Latest News

Friday, June 2, 2017

ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ေျပာ

ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ေျပာ

ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ ေခ်းေငြႏွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းစစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္း လႈိင္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အစုိးရ၏ ေႂကြးၿမီဆုိင္ ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ေဆြးေႏြးရာ၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါအစီရင္ခံစာတြင္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေရယာဥ္မ်ား ျဖည့္တင္းမည့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ Exim Bank of China မွ ယြမ္ ၂၄၆ သန္းေက်ာ္ (ေဒၚလာ ၃၈ သန္းေက်ာ္) ေခ်းယူရာတြင္ အတုိးႏႈန္း အဆမတန္ မ်ားျပားေနသည္ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာသည္။

‘‘အတိုးႏႈန္းက ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆုိေတာ့ အစုိးရကရယူ ၿပီးသမွ် ေခ်းေငြေတြအားလုံးထဲ မွာ မႀကံဳစဖူးေအာင္ ထူးကဲျမင့္ မားၿပီးစံခ်ိန္တင္အတိုးႏႈန္းတစ္ခု ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါေခ်းေငြ ဟာ အေတာ္ကို မသက္သာတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္တာကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆုိ ပါေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ မဆုိင္တဲ့ သ ေဘာတူညီစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေသခ်ာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ရာ လုိပါလိမ့္ မယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကဲ့ သုိ႔ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားစြာေခ်းယူခဲ့ သည့္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနက  ေဒၚလာ ယြမ္သန္း ၃၀၀ ကိစၥကုိဗဟုိသမ၀ါယမအသင္း အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ကုိရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖၾကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ေခ်းယူထားသည့္ျပင္ပေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေဒါက္ တာေဒၚတင္တင္၀င္းက ေထာက္ျပသည္။ ‘‘၂၀၁၅ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္း အလုိက္ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိေသး သည့္ စီမံကိန္းမ်ားရိွေၾကာင္း သိ ရပါတယ္။ ယူထားတဲ့ေငြဟာ အိပ္မေနပါဘူး။ အတုိးေတြ တရိပ္ရိပ္ တက္ေနပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေသခ်ာမွ ေငြယူၿပီးတာနဲ႔ ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ မွ ေတာ္ကာက်ပါလိမ့္မယ္။ တာ ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဟာ ဒီမုိကေရ စီရဲ႕ အသက္ပါ။ အဲဒီလုိတာ၀န္ယူ မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ စနစ္ကုိပါ ထိခိုက္ႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ သန္းဦးက ‘‘ေခ်းယူၿပီးသား လုပ္ ငန္းမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါတယ္။ ေငြေခ်းသည့္နယ္ ပယ္ကုိ ဆန္းစစ္ပါကေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအေထာက္အကူျပဳ ေခ်းေငြ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးအေထာက္ အကူျပဳေခ်းေငြမ်ားက မ်ားေန တာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။  ေငြ ျပန္လည္ရရွိမည့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းနည္းေနတာကုိ ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေခ်းယူသည့္ ေခ်းေငြမ်ားရယူၿပီးေနာက္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ အလက္မ်ားစနစ္တက်ေကာက္ ယူၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေပၚ မူ တည္ကာ အျပန္အလွန္သုံးသပ္ ၿပီးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိုလ္ မွဴးႀကီးေက်ာ္မုိးေအာင္က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကံ ျပဳေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီလုိ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ စီမံ ကိန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏႈိးေဆာ္ေပး တဲ့နည္းတူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း တိုက္ တြန္းၾကပ္မတ္သြားပါမယ္’’ ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာ နဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ ၀င္းက ေျပာသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ငါး ႏွစ္တာကာလ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၉,၃၇၁ ဒသ မ ၀၃၄ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ပမွ ေခ်းယူ ေငြ ၁,၉၂၆ ဒသမ ၄၆၅ ဘီလီယံ ႏွင့္ ျပည္တြင္းေခ်းယူေငြသည္ က်ပ္ ၇,၄၄၄ ဒသမ ၅၆၉ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အစုိးရ၏ ေႂကြးၿမီဆုိင္ရာႏွစ္ပတ္ လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာ ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သ ေဘာတူခဲ့သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment