Latest News

Monday, July 10, 2017

ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး JMC အလုပ္အဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္မွႏုတ္ထြက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတာဝန္ယူမည္

ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး JMC အလုပ္အဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္မွႏုတ္ထြက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတာဝန္ယူမည္

 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မ တီ(JMC)အလုပ္အဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး သည္ တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ သျဖင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအသစ္အ ျဖစ္ ယခင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန (MPC)၏ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္ တာ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေဒါက္တာေရႊခါးက ေျပာၾကားသည္။
ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မ တီ(JMC-U)အစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးအသစ္ခန္႔ထားရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္အမႈ ေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသစ္ ဦး ေအာင္ႏိုင္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္၌ စတင္တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U က ယင္းအစည္းအေဝးအ ၿပီးတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မိမိကြၽမ္းက်င္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္ ခ်က္မ်ား    လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ JMC လုပ္ငန္းစဥ္၏တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္၍ ၂၀၁၆ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝး၌ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဝင္ ၿပီး လုပ္ေပးတယ္ဆိုတာက ကြၽန္ ေတာ္တို႔က လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ လုပ္ေပးတာေလ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာေလာက္မွာ ဒီ JMC ကေန ကြၽန္ေတာ္လုပ္ငန္းပိုင္းအရ တ ျခားကို ကူးမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အခါမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းဘက္ကေရာ အစိုးရ ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုး ေျခာက္ လေလာက္ ထပ္ၿပီးေတာ့လုပ္ေပး ပါ။ JMC မွာလည္း ဒီလုပ္ငန္း လည္ပတ္တာ ေကာင္းဖို႔အတြက္ ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီ JMC အ တြက္ လိုအပ္တဲ့အေျခခံေတြေပါ့ ေနာ္။ ဒါကို အုတ္ျမစ္ခ်တာေတြ ေပါ့။ အစုအဖြဲ႕ေလးေတြျဖစ္လာ ေအာင္၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ အေျခခံတာေတြျဖစ္ လာေအာင္ေပါ့ေနာ္။ အခုေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ JMC က အေျခ က်သြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့ ေနာ္။ ဒီအေနအထားဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ နဂိုကတည္းက စဥ္းစားထားတဲ့ သုေတသနလုပ္တဲ့သံုး သပ္ခ်က္ေတြ ေရးတာေတြ ဒါေတြ ကို ပိုၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ဖို႔ အဆင္ ေျပမယ္ဆိုၿပီး ဒီအေျခခံနဲ႔ ဒီအဆင့္အထိ လုပ္ေပးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ MPC အႀကီးတန္းအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ NCA ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏နည္းပ ညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလုပ္အဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ JMC-U တြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ NCA ေရးဆြဲစဥ္က ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

မိမိအေနျဖင့္    ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိမည္ျဖစ္ကာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေထာက္ အကူျပဳေရးဆိုင္ရာအတြက္ ပိုမိုအႀကံျပဳ ေျပာဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေတာက္ေလွ်ာက္မွာ အားအရဆံုး က ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့လူေတြကိုယ္ တိုင္ JMC ယႏၲရားလည္ပတ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ခံယူခ်က္ရွိ ၾကတယ္။ တပ္မေတာ္ကေရာ၊ ဒီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြကလည္း ဒီလိုခံယူ ခ်က္ရွိေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္။ JMC  ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ လုပ္လာႏိုင္တာ က ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေရးႀကီးတယ္။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဆႏၵရွိၾက တယ္။ ဒီအေပၚမွာ ဒီေလာက္အ ထိ ျဖစ္လာတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္လည္း လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး က ဆိုသည္။

အလုပ္အဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ရာထူးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား တင္ဒါေစ်းၿပိဳင္ေခၚယူသည့္စနစ္ ျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေလွ်ာက္ ထားေစခဲ့ၿပီး အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း JMC-U တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ေတြကေတာ့ ဒီ ဟာကို စတင္ၿပီးေတာ့မွ အလုပ္ ေခၚစာေတြကိုလည္းပဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာေလာက္ကေနၿပီးေတာ့မွ  စတင္ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔လည္း ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့မွ JMC-U ကို တင္ျပထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲဲ့ပါ တယ္’’ဟု အလုပ္အဖြဲ႕ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစိုင္းပန္က ဆို သည္။

JMC အလုပ္အဖြဲ႕သည္ အ ပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ား ကိုသာမက JMC-U အပါအဝင္ တုိင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မ တီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအဝင္ အဓိကေဆာင္ ရြက္ေပးေနရသည္။

JMC ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္(NCA)အရ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနစဥ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိ ပကၡမ်ားမေပၚေပါက္ေရး ပူးတြဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ပဋိ

ပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက လည္း အင္အားသံုးေျဖရွင္းျခင္း မရွိဘဲ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာ ရန္ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post