္ကယ္ထားရန္ေနရာရရွိေရးဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနေသာ
ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေတြ ့ရစဥ္

ပုသိမ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ Canteenအသစ္ နွင့္ဆိုင္ကယ္ထားရန္ေနရာ
အစိုးရတည္ေဆာက္ေပးမည္

ပုသိမ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္စားေသာက္ဆိုင္ Canteen အသစ္နွင့္ ဆိုင္ကယ္ထားရန္ေနရာ အသစ္မ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့က တည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလူမွဳေရး
၀န္ၾကီး ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကေျပာသည္။

“တကၠသိုလ္အတြင္းCanteenေဆာက္လုပ္ေပးဖို႕ Day Out Planကို႐ွိထားျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာခ်ုပ္နဲ႔ညိဳႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္Standမ်ားကေတာ ့၂၀၁၇-၁၈ဘ႑ာနွစ္
အတြင္းတိုင္းအစိုးရရဲ ့ၾကိးၾကပ္မႈေအာက္မွာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ  “ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္ေန ့ကက်င္းပေသာလြတ္ေတာ္တြင္ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိုး၀င္းက တကၠသိုလ္စားေသာက္ဆိုင္ Canteen အသစ္နွင့္ ဆိုင္ကယ္ထား
ရန္ေနရာမွအမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ အစိုးးရအဖြဲ ့ေဆာင္ရြက္ေပမည့္အေျခေနအား
လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ ့ရာ လူမွဳေရး၀န္ၾကီးက အထက္ပါအတိုင္ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"အမ်ိုးသားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္း(NESP)၂၀၁၆မွစတင္ကာ၂၀၂၁အထိ ျကား၅နွစ္တာကာလစီမံ
ကိန္းတြင္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္အတြက္ အလ်ားေပ၉၀ အနံေပ၂၀ရွိေသာCanteen၂ခု နဲ႔အလ်ား၇၀
အနံေပ၃၀ရွိေသာဆိုင္ကယ္Stand၂ခုကိုေဆာက္လုပ္ေပးဖို႕တင္ျပထားတာေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏လက္ရွိတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္ေနသည့္အတြက္
အေဆညတလ်င္ေဆာက္လုပ္ေပးဖို ့လိုပါတယ္”ဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္္။

ပုသိမ္တကၠသိုလ္တြင္လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာ Canteenမွာစာသင္ေဆာင္မ်ားနွင့္အလြန္ေဝး
ကြာေနေသာေျကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားမၾကာခဏအတန္းေနာက္က်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္
အတြက္ေက်ာင္းေဆာင္နွင့္နီးေသာCanteenအသစ္တစ္ခုကိုေဆာက္လုပ္ေပးရန္နွင့္ဆိုင္ကယ္မ်ားထား
ရွိရန္Standမ်ားမရွိျခင္း ဆုိင္ကယ္မ်ားအတြက္သီးသန္႔လုံျခုံးေရးထားရွိေပးနိုင္ေရးကိုလည္း ၾသဂုတ္လ(၂၂)ရက္ေန ့က ပုသိမ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢကေက်ာင္းသားမ်ားကဆႏၵျပေတာင္း
ဆိုခဲ ့ဖူးသည္။

ထက္ဝဠာမင္း(ပုသိမ္)

No comments:

Post a Comment