Latest News

Thursday, April 6, 2017

ပာစ္တလာ ဂ်ာမနီေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာပံု

ပာစ္တလာ ဂ်ာမနီေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာပံု

ပာစ္တလာအေၾကာင္းကို လူတိုင္းၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပာစ္တလာဘယ္ေနရာမွာေမြးတယ္ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို မေရးေတာ့ဘဲ ပာစ္တလာဘယ္လိုေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာလဲဆိုတာကို အဓိကထားေရးခ်င္ပါတယ္။

ပာစ္တလာသည္ ပထမကမာၻစစ္ၾကီးတြင္ ဂ်ာမနီရံႈးေၾကာင္း ဂ်ာမနီစစ္တပ္ကေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရား၀င္ေၾကညာလိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားကသံုးေသာ ဂတ္စ္မ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိထိခိုက္သြားေသာေၾကာင့္ ေဆးရံုေပၚကကုတင္ေပၚတြင္လွဲေနရသည္။ ထို ့သို ့သူအနားယူေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမနီစစ္ရံႈးေၾကာင္းကို ေဆးရံုထဲကိုအထက္အရာရွိမ်ားကလာေၿပာေသာအခါ ပာစ္တလာသည္ သူဧ။္ဦးေခါင္းကို ေခါင္းအံုးထဲသို ့နွစ္ကာ ေအာ္ပာစ္ေလသည္။ ပာစ္တလာသည္ မ်ိဳးခ်စ္ဂ်ာမန္ၿဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီနိုင္လိမ့္မည္ပာု ေမ်ွာ္လင့္ထားသူတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။ သူ ့အသက္ကို ဂရုမစိုက္ဘဲ အေရးၾကီးေသာသတင္းမ်ားကို စစ္ေၿမၿပင္တြင္ ေၿပးလႊားၿပီး သတင္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ Iron Cross, 1st class, 2nd class ( Iron Cross သည္ ဂ်ာမနီစစ္တပ္တြင္ ကိုယ့္အသက္ကို တိုင္းၿပည္နဲ ့လူမ်ိဳးအတြက္ေပးဆပ္ၿပီး သတၱိရွိေသာစစ္သားမ်ားကို ေပးေသာဆုၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ကို အရင္ရၿပီး ၊ ပထမအဆင့္ကိုလည္း ေနာင္တြင္ရခဲ့သည္။ ) ထိုအခ်ိန္က သတင္းသယ္ေဆာင္ရတာမလြယ္ကူပါ။ ေၿမၾကီးေပၚတြင္ တြားသြား သြားရၿပီး မတ္တပ္ရပ္မိပါက စက္ေသနတ္က က်ည္ဆန္ေတြမွန္နိုင္ပါသည္။

ပထမကမာၻစစ္ၾကီးၿပီးသြားေတာ့ ပာစ္တလာသည္ Munich, Bavaria ( မူးနစ္ၿမိဳ  ့၊ ဘာေဗရီးယားၿပည္နယ္ ) သို ့သြားခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြန္ၿမဴနစ္ေတြကိုဦးေဆာင္သူ Kurt Eisner ကေန အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ List တပ္ရင္းသည္ ပာစ္တလာ ပထမကမာၻစစ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တပ္ရင္းၿဖစ္ၿပီး ထိုတပ္ရင္းသည္ မူးနစ္ၿမိဳ  ့တြင္ တပ္ဆြဲေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံေရးသည္ မတည္ၿငိမ္ဘဲ ကြန္ၿမဴနစ္မ်ားက တၿဖည္းၿဖည္းမ်ားလာသည္။ ကြန္ၿမဴနစ္မ်ားက ဘာေဗရီးယားၿပည္နယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လာနိုင္ၿပီး ထိုကြန္ၿမဴနစ္ေတြကိုဦးေဆာင္သူမ်ား- Toller, Landauer, Muehsam နွင့္ Levine စတဲ့သူေတြက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကေန ဆင္းသက္လာတာေၾကာင့္ ပာစ္တလာစိတ္ထဲမွာ ဂ်ဴးေတြကေတာ့ ဂ်ာမနီနိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့ၾကံေနတယ္လို ့သူထင္ေကာင္း ထင္ခ်င္မိပါလိမ့္မယ္။ ကြန္ၿမဴနစ္ေတြ ၾကီးစိုးပံုကို ပာစ္တလာကေနသူနိုင္ငံေရးေလာကကို မ၀င္ခင္ကတည္းက ေတြ ့ၿမင့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကြန္ၿမဴနစ္ေတြကို လံုး၀မနွစ္သက္ခဲ့ပါဘူး။ ေမလ (၁)ရက္ေန ့မွာေတာ့ ဂ်ာမန္စစ္တပ္ကေန ဘာေဗရီးယားၿမိဳ  ့ေတာ္ မူးနစ္ကို ၀င္သိမ္းၿပီး ကြန္ၿမဴနစ္ေတြၾကီးစိုးမႈကို ဖယ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမန္စစ္တပ္ကေန မူးနစ္ၿမိဳ  ့ကို အရင္မူလအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတုိင္းၿပန္ၿဖစ္ေစၿပီး ပာစ္တလာသည္ ( Vertrauens Mann - လ်ိဳ  ့၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးသမား ) တစ္ေယာက္ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ပာစ္တလာဧ။္တာ၀န္မွာ စစ္သားမ်ားကိုၾကည့္ရႈကာ တရားမ၀င္ေသာအရာမ်ားကိုလုပ္လာပါက မွတ္တမ္းေရးၿပီးအထက္အရာရွိမ်ားကို တင္ၿပရမွာၿဖစ္သည္။ တစ္ေန ့ေတာ့ သူ ့အထက္အရာရွိမ်ားက German Workers’ Party ( ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီ )အေၾကာင္းကို သြားစံုစမ္းေစပါတယ္။ သူသြားသည့္ေနက ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီသည္ ဘီယာခန္းမတစ္ခုတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ကာ ပါတီဦးေဆာင္သူမ်ားက မိန္ ့ခြန္းေၿပာေနခ်ိန္တြင္ နားေထာင္ေနေသာလူေတြထဲက တစ္ေယာက္က ဘာေဗရီးယားကို ၾသစေၿတယား ( Austria ) နွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္တိုက္ခ်င္ေသာ ပရူးရွား ( Prussia ) ေတြဆီကေန ခြဲထြက္ၿပီး ေတာင္ဂ်ာမန္နယ္ေၿမအုပ္စု တည္ေထာင္သင့္သည္ပာု ေၿပာရာတြင္ ပာစ္တလာကေနထၿပီး စကားေၿပာေတာ့သည္။ ပာစ္တလာေၿပာတာကို လူေတြအားလံုးက အံ့အားသင့္စြာနားေထာင္ၾကၿပီး မိန္ ့ခြန္းေၿပာေနသည့္သူေတာင္ ဘီယာခန္းမထဲကေန တိတ္တိတ္ေလးထြက္လာခဲ့ရသည္။ ပာစ္တလာခန္းမထဲက ထြက္သြားေတာ့ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီကိုတည္ေထာင္သူ Drexler ကေန သူ ့ေနာက္ကိုအေၿပးလိုက္ၿပီး ပါတီစာရြက္ေတြကို သူ ့ကိုလိုက္ေပးခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီ ဦးေဆာင္သူမ်ားက သူ ့ကိုပါတီမန္ဘာအၿဖစ္လက္ခံလိုက္ေၾကာင္း စာပို ့တဲ့အခါ အံ့ၾသသြားၿပီး သူ ့ကိုစိတ္၀င္စားေစခဲ့သည္။ ပာစ္တလာ အစီရင္ခံစားေရးဖို ့သြားေလ့လာတုန္းက သူမအံ့ၾသခဲ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူ ့ကိုပါတီ၀င္အၿဖစ္လက္ခံေၾကာင္းစာရတဲ့အခါ စိတ္၀င္စားမႈကေန သူ ့ကို ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို သြားေရာက္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၁၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပာစ္တလာအလုပ္မ်ားခဲ့သည္။ Ernest Roehm ကိုလည္းေတြ ့ရွိခဲ့သည္။ ( ေနာင္တြင္ သူသည္ Sturmabteilung (S.A) ကိုဦးေဆာင္သူ ၿဖစ္လာသည္။ ထိုအဖြဲ  ့သည္ ေနာင္တြင္ ပာစ္တလာမိန္ ့ခြန္းေၿပာေနခ်ိန္တြင္ ေနွာင့္ယွက္သည့္ကြန္ၿမဴနစ္မ်ားကို ဘီယာခန္းမထဲကေန နွင္ထုတ္ၿပီး ပါတီကို ကာကြယ္သည့္ အဖြဲ  ့ၿဖစ္သလို ေနာင္တြင္ ကြန္ၿမဴနစ္မ်ားကိုအၿပတ္ရွင္းရာတြင္ လမ္းေပၚတြင္ရိုက္ပြဲမ်ား၊ ကြန္ၿမဴနစ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သြားေနွာင့္ယွက္မႈမ်ားစသည္တို ့ကိုလုပ္သည္ အဖြဲ ့ၿဖစ္သည္။ ) Roehm သည္ ပာစ္တလာဧ။္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အၿဖစ္ (၁၄)နွစ္ၾကာခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္- ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္သာမက ၾသစေၾတးယားတြင္လည္း ေၿပာသည္။ Prussia ၿပည္နယ္က အကြဲကြဲအၿပားၿပားၿဖစ္ေနေသာ ဂ်ာမန္ၿပည္နယ္မ်ားကို စုေပါင္းၿပီးဂ်ာမနီနိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဘာေဗးရီးယားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပည္နယ္ၿဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီနိုင္ငံထဲတြင္ ရွိသည္။
ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားသည္ လူအမ်ားေတြ ့ဆံုစကားေၿပာရာေနရာၿဖစ္သလို ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ ဘီယာခန္းမမ်ားသည္ လူမ်ားေတြ ့ဆံုရာေနရာၿဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္ဘီယာသည္လည္း ကမာၻေက်ာ္သည္ကို စာဖတ္သူမ်ားသိၾကမွာပါ။ ထိုအခ်ိန္က ဂ်ာမန္ဘီယာခန္းမမ်ားသည္ လူအမ်ားေတြ ့ဆံုရာေနရာၿဖစ္သည္။
ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပာစ္တလာမိန္ ့ခြန္းစေၿပာလာသည္။ ပာစ္တလာသည္ စကားေၿပာအလြန္ေကာင္းသူတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။ ပာစ္တလာေၾကာင့္ ပါတီေဆြးေႏြးပြဲေတြကို လာနားေထာင္သူမ်ားသည္ ပါတီကိုေငြမ်ားလွဴၾကၿပီး ပါတီသည္ပို္က္ဆံပိုရွိလာသည္။ပာစ္တလာ မိန္ ့ခြန္းေတြကိုလာနားေထာင္သူေတြ ေၿဖးေၿဖးခ်င္း တစ္ရာကေန နွစ္ရာ ၊ နွစ္ရာကေန ေလးရာအထိ တိုးလာေတာ့သည္။
၁၉၂၀ ေႏြဦးကာလတြင္ ပာစ္တလာသည္ ပါတီဧ။္ ဥကၠဌလည္းမပာုတ္ေပမဲ့ သူသည္ ပါတီဧ။္အဓိက မိန္ ့ခြန္းေၿပာသူၿဖစ္သည္။  ပါတီထဲတြင္ အင္မတန္အင္အားၾကီးၿပီး သူ ့ေၾကာင့္ ပါတီသည္ပိုမို အင္အားေတာင့္တင္းလာသည္။ ၁၉၂၀ ၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ ပာစ္တလာသည္ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီကို
Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei ( National Socialist German Workers’ Party - အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ဂ်ာမန္အလုပ္သမားပါတီ ) အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ေရွးေပာာင္း ပာိႏၵဴသေကၤတၿဖစ္ေသာ swastika ကို သူအၾကိဳက္ ၿပင္ၿပီး ပါတီအလံအၿဖစ္ဆြဲခဲ့သည္။ စစ္တပ္ကေနလည္း ထြက္လိုက္ၿပီး ပါတီအလုပ္ေတြနဲ ့အလုပ္မ်ားလာေလသည္။ ၁၉၂၁ အစပိုင္းတြင္ ပါတီဧ။္ ဥကၠဌရာထူးကို ေတာင္းဆိုၿပီးမရပါက ပါတီကေနထြက္မည္ၿဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ပာစ္တလာကိုေ၀ဖန္ေသာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေပၚလာၿပီး ပာစ္တလာကို အပုပ္ခ်ရန္အတြက္ၿဖစ္ေလသည္။ ထိပ္တန္းပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ ထိုေဆာင္းပါးကေၿပာေသာအရာမ်ားကို ၿငင္းဆိုၿပီးသူသည္ ဂ်ာမန္အင္ပါယာ ( German Reich ) အတြက္အေကာင္းဆံုးကိုသာလိုခ်င္ေၾကာင္းကို ေၿပာၿပီး ပါတီမန္ဘာ နံပါတ္ ၃၆၈၀ အၿဖစ္ပါတီထဲသို ့ၿပန္လည္၀င္ခဲ့သည္။ ပာစ္တလာသည္ ဥကၠဌရာထူးတင္မက အာဏာအၿပည့္အ၀ပါလိုခ်င္ေၾကာင္း ေၿပာေသာေၾကာင့္ ပါတီမန္ဘာမ်ားကေန မဲေပးစနစ္ၿဖင့္ ေပးသင့္ မေပးသင့္ေရြးခ်ယ္ၾကေလသည္။ ပါတီအတြင္းေရြးေကာက္ပြဲပာု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ၅၄၃ ေယာက္ေသာ မန္ဘာမ်ားက ပာစ္တလာကို အာဏာအၿပည့္အ၀ရွိေသာ ဥကၠဌအၿဖစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ေယာက္ထဲကသာ သူ ့ကိုမေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ေနာင္တြင္ ဂ်ာမနီေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးၿဖစ္လာမည့္ Hermann Goering သည္ ၁၉၂၂ ခုနွစ္တြင္ ပါတီထဲသို ့၀င္လာသည္။ ၁၉၂၃ခုနွစ္တြင္ ဘာေဗရီးယားၿပည္နယ္တြင္ လူ(၃)ေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး သူတို ့မွာ- Gustav von Kahr, Otto von Lossow, နွင့္Hans von Seisser တို ့ၿဖစ္ၿပီး သူတို ့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီမႈရယူကာ အာဏာသိမ္းရန္ ပာစ္တလာၾကံေလသည္။  ပာစ္တလာအတြက္ အခြင့္အေရးသည္ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန ့တြင္ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုေန ့တြင္ ထိုလူသံုးေယာက္ထဲက Kahr ဆိုသည့္သူသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို Buergerbraeukeller ဘီယာခန္းမတြင္ မိန္ ့ခြန္းေၿပာမည္ၿဖစ္ကာ က်န္လူနွစ္ေယာက္ကလည္း လာမည္ၿဖစ္သည္။ ထိုေန ့က ဘီယာခန္းမေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ S.A အဖြဲ ့သားမ်ားသည္ ဘီယာခန္းမကို ၀ိုင္းရံကာပိတ္လိုက္ၿပီး ပာစ္တလာကိုယ္တိုင္ ပစ္စတိုကို ကိုင္ကာ ဘာေဗရီးယားၿပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ထိုလူ(၃)ေယာက္စလံုးကို အစည္းအေ၀းခန္းထဲသြားေစသည္………………………။
ဆက္ရန္
ကိုးကားခ်က္မ်ား
Thomas Ferenczi ေရးေသာ Hitler
Volker Ullrich ေရးေသာ Hitler: Ascent, 1889-1939 စာအုပ္
Hitler: The Rise of Evil ရုပ္ရွင္ကားဧ။္ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား
ေက်ာ္ထြန္း
ေက်ာ္ထြန္းသည္ City University of New York, Hunter College တြင္ သမိုင္းဘာသာရပ္ကိုေလ့လာေနေသာသူတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ ။

No comments:

Post a Comment