Latest News

Monday, March 6, 2017

ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္အေဆာက္အအုံမ်ား

ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္အေဆာက္အအုံမ်ား


ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ပထမဆုံး ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပုဂံသည္ ျမန္မာတို႔ ၏ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ မ်ား စုေဝးေနသည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း ကၻာ့အလယ္တြင္ ထင္ရွား လွေပသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ မိုင္ ၉ဝ ကြာေဝးသည့္ ပုဂံသည္ ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ တြင္ ပ်ဥ္ျပားမင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၈၄၆-၈၇၆) မွ ေစာမြန္နစ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၂၅-၁၃၆၈)အထိ ဘုရင္မ်ား စိုးစံခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အေနာ္ရထာမတိုင္မီ အေစာပိုင္း ပုဂံ မင္းဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိက်ခိုင္မာေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို မေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ ပုဂံသည္ အေနာ္ရထာမင္း (ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇) လက္ထက္တြင္ စည္းလုံးေသာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အေနာ္ရထာမင္းေနာက္တြင္ က်န္စစ္သားႏွင့္ အေလာင္းစည္သူတို႔ လက္ထက္ မ်ား၌ ပုဂံသည္ အင္အားခိုင္မာခဲ့ၿပီး အေလာင္းစည္သူေနာက္ပိုင္း ဘုရင္မ်ား လက္ထက္တြင္ တျဖည္းျဖည္း အင္အားေလ်ာ့ဆင္းလာခဲ့ကာ ပ်က္သုဥ္းခဲ့သည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ ရာစု ကာလတြင္ ပုဂံသည္ အထူး စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္သည္ ပုဂံေဒသတစ္ဝိုက္၌ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ မင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေစတီပုထိုး၊ ဥမင္တိုက္ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ထားခဲ့ၾကသည္။ သေရေခတၱရာ တိမ္ေကာၿပီးေနာက္ ပုဂံေပၚေပါက္ခဲ့ရာ သေရေခတၱရာမွ ဗုဒၶဘာသာ သည္ ပုဂံတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့ၿပီး သုဝၰဘူမိမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဗုဒၶဘာသာ က ပုဂံတြင္ ရွိႏွင့္ေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာကို အားျဖည့္ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာဦးဗိုေကက သုံးသပ္ခဲ့သည္။ သေရေခတၱရာတြင္ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိေနသည့္ ေဘာေဘာႀကီး၊ ဘုရားႀကီးစသည့္ ေစတီလုံးမ်ားႏွင့္ ပုံစံတူ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ငကြၽဲနားေတာင္းေစတီကို သဗၺညဳပုထိုးေတာ္အနီးတြင္ ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ႐ုပ္တုထုလုပ္ျခင္း၊ ေဆးပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္း၊ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ျခင္း အတတ္ပညာမ်ား အပါအဝင္ အႏုပညာရပ္ မ်ားသည္ ပုဂံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ဟန္ရွိကာ ပုဂံလက္ရာ ပုဂံအႏုပညာတစ္ရပ္ ေပၚ ထြန္းလာခဲ့သည္။
ပုဂံေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ သာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ား အနက္ ယခုအခါတြင္ ပုဂံႏွင့္ ေညာင္ဦးတစ္ဝိုက္၌ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ဂူေက်ာင္း ဘုရား ေပါင္း ၂၂၁၇ ခု က်န္ရွိေနသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေက်ာက္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအုံ သုံးခုက်န္ရွိရာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ ေရႊစည္းခုံေစတီ၊ ေက်ာက္ဂူဥမင္ႏွင့္ ျမင္းကပါတြင္ တည္ရွိသည့္ နန္းဘုရားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တုရင္ ေတာင္ေျခ ျမကန္အနီးတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာက္အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္ေသာ စကၠဴတိုက္ေခၚ ပိဋကတ္တိုက္သည္ က်စြာမင္းႀကီးတည္ခဲ့သည့္ စာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမင္ ေတြ႕ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

ပုဂံေခတ္တြင္ ဘုရင့္နန္းေတာ္အပါအဝင္ လူေနအိမ္ေျခမ်ားကို သစ္ဝါးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို အုတ္၊ ေက်ာက္မ်ား ျဖင့္ တည္ထားခဲ့ၾကသျဖင့္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္လာခ်ိန္တြင္ သစ္သားအေဆာက္အအုံ မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အုတ္ႏွင့္ေက်ာက္ အေဆာက္အအုံမ်ားသာ ၾကြင္းက်န္ခဲ့ေပသည္။

