Latest News

Friday, April 21, 2017

Police INTERPOL ေရွ႕ေမွာက္က ဝရမ္းေျပးေအာင္ဝင္းခိုင္ လြတ္ေျမာက္ေနဦးမည္ေလာ?

Police INTERPOL ေရွ႕ေမွာက္က ဝရမ္းေျပးေအာင္ဝင္းခိုင္ လြတ္ေျမာက္ေနဦးမည္ေလာ?


၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္းေရွ႕တြင္ ဆရာဦးကိုနီအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ႀကီးၾကပ္ႀကိဳးကိုင္ခဲ့ေသာ တရားခံေျပး ေအာင္ဝင္းခိုင္အား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အပူတျပင္း လိုက္လံ စံုစမ္းလ်က္ရွိသလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲအဖြဲ႔ Police INTERPOL ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအရ သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အခုလို ခ်ိတ္ဆက္စံုစမ္းရင္ျဖင့္ ထိုတရားခံေျပးအား အျမန္မိႏိုင္မည္ဟု ေတြးေတာမိခဲ႔ေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ INTERPOL မွ ပံု၊ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝင္ေရာက္ေလ့လာမိသည္။

INTERPOL ျပ႒ာန္းခ်က္-

“ဤ INTERPOL ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိ အနီေရာင္ Notice ျပ တရားခံသည္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံအာဏာပိုင္ (National Central Bureau) မွ ေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကား လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကမၻာ႔ျပည္သူမ်ား သိရွိေစဖို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ထိုဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရဆိုလၽွင္ ဝဘ္ဆိုဒ္ပါ ေအာင္ဝင္းခိုင္ ပံု၊ အခ်က္အလက္သည္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ာထံမွ ေပးပို႔ထားသည့္အတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူထု၊ အာဏာပိုင္မ်ား အတြက္ အခ်က္အလက္ မၽွေဝထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီေနရာမွာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား သတိခ်ပ္သင့္သည္က ပံု(၁) ဝဘ္ဆိုဒ္ပါ ေအာင္ဝင္းခိုင္ပံုသည္ ခႏၶာကိုယ္တဝက္၊ ေနာက္ခံအေဆာက္အဦပါ၊ ခပ္လွမ္းလွမ္း မ်က္ႏွာ အနည္းငယ္ေစာင္း အေနအထားမ်ိဴး ျဖစ္ေနၿပီး တျခားရာဇဝတ္သားပံုမ်ားမွာမူ မ်က္ႏွာကို အရွင္းသား ျမင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

NTERPOL ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ

ပံု(၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံအသီသီးရွိ ေလယာဥ္ကြင္း၊ နယ္စပ္ဂိတ္ လဝကမွ မိမိတို႔ေကာင္တာေရွ႕ေရာက္ ခရီးသြားအား ဓာတ္ပံု႐ိုက္၊ ပတ္စ္ပို႔ scan ဖတ္ၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို Facial Recognition Technology Software (FRTS) အသံုးျပဳ၍ INTERPOL မွ ပံု အခ်က္အလက္တို႔နွင့္ pixel-match လုပ္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားဖူးသူတိုင္း ႀကံဳဖူးပါလိမ့္မည္။ လဝကေကာင္တာမ်ားတြင္ ခပ္နီးနီးရပ္၍ လဝကအရာရွိမွ ခရီးသြား၏မ်က္နွာအား clear picture ႐ိုက္ယူၿပီးေနာက္ ထို႐ိုက္ကူးသည့္ပံု၊ ပတ္စ္ပို႔ပါပံုတို႔ကို FRTS ေပၚမွာ run ရင္း ရာဇဝတ္ေျပး ဟုတ္၊ မဟုတ္ screen လုပ္ရစၿမဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ပတ္စ္ပို႔ပါပံုသည္ ႏိုင္ငံတကာစံနႈန္းညီ မရယ္၊ မၿပံဳး ဆံပင္မဖုံးဘဲ မ်က္ႏွာပံု ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ေသာ္ Police INTERPOL website မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေအာင္ဝင္းခိုင္ပံုကို ၾကည့္လိုက္ရခ်ိန္ စိုးရိမ္စရာအခ်က္ ေပၚလာခဲ့သည္။ အဲဒါက တျခားရာဇဝတ္သားပံုမ်ားလို ေအာင္ဝင္းခိုင္ပံုမွာ မ်က္နွာရွင္းရွင္း ျမင္ရသည့္ အေနအထားမ်ိဴး မဟုတ္သည္ကို သတိထားမိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အကယ္၍မ်ား ေအာင္ဝင္းခိုင္တေယာက္ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာဆိုလၽွင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားလဝကမွာ သူ႔အား အနီးကပ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး interpol မွ ပံုႏွင့္ facial match လုပ္ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ မည္သည့္နည္းနွင့္မၽွ match ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိဘဲ အလြယ္တကူ လြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္သည္။ သူ၏ Biodata (အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္) စသည့္ INTERPOL ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ match ျဖစ္မွသာ ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို ဖမ္းမိႏိုင္ေပမည္။ ဆိုေတာ႔ကာ မိမိအနာဂတ္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ေရး ေအာင္ဝင္းခိုင္တေယာက္ ႀကံေကာင္း ႀကံရႏိုင္သည္။

ေအာင္ဝင္းခိုင္၏အနာဂတ္

မိမိကိုလည္း မမိ၊ မိမိ၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားလည္း လြတ္ေျမာက္၊ အနာဂတ္မွာ ျပစ္မႈစံုကို ေရွာင္ၿပီး ဘဝကို ေအးခ်မ္းစြာ မည္သို႔ ျဖတ္သန္းဖို႔ ေအာင္ဝင္းခိုင္တေယာက္ အႀကီးမားဆံုး စဥ္းစားေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔ ဆိုသည္မွာလည္း အနာဂတ္မွာ လြန္စြာခက္ခဲႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သန္း ၅ဝ ေသာ ျပည္သူတို႔၏ သန္း ၁ဝဝ ေသာ မ်က္လံုးမ်ားက သူ႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားပင္။ အခ်ိန္မေရြး မိမိအား ရိပ္မိ၊ ဖမ္းမိႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ွ ရွည္ၾကာသြားေသာ္လည္း မိမိ၏ ရာဇဝတ္မႈႀကီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ မဟုတ္။ အာဂကိုေနဝင္းလို စိတ္ဓာတ္ရွိ တာဝန္သိ ျပည္သူတေယာက္ႏွင့္သာ လမ္းမွာ မေတာ္တဆ ေတြ႔လိုက္ရင္ျဖင့္ ကြင္းဆက္အားလံုး မီးခိုးႂကြက္ေလၽွာက္မိႏိုင္သျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ လတ္တေလာ ေရွာင္ေနရန္သည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ေပမည္ဟု သူ စဥ္းစားခဲ့ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ Biodat ေျပာင္း ေျခရာေဖ်ာက္ႏိုင္

ဒါဆို ႏိုင္ငံျခားမွာ ေခတၱသြားေရွာင္တိမ္းမည္ေလာ။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူ ေျခရာေဖ်ာက္သြားသည္ဆိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ေလယာဥ္ကြင္းမွ ထြက္လၽွင္ (၁) ျမန္မာျပည္ ေလယဥ္ကြင္းအာဏာပိုင္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းရွိရမည္။ သြားႏိုင္ေျခရွိသည့္ destination မ်ားမွာလည္း သိပ္မမ်ားလွ (ေနျပည္ေတာ္-ကူမင္း၊ ဘန္ေကာက္၊ ကြာလာလမ္ပူ….)တို႔သာ။

နယ္စပ္မွ ထြက္သြားမည္ဆိုလၽွင္လည္း (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း) တို႔သာ ရွိသလို တရားဝင္ထြက္သြားပါက နယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းရွိရမည္။ နယ္စပ္မွ ခိုးထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပုန္းေအာင္းမည္ဆိုပါက လက္ရွိ Biodata နွင္႔ ေရရွည္ပုန္းေအာင္ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္။

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုး နွစ္ခ်က္က INTERPOL မွ (၁) ဓာတ္ပံုနွင္႔ (၂) အခ်က္အလက္မ်ားသာ။ သို႔ေသာ္ INTERPOL မွ သူ၏ လက္ရွိဓာတ္ပံုကို သံုးေနသ၍ နိုင္ငံတကာ လဝက၊ ရဲမ်ား ဖမ္းမည့္အေျခအေနက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ အလားအလာ ရွိသည္။ အေရးႀကီးသည္က သူ၏ Biodata ကိုပါ ေျပာင္းႏိုင္မွသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာ နထိုင္စဥ္ အနာဂတ္ ေအးခ်မ္းမည္ဟု စဥ္းစားႏိုင္ေျခရွိသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ သူ၏ Biodata (အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊…)ကို မည္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္နည္း။ မိမိအား ခိုလံႈခြင့္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ မိမိ၏ Biodata  အတုဖန္တီး (ဆိုလိုသည္က- အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္..အကုန္ေျပာင္းလဲၿပီး) ထိုႏိုင္ငံတြင္ ခိုလံႈ၊ ဘဝသစ္ကိုစ၊ Residency Status ရ၊ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအၾကာ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ေအာင္ဝင္းခိုင္ဆိုသည့္ အမည္ႏွင့္ အတိတ္ကို ေျမျမႇဳပ္၊ ထိုႏိုင္ငံသား ပတ္စ္ပို႔ႏွင့္ ကမာၻပတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လာေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မည္သည့္နိုင္ငံကမၽွ မိမိအား ဖမ္းမိႏိုင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္  မိမိ၏ တျခား ၾကံရာပါမ်ားလည္း အမႈမွ ကြင္းဆက္ျပတ္သြားနိုင္မည္။ တဆက္တည္းမွာပဲ ေအးခ်မ္းေသာ ဘဝကို သူ ဖန္တီးႏိုင္မည္ဟု ေအာင္ဝင္းခိုင္တေယာက္ ႀကံေကာင္းႀကံစည္ေပလိမ့္မည္။

ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာပေဟဠိ ျဖစ္လာတာက- အထက္က သံုးသပ္ျပခဲ့သလိုမ်ဳိးသာ ေအာင္ဝင္းခိုင္မွ သူ၏ Biodata ေတြျဖဳတ္၊ ဘဝကို ဇာတ္ျမႇဳပ္ကာ အမည္သစ္ လူသစ္အသြင္ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံတခုခုမွာ ခိုလံႈဖို႔ ႀကိဳးစားမည္ဆိုလၽွင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ိဴးကို သူ သြားၿပီးခိုလံႈရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္မည္နည္း၊ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူ႔အတြက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ိဳးက သူ႔ကို ခိုလံႈခြင့္ ေပးႏိုင္မည္နည္း။ အကယ္၍ ထိုသို႔ ေျခရာေဖ်ာက္ရန္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါမူ အနာဂတ္မွာ ရာဇဝတ္ေျပး ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို တရားဥပေဒ အဆံုးအမခံယူႏိုင္ရန္ မည္သို႔မည္ပံု ႀကိဳစားၾကမည္နည္း။ တရားခံ ဖမ္းမိႏိုင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္၏ မ်က္နွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း passport size photo ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရဲဌာန၊ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ ထပ္မံေပးပို႔ထားျခင္းမ်ိဴး သက္ဆိုင္ရာမွ အလ်င္မီ ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါသေလာ။ စသည္တို႔ကို စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား ဆက္လက္ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါေၾကာင္း။

ေဒါက္တာ သိန္းမိုးဝင္း(DVB)

No comments:

Post a Comment