Latest News

Wednesday, July 5, 2017

ျမစ္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ သတိျပဳကာကြယ္ျခင္း

ျမစ္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ သတိျပဳကာကြယ္ျခင္း

ႏွစ္စဥ္မိုးကာလျဖစ္သည့္ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည္။ ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရိွရာ ျမစ္ေရႀကီးမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ အေရးေပၚ အေျခအေနဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အေရးႀကီးပါသည္။

လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ကေလး၀ၿမိဳ႕တြင္ ယင္းၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ ႏွစ္ေပခြဲခန္႔တြင္ ေရာက္ရိွေနၿပီး အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ယင္းၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ေၾကာင္း ဇြန္ ၅ ရက္က မိုး/ ဇလမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ မိုးလယ္ကာလျဖစ္ေသာ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ ျမစ္ေရအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားသည္။  အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မိုးလယ္ကာလ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕၊ ကနီၿမိဳ႕ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္ႀကိမ္စီခန္႔၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊကူၿမိဳ႕၊ ကသာၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ႏွင့္ ဇလြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔စီ၊ ဒု႒၀တီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ စစ္ေတာင္းၿမိဳ႕ေရသည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွင့္ မေဒါက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔စီ၊ ေရႊက်င္ျမစ္ေရသည္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ ပဲခူးျမစ္ေရသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ င၀န္ျမစ္ေရသည္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔စီ၊ တိုးျမစ္ေရသည္ မအူပင္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔၊ ကုလားတန္ျမစ္ေရသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ စသည္ျဖင့္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ အသီးသီးထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရိွႏုိင္ေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။

ျမစ္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုးတြင္းကာလ၌ ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္စဥ္ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းျခင္း၊ ျမစ္ဖ်ားေဒသတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ ဆည္၊ ေရကာတာႀကီးမ်ား က်ဳိးေပါက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး လူေနအိမ္မ်ား ရပ္ကြက္မ်ား ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ႏုိင္ျခင္း၊ လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား၊ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား၊ ရိတ္သိမ္းၿပီးသီးႏွံႏွင့္ သိုေလွာင္ရိကၡာမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း၊ ေရနစ္ေသဆံုးႏုိင္ျခင္း၊ ေရတြင္ေမ်ာပါလာေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ လူႏွင့္တိရစၦာန္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏုိင္ျခင္း၊ ေရတိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္တျပတ္ေရႀကီး၍ လူအမ်ားေသေၾကႏုိင္ျခင္းမ်ားအေပၚ သတိျပဳႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ျမစ္ေရႀကီးျခင္း သတိေပးခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ျမစ္ေရႀကီးမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သတိျပဳရန္လိုၿပီး ျမစ္ေရႀကီးမႈေဘးအႏၲရာယ္ ႐ုတ္တရက္ၾကံဳေတြ႕ပါက ေဘးအႏၲရာယ္လြတ္ကင္းရာ အေဆာက္အအံု၊ အသက္ကယ္ကုန္း၊ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား ေလ့လာမွတ္သားထားရန္၊ ေဘးကင္းရာသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ႏုိင္သည့္ လမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာထားရန္၊ အေရးႀကီးပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္သြားႏုိင္ေရးစီစဥ္ရန္၊ ေရဒီယို၊ ဓာတ္မီး၊ ေသာက္ေရ၊ ၾကာရွည္ခံ အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးစသည္တို႔ကို အရန္သင့္စုေဆာင္းထားရန္ အပါအ၀င္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရမည့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွႏုိင္မည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ား မွတ္သားထားရန္ စသည့္ျမစ္ေရႀကီးမႈအႏၲရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးထားသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post