Latest News

Sunday, July 2, 2017

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ား အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ FDA က သံုးလတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးမည္

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ား အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ FDA က သံုးလတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးမည္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ဘုရင့္ေနာင္လက္ကား ဒိုင္ရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ား အႏၲ ရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ သံုးလတစ္ ႀကိမ္စစ္ေဆးမည္ဟု အစားအ ေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာ သည္။

ဇူလိုင္ ၁ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္ဌာန က်န္းမာေရးဌာန၊ ေစ်းမ်ားဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦး စီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပြဲ႐ုံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပူးေပါင္းကာ အဆိုပါေစ်းအတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ဆီ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ င႐ုတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ င႐ုတ္ဆီ၊ လက္ဖက္ႏွင့္ ဆန္မ်ားကို နမူနာေကာက္ယူစစ္ေဆးခဲ့ သည္။

၂၀၀၈ က ဘုရင့္ေနာင္ လက္ကားေစ်းအတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ လက္ဖက္တြင္ ဆိုးေဆးအသံုးျပဳမႈရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အဖြဲ႕ ေပါင္းစံုျဖင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံုကို ေကာက္ယူစစ္ဆးမႈသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္က ေျပာသည္။

‘‘အခုက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရးယူမႈမလုပ္ ေသးဘူး။ တကယ္လို႔ ေနာက္ထပ္ သံုးလေနလို႔ ျပန္စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီ ဘဲ ေရာင္းခ်ေနတာေတြ႕ရင္ေတာ့ တရားစြဲအေရးယူတာေတြလုပ္ မယ္။ အာမခံလည္းေပးမွာ မ ဟုတ္ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာၾကား သည္။

စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ဆိုးေဆးမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း အရ ပညာေပးျခင္း၊ ခံ၀န္လက္ မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း၊ စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား ကို သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆိုင္ ပိတ္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ အေရးယူမည္ဟုဆိုသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်လာေစရန္ သတိေပး ျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ လည္စစ္ေဆးသည့္အခါ စား ေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုး ေဆးႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲ သည္ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိပါက တရားစြဲကာ ေထာင္ခ်သည္အထိ အေရးယူမည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘုရင့္ ေနာင္ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းကို စစ္ေဆးၿပီး ရပ္တန္႔ေနမွာမဟုတ္ ဘူး။ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းကို တင္သြင္း တဲ့ စားေသာက္ကုန္မူရင္း ထုတ္ လုပ္တဲ့သူေတြရွိတဲ့အထိ လိုက္ၿပီး စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ။ ၿပီးရင္ အမ်ဳိးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ (က)အရေထာင္ခ်အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ’’ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာဥကၠာၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘သူတို႔ဘက္ကလည္း စစ္ ခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မနက္ကလာ ၿပီး ညႇိႏိႈင္းလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းက တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီမွာေရာင္းခ်တဲ့ အ စားအေသာက္ေတြ က်န္းမာေရး ကင္းရွင္းဖို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တာ၀န္ပါ။ သံုးလေနတစ္ႀကိမ္ လာစစ္မယ္လို႔လည္း ေျပာသြား တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာလည္း  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီလိုလာစစ္ေပးတဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’’ဟု ဘုရင့္ ေနာင္ပြဲ႐ုံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားဖို ေဆာင္အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ဟန္ က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားအစားအေသာက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ (က) တြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႔သတ္ထား  ၿပီး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ေငြဒဏ္က်ပ္ သံုးသိန္းျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္သံုး ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ ေစခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment