Latest News

Monday, April 10, 2017

ႏွစ္ႏို္င္ငံဆက္ဆံေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အတူတကြေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ႏွစ္ႏို္င္ငံဆက္ဆံေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အတူတကြေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္


၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚစုစုလြင္တို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ သမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ သမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီခခ်န္း၊ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္၊ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ မစၥတာ က်န္းတဲ့က်န္းတို႔ႏွင့္လည္း သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

အစဥ္အလာရွိသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ဆက္လက္ခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေလးအနက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး တူညီဆႏၵမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိခဲ့ပါသည္။

၂။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အစဥ္အလာရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ သုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊“'ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္'ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအေပၚ အေလး ထားေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၇)ႏွစ္ေက်ာ္ကာလက သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့စဥ္ ကတည္းကပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီး (၅)ရပ္ကို အစဥ္တစိုက္ လိုက္နာက်င့္သုံးခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕ က်ေသာ အက်ဳိးစီးပြားအား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္လုံးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ႏွစ္ဖက္အၾကား အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသေသာ ဆက္ဆံေရးမူဝါဒကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားလ်က္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရွိရင္းစြဲဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၄။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအဆင့္ျမင့္ခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ နီးကပ္ သည့္ အဆင့္ျမင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားရန္၊ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ တြင္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဆင့္အသီးသီးတြင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ဖလွယ္သြားရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား နက္႐ႈိင္းစြာဖလွယ္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၅။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဆိုျပဳထားသည့္ ''ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု'' အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ''ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု အစီအစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး ပြဲ''ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ေရးကိစၥကိုလည္းေကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံက အားေပးေထာက္ခံပါသည္။

၆။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘုံတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ စသည့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ယၲရားမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား စသည့္က႑ မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအေျခအေန ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ပုံမွန္တိုးတက္ေရးတို႔အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၿပီး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အကူအညီမ်ား အစြမ္းကုန္ေပးအပ္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္း မူဝါဒအေပၚ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ ထားခ်က္ကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုင္ဝမ္၊ တိဗက္ႏွင့္ ရွင္းက်န္းေဒသအေရး တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၈။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ယင္းေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေစေရးတို႔ကို ထိေရာက္စြာ အတူတကြေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ (၂+၂) အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ယၲရားကို ဆက္လက္ ၍ ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳသြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာက႑မွ ဆက္လက္ကူညီေရးကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၉။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အတူတကြျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၁ဝ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ¤င္း၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕အား လႈိက္လွဲေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုမႈႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈမ်ားအတြက္ သမၼတ မစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ သမၼတ မစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္အား ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပမည့္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္လည္ပတ္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖ်င္ကလည္း ဖိတ္ၾကားမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး႒ာန

No comments:

Post a Comment