Latest News

Saturday, July 1, 2017

သူနာျပဳရာထူး အေခၚအေဝၚႏွင့္ လစာႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ေန

သူနာျပဳရာထူး အေခၚအေဝၚႏွင့္ လစာႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ေန

သူနာျပဳတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)
သူနာျပဳရာထူးအ ေခၚအေဝၚႏွင့္လစာမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး သူနာျပဳေလာကတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

ဘက္စံု သားဖြား ဒီပလိုမာ ဘြဲ႕ျဖင့္ အလုပ္ဝင္သည့္ သားဖြား ဆရာမ ရာထူးႏွင့္ အေျခခံလစာ တစ္သိန္းခြဲရရွိထားသူမ်ားကို ၎ တုိ႔၏လစာ က်ပ္တစ္သိန္းေျခာက္ ေသာင္းခြဲျဖစ္လာရန္ တိုးျမႇင့္အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႕ျဖင့္ သူနာ ျပဳရာထူးရရွိၿပီး အေျခခံလစာတစ္ သိန္းေျခာက္ေသာင္းခြဲရရွိသူမ်ား ကို အထက္တန္းသူနာျပဳရာထူး ျဖင့္ က်ပ္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းအ ထိ တိုးျမႇင့္အဆိုျပဳထားသည္။ သူနာျပဳ၊ သားဖြားဒီပလိုမာဘြဲ႕ျဖင့္ အလုပ္ဝင္သည့္ သူနာျပဳရာထူး မ်ားမွာ အေျခခံလစာတစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းျဖစ္ၿပီး တုိးျမႇင့္ ျခင္းမရွိေပ။

‘‘အခု ေလာေလာဆယ္ Sister မ်ားသည္ အရာရွိမဟုတ္ ပါဘူး။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က (Prove) လုပ္တဲ့အခါမွာ အရာရွိစေကး ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းျဖစ္ သြားပါၿပီ။ Sister ျဖစ္ဖို႔အတြက္ က ငါးႏွစ္၊ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာမွ ဘြဲ႕ရၿပီးရင္ အခြင့္တူသြားၿပီ။ Sister ျဖစ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူနာျပဳအရာရွိလို႔ ေခၚရမယ္။ ေယာက်္ားလည္းရွိတဲ့အတြက္ Sister လုိ႔ မေခၚေတာ့ပါဘူး။ သူနာျပဳအရာရွိကေန အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ BNFC ဘြဲ႕ရပဲ။ သံုးႏွစ္ၾကာလို႔ရွိရင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး သူနာျပဳအဆင့္ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းအဆင့္ျဖစ္သြားမယ္။ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းအဆင့္ၿပီးရင္ သံုးႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွာ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွွဴးသူနာျပဳ အဲဒီဟာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သြားဖို႔ လုပ္ပါတယ္’’ ဟု ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ အဆိုျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ သေဘာတူပါက ဇူလုိင္အတြင္း တုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

READ  ​ထမင္းက်န္မ်ားကုိ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ဳိးမ်ားရဖုိ႔ အသုံးျပဳနည္း
ထို႔အျပင္ ေက်းလက္က်န္း မာေရးဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သားဖြား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးဆရာမမ်ား၏ လစာ ႏႈန္းထားကို တုိးျမႇင့္ရန္လ်ာထား ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

သူနာျပဳမ်ား၏ အဆင့္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အမွတ္မ်ားႏွင့္ ေရးထားျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး သူနာျပဳမဟုတ္ဘဲ ေဆးထည့္သူ ကို သူနာျပဳ (၅)၊ သားဖြားသူနာ ျပဳအကူကို သူနာျပဳ (၄)၊ သူနာျပဳ (၃) စသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေခၚေဝၚေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ေထြး က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု မ်ားတြင္ သူနာျပဳသားဖြားလုိင္စင္ မရွိဘဲ သူနာျပဳဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ ဆင္ၿပီး ခန္႔အပ္ထားမႈကို စိစစ္အေရးယူေတာ့မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

‘‘အေရးယူမယ္ဆုိတာက ပထမဦးဆံုး ပညာေပးမွာေပါ့။ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုအုပ္ေတြကို ေျပာ မွာေပါ့။ ဥပေဒမွာေတာ့ ဒီလိုရွိပါ တယ္ သူနာျပဳ သားဖြားလိုင္စင္ မရဘဲနဲ႔ ဝတ္စံုဝတ္လို႔မရဘူး။ သူ တုိ႔ရဲ႕ အရင္ညႇိရင္ လက္ခံမွာပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သူနာျပဳ သား ဖြားေကာင္စီ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ အရ မည္သူမွ် လုိင္စင္ရရွိသူ (သို႔ မဟုတ္) ကန္႔သတ္လုိင္စင္ရရွိသူမဟုတ္ဘဲ ေကာင္စီက ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဆင့္လိုက္သတ္မွတ္ထား ေသာ (သို႔မဟုတ္) အတည္ျပဳထားေသာ သူနာျပဳသားဖြား (သို႔ မဟုတ္) သူနာျပဳသားဖြား၏ ဝတ္စံုႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္)တပ္ဆင္ျခင္းမျပဳရဟု သတ္မွတ္ ထားသည္။

ထိုတားျမစ္ခ်က္တစ္ခုခုကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္သံုးလမွ သံုးႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ငါးေသာင္းမွ ငါး သိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

READ  ေလာက္ကိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း
ဇြန္လ ၃၀ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵ နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္တင္သြင္းသည့္ ‘ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကက်၍ အေရးပါလွ ေသာ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစားတစ္ ရပ္ျဖစ္သည့္ သူနာျပဳေလာကကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ က်န္းမာေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း’ အဆိုတင္သြင္းမႈအေပၚ ကိုယ္ စားလွယ္ ကိုးဦးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖရွင္းရာ တြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

သူနာျပဳမ်ား ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႕ မ်ားရရွိေသာ္လည္း အလုပ္မဝင္ သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အင္မတန္မ်ား ျပားၿပီး အလုပ္ထြက္သည့္ ရာခိုင္ ႏႈန္း အမ်ားဆံုးဝန္ထမ္းျဖစ္၍ အဓိကထား ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ေျပာသည္။

‘‘တစ္တုိင္းျပည္လံုးက လူ နာေစာင့္ေတြ ျပည္သူလူထု၊ အ ျခားေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ သူနာျပဳ ေလာကမွာ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသလဲဆိုတာ သိေစခ်င္လို႔၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘယ္ေလာက္ထိ လူ႕စြမ္းအားအရင္းျမစ္ ဆံုး႐ႈံး ေနသလဲ၊ ႏုိင္ငံျခားကို ထြက္အ လုပ္လုပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ပညာ သင္ၾကားေပးၿပီးေတာ့ (ဒါမွ မဟုတ္) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ကို မလုပ္ေတာ့ဘဲ တျခား အလုပ္ေတြနဲ႔ အသက္ေမြးၾက တယ္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုး႐ႈံးေနတယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္လို႔ ဒီအဆုိကို တင္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

သူနာျပဳ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ က်န္သည့္ကြၽမ္းက်င္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သည့္အတြင္းမွ ေဆာင္ ရြက္ေပးေန၍ ဒီအဆိုကို မွတ္ တမ္းတင္ထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေစ ခ်င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၏ေျပာၾကားမႈကို အဆုိရွင္ကလက္ခံခဲ့၍ ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

7Day News

   

No comments:

Post a Comment