Latest News

Saturday, July 1, 2017

ျပည္သူ႔အတြက္ YBS - ေဆာင္းပါး

ျပည္သူ႔အတြက္ YBS - ေဆာင္းပါး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွစၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံုထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (မထသ) ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္း (YBS)မ်ား စတင္ ေျပးဆြဲျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပသည္။

ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ခ်ိဳသာေသာစကား၊ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုေခၚယူျခင္းမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ကားမ်ားတြင္ယာဥ္ေနာက္လိုက္မပါဘဲ ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးတည္းကသာ ယာဥ္ေမာင္းတာဝန္ႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္ တာဝန္ကိုပါပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ ''ကားခေလးေတြ ပံုးထဲထည့္ခဲ့ၾကပါ၊ ဆင္းမည့္ မွတ္တုိင္ ႀကိဳၿပီးဘဲလ္ ႏွိပ္ေပးၾကပါ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္'' ဟူေသာ ယာဥ္ေမာင္း၏ ခ်ိဳသာစြာေျပာဆုိလိုက္သည့္ စကားေၾကာင့္ခရီးသည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာခဲ့ၾကရသည္။

ယာဥ္ေနာက္လုိက္ပါသည့္ ကားမ်ားတြင္လည္းတူ ညီေသာ ဝတ္စံုလည္ကတံုးအက်ႌျဖဴ၊ လံုခ်ည္ဆင္တူတို႔ျဖင့္ သပ္ရပ္ခ့ံညားစြာၾကည့္ေကာင္းေနသည္။ ခရီးသည္ မ်ားကိုလည္း အတင္းဆြဲတင္၊ ဆြဲခ်ျခင္းမ်ားမရွိေတာ့၊ အားလံုးေျပာင္းလဲကုန္ၿပီျဖစ္သည္၊ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆုိသည္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလာသျဖင့္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ ခဲ့ရသည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူေတြအားကိုးရသည့္ ျပည္သူ႔အတြက္ YBS ျဖစ္လာရသည္။

အဆိုပါကားမ်ားကိုစီးရသည္မွာ ခရီးသြားျပည္သူ မ်ားအဖို႔ စိတ္ခ်မ္းသာေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆူးေလ- ေထာက္ႀကံ့ေျပးဆြဲေနေသာ ယခင္ BRT ယခု YBS ယာဥ္လိုင္းသည္ ရန္ကုန္(ဆူးေလ) ေထာက္ၾကံ့ခရီးစဥ္ကို ခရီးမုိင္ေဝးေသာ္လည္း Air Con ပါသည့္အျပင္ကားခ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝ သာေပးစီးရေသာ ယာဥ္လုိင္းတစ္လုိင္းဟုဆုိရေပမည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဇြန္ေတာင္လမ္း (၅ဝ) မွတ္တိုင္မွ ေမာ္တင္ဂိတ္ထိ စီးခဲ့ရေသာအမွတ္ (၅၈) YBS သည္လည္း ယာဥ္စီးခ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝ သာေပးစီးရသျဖင့္ သြားေပ်ာ္၊ လာေပ်ာ္ေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။

