Latest News

Thursday, March 9, 2017

၂၄ နာရီ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းစနစ္ ျမဝတီမွာ စတင္မည္

၂၄ နာရီ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းစနစ္ ျမဝတီမွာ စတင္မည္

၁၉  ရက္ေန႔ေလာက္ဆိုုရင္ ဂ်ပန္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ MACCS အရာရွိေတြနဲ႔ ျမ၀တီဘဏ္ကိုုသြားၿပီးေတာ့ ဆာေဗးလုုပ္ဖုုိ႔ ရွိပါတယ္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈ - ျမဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွာ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ၂၄ နာရီအလိုအ ေလ်ာက္ကုန္စည္ရွင္းလင္းစနစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ စတင္က်င့္သံုးမယ္လို႔သိရပါတယ္။
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန MACCS ဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းသန္႔က လာမယ့္ ၁၉ ရက္ ေန႔ေလာက္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ MACCS က အရာရွိေတြနဲ႔ ျမဝတီဘက္ကိုသြားၿပီးေတာ့ ဆာေဗးလုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္၊ လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀၁၈ မတ္လေလာက္ ကာလအတြင္းမွာ ျမဝတီကို အၿပီးတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေအာင္လ်ာထားပါတယ္လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။
ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ေတြကို ၂၄ နာရီ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဂ်ပန္အစိုးရအကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ Myan-mar Automated Cargo Clear-ance System (MACCS) ျမန္မာအလို အေလ်ာက္ကုန္စည္ရွင္း လင္းေရးစနစ္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ကစတင္ၿပီး သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာမွာ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြက MA-CCS စနစ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ရမွာျဖစ္တယ္။ MACCS Private User စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားတာေတြ၊ ကုန္စည္ေသတၱာထုတ္ယူတာ၊ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးခစတဲ့ေပးေဆာင္ရတဲ့ အခြန္အခေတြအကုန္လံုးကို အြန္လိုင္း ကေန ၂၄ နာရီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုးစီမံကိန္းအျဖစ္နဲ႔ စတင္ၿပီးသံုးလေက်ာ္အၾကာမွာနယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းေတြမွာက်င့္သံုးဖို႔ေလ့လာေနပါၿပီ။ ျမဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို MACCS စနစ္စတင္က်င့္သံုးၿပီးတာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းကို စနစ္ေျပာင္းလဲမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းသန္႔က မူဆယ္က ကုန္သြယ္မႈပိုမ်ားေပမဲ့ ျမဝတီကိုေရြးခ်ယ္ရတာက နံပါတ္တစ္ဦးစားေပးက လက္ရွိေရနက္ဆိပ္ကမ္းထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေပါ့၊ အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ SEZ တို႔နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏအရေရာ ႏွစ္ႏိုုင္ငံညႇိႏိႈင္းခ်က္အရ ဦးစားေပး ေရြးေတာ့ ျမဝတီကိုေရြးတာပါလို႔ ရွင္းျပပါတယ္။
MACCS စနစ္ကနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာပါ အသံုးျပဳႏိုုင္ဖို႔ လံုေလာက္မႈရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားအရ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ၊ အင္တာနက္နက္ဝပ္ခ္ပိုင္းေတြ မျပည့္စံုေသးတာ၊ အသံုးျပဳဖို႔ အသိပညာေပး တာေတြေဆာင္ရြက္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

MACCS စနစ္က အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လို႔ရတဲ့ ဘယ္ေနရာမဆိုအသံုးျပဳႏိုုင္ၿပီး ကုန္းတြင္းဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ ေလဆိပ္၊ နယ္စပ္ေဒသအေကာက္ခြန္ဌာနရွိတဲ့ေနရာတိုင္းမွာသံုးစြဲလို႔ရေအာင္ ေရးဆြဲထားပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္က ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ဖို႔ အဓိကျဖစ္ေပမဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လုုပ္ငန္းမကြ်မ္းက်င္တာ၊အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမေကာင္းတာေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းစတင္က်င့္သံုးတဲ့ေနရာမွာ အေကာက္ ခြန္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ၾကန္႔ၾကာၿပီး ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ႀကံဳေနရပါတယ္။

ျမန္မာအလိုအေလ်ာက္ကုန္ စည္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံက ယန္းသန္းေပါင္း ၃၉၉၀ သန္းနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၀ဝ သန္းခန္႔အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ နီပြန္အလိုအေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ ( NA-CCS)ကို အၿခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဥပေဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Author - ပို႔ပို႔ျမင့္မြန္

Kumudra
No comments:

Post a Comment