Latest News

Friday, May 19, 2017

န်ဴကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ျမန္မာဆီက ရတဲ့ သင္ခန္းစာ

န်ဴကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ျမန္မာဆီက ရတဲ့ သင္ခန္းစာ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလည္အပတ္သြားခဲ့စဥ္

န်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန႔္ပြားေရးေတာင္းဆိုေနသူမ်ားအတြက္ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံက န်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား စမ္းသပ္ျပလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ေသာ န်ဴကလီးယား လက္နက္ မပ်ံ့ပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ၂ ခုျဖစ္သည့္ ကမာၻလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လက္နက္ေလွ်ာ့ ခ်ေရး ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖ်က္သိမ္းေရးက မျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာ မ်ားလာေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ဖိအားေပး ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း န်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈက မရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္း တခုျဖစ္သည့္ Arms Control Association ၏ အဆိုအရသိရသည္။ ကမာၻ႔ေပၚမွာ စီးပြားေရး အႀကီးမ်ားဆုံး နိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကုလသမဂၢ၏ လက္ နက္တားျမစ္မႈ ညွိႏွိုင္းျခင္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အလားအလာမ်ားက မႈန္ဝါးေနေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ နိုင္ငံတခုက တန္ဘိုးႀကီး၍ ေအာင္ျမင္ေသာ ဇာတ္လမ္းတခုကို ျပသနိုင္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း တခ်ိန္က န်ဴကလီးယား ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ အပယ္ခံ နိုင္ငံ တခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာ ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အတြင္းတြင္နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံက ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး န်ဴကလီးယား လက္နက္မပ်ံ့ပြားေရးတြင္ စံျပ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္းဆိုလွ်င္ န်ဴကလီးယား မူဝါဒတြင္ အေရးပါေသာ အျမင္မ်ားကို ေပးခဲ့သည္။

“န်ဴကလီးယား မျပန႔္ပြားေရး ဆုံးရႈံးမႈက သတင္းဆိုးေတြလိုပဲ သတင္းေခါင္းစဥ္ေတြမွာ လႊမ္းမိုးေနတတ္တယ္။ ေအာင္ျမင္ မႈေတြကိုေတာင္ ေပ်ာက္သြားေအာင္ ဖုံးကြယ္သြားေလ့ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံက ေအာင္ျမင္မႈတခု ျဖစ္ပါတယ္။ န်ဴကလီး ယားလက္နက္ မပ်ံ့ပြားေရးကို ပိုၿပီး ေယ်ဘဳယ်က်က် လုပ္နိုင္ဖို႔ အေရးပါတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ေပးပါတယ္။” ဟု Pacific Forum CSIS မွ ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ န်ဴကလီးယား မူဝါဒေရးရာ အႀကီးတန္း ပညာရွင္တဦး ျဖစ္ေသာ David Santoro က Australian Strategic Policy Institute မွ ထုတ္ေဝေသာ စာတမ္းတေစာင္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာတို႔ ဇာတ္လမ္း

၂၀၀၀ ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ န်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္က နိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

န်ဴကလီးယား သုေတသန ဌာနတခု ႏွင့္ ဓာတ္ေပါင္းဖို တခုတည္ေဆာက္ရန္ ႐ုရွားနိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိဘဲ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရက အကူအညီရရွိေရး အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဘက္သို႔ ေျခဦး လွည့္ခဲ့သည္။ လွ်ို႔ဝွက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းက လက္နက္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေ႐ြ႕လ်ားမႈ ျဖစ္သည္ဟု David Santoro က ေျပာသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ န်ဴကလီးယား လက္နက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြ ဆက္လုပ္ေနတယ္လို႔ သံသယျဖစ္စရာ ေတြ ၂၀၀၀ ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းေတြမွာ သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့ပါတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထားေတြက အၿမဲတမ္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မဟုတ္ခဲ့ေပမယ့္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက စိုးရိမ္မႈတိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တခုခု ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားလာလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္တာကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံက န်ဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ တဲ့ ေနာက္ထပ္ တနိုင္ငံ ျဖစ္လာမွာကိုပါ။”

ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) ဟု သိ ၾကေသာ စစ္အစိုးရတခု ျဖစ္သည္။ ဖိႏွိပ္ကန႔္သတ္ေသာ နိုင္ငံေရး ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ အသိုင္းအ ဝိုင္းမွ ေဝဖန္မႈမ်ား လည္းခံေနရသည္။ စစ္အစိုးရက န်ဴကလီးယား လက္နက္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း စနစ္တက် ညင္းဆိုခဲ့ျခင္းကလည္း နိုင္ငံတကာ၏ သံသယမ်ားကို ပိုတိုးေစခဲ့သည္ ဟု David Santoro က ေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ SPDC ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာရရွိလာခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး အဆင့္ျမင့္လာေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေမရိ ကန္နိုင္ငံက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ၂၅ ႏွစ္ အတြင္းတြင္ ပထမဆုံးေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတခု ေပၚေပါက္လာေအာင္ လမ္းခင္းေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ၎တို႔၏ န်ဴကလီးယား သုေတသန အစီအစဥ္ကို စြန႔္လႊတ္ခဲ့ၿပီး မျပန႔္ပြား ေရးကို ကိုင္စြဲခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက နိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ(IAEA) ၏ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အပါ အဝင္ ၎တို႔၏ ကတိမ်ား ခိုင္မာေစမည့္ ေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု David Santoro က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“န်ဴကလီးယား လက္နက္မျပန႔္ပြားေရးဘက္ကို ျပန္လွည့္တာက စစ္တပ္က သူတို႔နိုင္ငံကို ကမာၻနဲ႕ တံခါးဖြင့္ေတာ့မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ က်ယ္ျပန႔္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခု အေနနဲ႕ နားလည္ ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အဓိက တြန္းအားက အေမရိကန္နဲ႕ ဆက္ဆံနိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အေမရိကန္ အစိုးရက န်ဴကလီးယား လက္နက္ မပ်ံ့ပြားေရးကို သူတို႔နဲ႕ ဆက္ဆံေရးမွာ ညွိႏွိုင္းလို႔ မရတဲ့ အေျခအေနတခု သတ္မွတ္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရကလည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ရွင္း ျပသည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အဓိကေနရာတခု ျဖစ္ေနၿပီး အေမရိကန္ အသင့္စား စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း တခုလည္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

န်ဴကလီးယား လက္နက္မျပန႔္ပြားေရး အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာက်န္ေနေသးေသာ္လည္း ၎၏ အ ေတြ႕ အႀကဳံက န်ဴကလီးယား လက္နက္မျပန႔္ပြားေရး ေတာင္းဆို ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား အတြက္ အေရးပါသည့္ အျမင္ ၃ ခုကိုေပးပါသည္။

“ကမာၻ႔စီးပြားေရးထဲကို ပူးေပါင္းပါဝင္လာဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ နိုင္ငံေတြ အေပၚမွာ အေမရိကန္ နဲ႕ က်န္တဲ့ အေနာက္ နိုင္ငံေတြက ႀကီးမားတဲ့ တြန္းအားေပးေနနိုင္ဆဲပါပဲ။ သူတို႔ အေနနဲ႕ အဲဒီ အစြမ္းကို န်ဴကလီးယား လက္နက္မျပန႔္ပြားေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔ တြန္းအား အေနနဲ႕ သုံးနိုင္ပါတယ္။ သုံးသင့္ပါတယ္” ဟု David Santoro က ေထာက္ခံ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယ အေနျဖင့္ န်ဴကလီးယား လက္နက္မျပန႔္ပြားေရးသည္ ကမာၻ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ တခု အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး အခ်က္မွာ န်ဴကလီးယား လက္နက္မျပန႔္ပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကန႔္သတ္ခ်က္ကို ရွည္ရွည္ေပးျခင္းကို ဆက္လက္ထားရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန႔္ေသာ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တခုအတြင္းတြင္ အဆိုပါနိုင္ငံႏွင့္ နက္ရွိုင္း၍ ေရရွည္ ခိုင္ၿမဲေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ေပးရမည္ဟု David Santoro က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment