Latest News

Wednesday, June 28, 2017

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုုပ္ရွာပါ

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အလုုပ္ရွာပါ

အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို  ခ်ိန္ဆျခင္း

အလုပ္ကို လက္ခံရရွိေၾကာင္းစာ လက္ခံမရရွိသေရြ႕ ဘာတစ္ခုမွ မလႈပ္ရွားပါနဲ႔ဦး။ ဥပမာ အလုပ္ထြက္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့႐ံုးမွာ ေၾကာ္ျငာတာမ်ိဳးပါ။

စာလံုးေသးေသးေလးေတြကို ဖတ္ပါ

အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေသးစိတ္က်ၿပီး အလုပ္အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း စံနမူနာသတ္မွတ္ခ်က္၊ ပင္စင္နဲ႔ ကုမဏီကားလိုမ်ိဳး ခံစားခြင့္ေတြအေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ အဲသည္စာရြက္စာတမ္းအားလံုးကို ေသခ်ာစြာဖတ္ၾကည့္ၿပီး မွတ္စုေတြ ထုတ္ထားပါ။

 ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို မွတ္ထားပါ။
 အင္တာဗ်ဴးတုန္းက ကိုယ့္ကိုေျပာထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲတာမွန္သမွ်ကို မွတ္ထားပါ။
 ခ်န္လွပ္ထားဟန္တူတဲ့ အခ်က္မွန္သမွ်ကို မွတ္ထားပါ။

သည္ေနရာမွာ အခုလိုလုပ္တာက ဆိုးသြမ္းတဲ့အလုပ္ရွင္ေတြထက္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြကိုပါ အသိေပးဖို႔ပါ။ အေတြ႕အၾကံဳမရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ကိုယ့္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို ခ်န္လွပ္ခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ရယူပါ

သည္ေနရာမွာလည္း ေျပာဖို႔မလိုေပမဲ့ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္အားလံုးကို မရမခ်င္း အလုပ္မွန္သမွ်ကို လက္မခံပါနဲ႔။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ကိုယ့္ကိုကမ္းလွမ္းတဲ့သူက ဖုန္းတစ္ခါဆက္ၿပီး အလုပ္ခန္႔ ေၾကာင္းေျပာတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လစာစရမလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို စာနဲ႔ရရွိရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။  အဲသည္လိုလုပ္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့ အလုပ္ရွင္မွန္သမွ်ကို သံသယရွိစရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

မိမိပစ္မွတ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြကို တစ္ေခါက္ျပန္ၾကည့္ပါ

ဒါက ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကမ္းလွမ္းခံရတာဟာ အလုပ္ေဈးကြက္ထဲမွာ မိမိေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရဲ႕လား၊ ဒါမွမဟုတ္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနသလား။ သည္ေမးခြန္းေတြကို ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အႏ ၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ေတြ႕ရပါမယ္။

မိမိဟာ အလုပ္ကို ေၾကး (ဂ်ီး) သိပ္မမ်ားေတာ့ဘဲ လုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ (ဒါဟာ အလုပ္မရဘဲ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေဝ့လည္ေနသူေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္)။ ကိုယ္တိုင္မသိလိုက္ဘဲ ကိုယ့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာပါ။
လက္ရွိအလုပ္ထက္သာတဲ့အပိုင္းေတြကို ေတြ႕တာေၾကာင့္ သည္အလုပ္ဟာ သိပ္ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိတာပါ။
ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးမႈအေပၚ ကိုယ္က လံုးဝက်သြားတာပါ။

ၿပီးျပည့္စံုတဲ့အလုပ္လား

ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အလုပ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း လုပ္လိုက္တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ႏိုင္မယ္။

အေရးမပါတဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕က ကိုယ့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတာနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္ေတြကို လက္လႊတ္လိုက္တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ႏိုင္မယ္။

အၾကံျပဳခ်က္

အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို အားလံုးၿခံဳငံုသံုးသပ္ပါ။ ဥပမာ လစာက ကိုယ္မွန္းတာထက္ အမ်ားႀကီးမ်ားေနတာဟာ အားလပ္ရက္နည္းနည္းေလ်ာ့သြားတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုမဏီကားသိပ္မေကာင္းတာကို ကာမိေစပါတယ္။

ဆြဲေဆာင္မႈ

အလုပ္ရွင္တခ်ိဳ႕က ရွားပါးတဲ့ ဒါမွ မဟုတ္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့ အရည္အေသြးရွိသူေတြကို အသည္းအသန္လိုခ်င္တဲ့အတြက္ အဲသည္လိုလူေတြကို လက္လြတ္မသြြားေစဖို႔အတြက္ အထူးစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းတတ္တာေၾကာင့္ သိမ္းသြင္းခံရသူဟာ ျငင္းဆန္ဖို႔ခက္ခဲပါတယ္။

ဆြဲေဆာင္မႈဟာ လူေတြ မွားယြင္းတဲ့ ေျခလွမ္းလွမ္းဖို႔အတြက္ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။ “ဒါအမွားမွန္း သိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ စားပြဲေပၚမွာရွိတဲ့အရာေတြကို ျမင္ရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဘယ္လိုလုပ္ျငင္းႏိုင္မွာလဲ˘ လို႔ ေျပာတတ္ ၾကပါ တယ္။

ဆြဲေဆာင္မႈဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လစာ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္နဲ႔ ေငြပံုႀကီးပံုေပးတာေတြအျပင္ လူႀကီးမင္းေတြရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳခံရတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကမ္းလွမ္းမႈမွန္သမွ်  ျငင္းပယ္လို႔ရတယ္

မက္ေလာက္စရာလစာနဲ႔ ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္တဲ့ ႐ံုးကားေပးတဲ့အလုပ္ဟာ ေျခာက္လေလာက္ပဲခံမယ္ဆိုရင္ မတန္ဘူးဆိုတာ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ျငင္းဆန္မရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြေပးေနရင္ သတိျပဳပါ။  ဒါဆိုရင္ ရတ နာပံုဆိုက္တာျဖစ္ေပမဲ့ ကိုယ္နဲ႔ညႇိႏိႈင္းေန တဲ့အလုပ္ရွင္ဟာ ကိုယ့္ကို သည္အလုပ္ထဲ မဝင္ဝင္ေအာင္ က်ံဳးသြင္းေနတာကိုလည္း သတိျပဳပါ။ သည္ေတာ့ သတိထားပါ။ အလုပ္ရွာေဖြရာမွာ ဝါဝါျမင္တိုင္း ေရႊမဟုတ္ပါဘူး။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

သည္ေန႔ စာဖတ္သူေလ့လာခဲ့တာက အလုပ္ေတာနက္ဟာ အႏ ၱရာယ္ေတြ အ ျပည့္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သတိမထားရင္ ပိုၿပီး ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ၾကံဳႏိုင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြ႕ၾကံဳရမယ့္သူတခ်ိဳ႕ဟာ အျပင္ပန္းက ေဖာ္ေရြပမဲ့ အနီးကပ္ေပါင္းၾကည့္ရင္ အတြင္းစိတ္နဲ႔ အျပင္စိတ္ကြာျခားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

သည္ေန႔ စာဖတ္သူက ကိုယ့္ကို အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သူေတြကို ဘယ္လိုခြဲျခားသိရွိမယ္ဆိုတာ ေလ့လာသိရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အင္တာဗ်ဴးညံ့တဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ သိခ်င္တဲ့အခ်က္အ လက္ကို အျပည့္အဝမေပးႏိုင္တဲ့ အလုပ္ ရွင္ေတြကို ေဘးဖယ္မထားဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါး လို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဖိစီးေနလို႔ သည္လို ျဖစ္ၾကတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုမရ တိုင္း သည္အလုပ္ကို မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ မဆံုးျဖတ္ပါနဲ႔။ ေမးပါ။

အေရးႀကီးဆံုးက သည္ေန႔မွာ အလုပ္ေျပာင္းရာမွာ စြန္႔စားမႈက အၿမဲတြဲပါေနတာေၾကာင့္ စြန္႔စားရျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ခ်ိန္ဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေကာင္းက်ိဳးက ဆိုးက်ိဳးထက္မ်ားေနရင္ စိတ္ဒုကၡခံမေနေတာ့ဘဲ အလုပ္လက္ခံလႊာကို ပို႔လိုက္ပါေတာ့။

Kumudra

No comments:

Post a Comment