Latest News

Monday, July 10, 2017

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ အဆင္႕ျမင္႕ စက္မႈနည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင္႕လွစ္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ အဆင္႕ျမင္႕ စက္မႈနည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း
ဖြင္႕လွစ္မည္

ရန္ကုန္ ဇူလုိင္ ၉

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္း (ယခင္အေျခခံပညာဦးစီးဌာန႐ုံးစိုက္သည့္ေနရာ)တြင္ အဆင့္ျမင့္စက္မႈနည္းပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသင္တန္း ေက်ာင္း(School of  Industrial Training and Education- SITE)ကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန နည္းပညာ၊ အသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Sea Lion and its Global Partners ကုမၸဏီတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးပြဲကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက အဆုိပါေက်ာင္းတည္ရွိရာ ေနရာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အဆုိပါေက်ာင္း၌ အလိုအေလ်ာက္စက္မႈကုန္ထုတ္ စနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာနည္းပညာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကိန္းဂဏန္းထိန္းခ်ဳပ္စနစ္သုံး သတၱဳခုတ္ျဖတ္ပုံေဖာ္ပုံသြင္း နည္းပညာမ်ား၊ ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း နည္းပညာမ်ား၊ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ေလအားသုံး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္နည္းပညာမ်ား၊  သစ္အေျခခံအေခ်ာထည္ႏွင့္ ပရိေဘာဂထုတ္လုပ္ေရးစက္မႈနည္းပညာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈကုိ အေျခခံသည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေရးသင္တန္းမ်ားကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံႏွင့္ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံတုိ႔၌ ေလ့က်င့္သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳကာ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားအား လက္ေတြ႕ကြၽမ္းက်င္တက္ေျမာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၂ဝ မွ ၂၄ဝ  အထိ တုိးခ်ဲ႕လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံနည္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ေလးလၾကာ သင္တန္းမ်ားအျဖစ္စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ားသု႔ိ ဆက္လက္တက္ေရာက္လုိ သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ သင္တန္း ကာလေလးလၾကာ  ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္သင္တန္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ၿပီးပါက သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္ အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲထပ္မံေျဖဆုိ၍   ေအာင္ျမင္သူမ်ား အေနျဖင့္ Festo မွ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ သင္တန္းဆင္းလက္ မွတ္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

(ဇာနည္ေမာင္)
The Mirror Daily

No comments:

Post a Comment