YBS ယာဥ္လုိင္းမ်ား ယာဥ္စီးခေကာက္ခံရာတြင္ ခရီးစဥ္အပိုင္းအလိုက္ ယာဥ္စီးခမ်ားကို ေငြက်ပ္ ၁ဝဝ ဂိတ္ဆံုး ေငြက်ပ္ ၂ဝဝ ျဖင့္သာ ေကာက္ခံသင့္ေပသည္၊ ယခင္က ေငြက်ပ္ ၅ဝ ေပးစီးရေသာ ခရီးစဥ္မ်ားတစ္စတစ္ စေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္ကို ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မေျပာလုိေတာ့ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္အနီးအေဝး ကိုလိုက္၍ ယာဥ္စီးခေကာက္ခံသြားမည္ဆိုပါက ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ေက်နပ္ၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္စီးခႏႈန္းထားမ်ားကို ခရီးစဥ္အပိုင္းလုိက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားမည္ဆုိပါက  ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက  မိမိတို႔ YBS  အေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ားရွိလာၾကမည္။ စီးခ်င္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ YBS  ယာဥ္ အခ်ဳိ႕အဘယ့္ေၾကာင့္ လုေမာင္း၊ ေက်ာ္တက္ေနၾကရသည္ကုိ ျပန္လည္စိစစ္အေျဖရွာဖို႔လိုေပသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏စီစဥ္မႈျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ Yulong ႏွင့္ Am kai ကားကုမၸဏီတို႔မွ ဝယ္ယူထားသည့္ဘတ္စ္ကားအစီး ၁ဝဝဝ လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Omni Focus ကုမၸဏီမွဝယ္ယူထားေသာ အစီး ၁ဝဝဝ အနက္ အစီး ၄ဝဝ လည္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္၍ ယာဥ္စီးေရလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေပၚေနေသာ YBS ဘတ္စ္ကားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တြင္ အျမန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Power Eleven အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကား ကုမၸဏီကလည္း YBS ယာဥ္လုိင္း(၂၁) တြင္ ယာဥ္ေဟာင္း (၇၁)စီးျဖင့္ ေျပးဆြဲေနရာမွ  ယာဥ္သစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခါျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ Foton ဘတ္စ္ကားသစ္မ်ားျဖင့္ YBS (၈၃) ယာဥ္လိုင္းသစ္မ်ားျဖင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံုဧရာအေဝးေျပးမွ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းဆံု၊ သမိုင္း၊ ရွစ္မုိင္ယင္းမွတစ္ဆင့္ ဧရာဝဏ္လမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေျပးဆြဲေပးေနသည့္ အျပင္ ယာဥ္လိုင္းအမွတ္(၅၆)ႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းအမွတ္(၂ဝ)တုိ႔တြင္လည္း Foton ဘတ္စ္ကားသစ္မ်ား ေျပးဆြဲေပးေနသျဖင့္ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားသြားလာေရး အဆင္ေျပေနသည္ကို ေတြ႕ေနရေပသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနေသာ မီနီဘတ္စ္ယာဥ္လုိင္းမ်ားေနရာတြင္ စီးတီးဘတ္စ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑သည္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူအလုပ္ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ေရႊဂံုတုိင္မွ ၾကည့္ျမင္ တုိင္သို႔ YBS (၂ဝ)ဘတ္စ္ကားစီး၍ သြားခဲ့ရာယာဥ္ ေနာက္လိုက္မပါဘဲယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးတည္းသာပါရွိၿပီး ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကိုအသံသြင္းထားေသာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္နားဝင္ခ်ိဳသံကေလးျဖင့္''ေက်းဇူးျပဳ၍ နားဆင္ပါရွင္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားမွ ေစာင့္၍ စီးၾကပါရန္ ယာဥ္ေပၚတက္ရာတြင္ ယာဥ္စီးခမ်ားကို အသင့္ေဆာင္ထားၾကၿပီး ကိုယ္တုိင္ Cash Box  ပိုက္ဆံ ပံုးထဲသို႔ တိတိက်က် ထည့္ေပးၾကပါရွင္ မိမိတုိ႔ ဆင္းမည့္ မွတ္တိုင္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ဘဲလ္ႏွိပ္၍ အသိေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းတံ ေတြးေထြးျခင္းမ်ားကိုလည္း မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္ရွင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ရွင္'' စသည့္ အသံ သာသာယာယာအသံကေလးျဖင့္  စပီကာေဆာင္း ေဘာက္စ္မွ လႊင့္ေပးေနသည္ကိုလည္း ၾကားခဲ့ရသျဖင့္ စာေရးသူ အပါအဝင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္ အားရမိေနပါေတာ့သည္။

စပယ္ယာမပါေသာ္လည္း ခရီးသြားျပည္သူ  အခ်င္းခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကကာ  ေရွ႕ေပါက္မွ   တက္ကာ ေနာက္ေပါက္မွဆင္းျခင္း ယာဥ္စီးခမ်ားကိုလည္း တိက် မွန္ကန္စြာတုံ႔ျပန္ေစတနာမွန္ျဖင့္ ထည့္ဝင္ကာ စီးၾကမည္ဆိုလွ်င္ YBS ယာဥ္မ်ားစီးရျခင္းသည္ ခရီးသြားျပည္သူေတြ အတြက္စီးေပ်ာ္သြားေပ်ာ္ေကာင္းသည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုိင္းမ်ားျဖစ္လာေပမည္။

သို႔ပါ၍ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအတြင္း ခရီးသြားျပည္ သူအေပါင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔စဥ္ ႐ံုးသြား/႐ံုးျပန္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕မွ  အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ဘက္ေပါင္းစံုမွ လိုအပ္သည္မ်ား ေထာက္ပံ့ျဖည့္ ဆည္းေပးေနၿပီျဖစ္ရာ YBS ယာဥ္လုိင္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ကအနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္မႈေပးကာ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ားအားလံုးက YBS  ယာဥ္လုိင္း စတင္ေျပးဆြဲခ်ိန္ကျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ စံနမူနာေကာင္း၊ အက်င့္ေကာင္းေလးမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ က်င့္သံုးကာလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ဆုိလွ်င္ ''ျပည္သူ႔အတြက္ YBS'' ဧကန္မုခ်ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း   ေစတနာေကာင္းျဖင့္ေရးသား    လုိက္ရပါသည္။

ေအးသန္း (စိန္တံုးႀကီး)
The Mirror Daily

No comments:

Post a Comment