Latest News

Wednesday, July 12, 2017

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို အေရးယူေပးရန္ တပ္မေတာ္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေျပာ

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို အေရးယူေပးရန္ တပ္မေတာ္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေျပာ

အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ၾကား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္ဆံေရးပိုေကာင္းမြန္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာေစႏိုင္သူဟု တပ္မေတာ္သံုးသပ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လိုအပ္သလို စိစစ္အေရးယူရန္ တပ္မေတာ္၏တုိင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအား အစိုးရက အေရးယူေပးရန္ တပ္မေတာ္၏ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး မည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ မည္ကို လတ္တေလာတြင္ ေျပာ ဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဦး ေဇာ္ေဌးက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အရပ္ ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဆို သည္မွာ ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အရပ္သားအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ စစ္ ဘက္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ အစီအစဥ္ ၂၀၁၇ စတင္ျခင္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္ျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က‘‘ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Protocol အရဆို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Level ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Relation ဆက္ဆံေနရတဲ့ ဥစၥာ ဟာ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ Level (အဆင့္)တစ္ခုတည္းကို ထည့္ဆက္ဆံရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါသည္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ တပ္မေတာ္က ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ညတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းကို လိုအပ္သလို စိစစ္ အေရးယူေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္က ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ညတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျပည္ပသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခ်က္သည္ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲကို တိုက္႐ိုက္ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေျပာၾကား ခ်က္သည္ တပ္္မေတာ္အႀကီးအ ကဲႏွင့္ တပ္မေတာ္ပံုရိပ္ကို က် ဆင္းေစရန္ တုိက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစာ္ ကားျခင္းဟု ယူဆေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳး ပမ္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ ပို၍ အေရးႀကီးေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ ေသာ္လည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေန ျဖင့္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ ဆံေရးဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တြင္ မရွိဟု ၎၏ ေလ့လာ မႈအားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုေရးပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိရ သည္ဟု တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ သည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လက္လြတ္စပယ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈပံုစံျဖင့္ ေျပာ ၾကားခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည္ ဟုလည္း ပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူ ထုႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္လာေစႏိုင္သူျဖစ္ ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အတြက္ တပ္မေတာ္က အျပဳသေဘာျဖင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံ ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လို အပ္သလို စိစစ္အေရးယူေပးႏုိင္ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအ ႀကီးအကဲတစ္ဦးသာျဖစ္၍ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Level(အဆင့္) သာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အေၾကာင္းအရာအရႏွင့္ ဥပေဒအရ မွားယြင္း ျခင္းမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဒီခ်ဳပ္) ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက သံုးသပ္သည္။

‘‘အဲဒီကိစၥမွာ စဥ္းစားဖို႔က တစ္ခုပဲရွိတယ္။ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဟာ ဘာလဲ။ သူဟာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အႀကီးအကဲပဲဗ်။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေကာ ဘာလဲ။ သူလည္း ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္းအႀကီးအကဲပဲေလ’’ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ဇြန္လ ၃ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္၌ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမွတ္စဥ္(၈) ေနရာတြင္ရွိသည္။ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္အရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို အမွတ္စဥ္(၁၉) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း

Labels

Recent Post