ေရႊစည္းခုံေစတီ

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးႏွင့္ သားေတာ္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးတို႔ တည္ထားခဲ့သည့္ ေရႊစည္းခုံေစတီတြင္ ဘုရားရွင္၏ စြယ္ေတာ္ပြားႏွင့္ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္ကို ဌာပနာ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး(ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၈၄-၁၁၁၃)သည္ အေနာ္ ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ မၿပီးစီးခဲ့သည့္ မူလ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ကို ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ငုံၿပီးတည္ခဲ့ရာ ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ေရႊစည္းခုံ ေစတီေတာ္ကို တုရင္ေတာင္မွသယ္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ပုဂံဘုရားပုထိုးမ်ား စာအုပ္အရ ပုဂံတြင္ရွိသည့္ ငုံ၍တည္ထားေသာ ေစတီ ဘုရား ၄၃ ဆူအနက္ ေရႊစည္းခုံေစတီသည္ တစ္ဆူအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေရႊစည္းခုံဟူသည့္ဘြဲ႕သည္ ေဇယ်ဘုံဟူသည့္ဘြဲ႕အမည္မွ ေျပာင္းလဲခဲ့ဟန္ရွိၿပီး ကင္းဝန္မင္းႀကီးစပ္ဆိုေသာ ေရႊစည္းခုံ အံ့ဖြယ္ကိုးပါး လကၤာတြင္ ေဇယ်ခုံ အံ့ဖြယ္ ကိုးကိုလဟု ထည့္သြင္းစပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေရႊစည္းခုံေစတီသို႔ ဘုရင့္ေနာင္မင္း တရား လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္းတြင္ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားေသာ ကမၸည္းစာေၾကာင္းေရ (၁၆)၌ ေဇယ်ဘုံဟုပါရွိေၾကာင္း ပုဂံဘုရားပုထိုးမ်ား စာအုပ္ တြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ သဲစည္းခုံေပၚတြင္ တည္ထားသျဖင့္ ေရႊစည္းခုံဟု ေခၚတြင္ ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႊစည္းခုံေစတီသည္ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၆၅ ေပျမင့္ကာ ပစၥယာသုံးဆင့္၊ ေခါင္းေလာင္း ပုံ၊ ခါးပတ္၊ ဘီလူးပန္းဆြဲ၊ ေဖာင္းရစ္အဆင့္ဆင့္၊ ၾကာေမွာက္ၾကာလွန္၊ ထုပိကာ၊ ေထာင့္စိုက္ေစတီ၊ နတ္ေလွကားမ်ားျဖင့္ တင့္တယ္စြာ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ပညာရွင္ မ်ားက ၁၁ရာစုလက္ရာ ေရွးအက်ဆုံး ျမန္မာေစတီ ပုံစံတစ္ဆူဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

အေနာ္ရထာဘုရင္(ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၃၃-၁ဝ၇၇)သည္ ေရႊစည္းခုံေစတီကို သေရ ေခတၱရာမွရရွိခဲ့သည့္ ဘုရားရွင္၏ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္ႏွင့္ ျမဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူကို ဌာပနာ၍ ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ထားခဲ့သည္။ ေစတီေတာ္ ပစၥယာ သုံးဆင့္ ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ သီဟိုဠ္မွပင့္ေဆာင္လာသည့္ စြယ္ေတာ္ကို ထပ္မံဌာပနာခဲ့သည္။

ေစတီေတာ္ ပစၥယံသုံးဆင့္တြင္ တစ္ေပခြဲ ပတ္လည္နီးပါးရွိသည့္ စဥ့္ကြင္း ၅၉၆ ခ်ပ္ ရွိသည္။ စဥ့္ကြင္းအခ်ဳိ႕သည္ ပ်က္စီးေနၿပီး စဥ့္ကြင္းမ်ားေပၚတြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ၅၅ဝ ဇာတ္ေတာ္မ်ားမွ ဇာတ္ကြက္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ပုံေဖာ္ထားသည္။ ေစတီေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ရွိ နတ္နန္းအတြင္းရွိ ခုနစ္ေပျမင့္သည့္ သိၾကားမင္း႐ုပ္တုသည္ ပုဂံေခတ္ဦးပိုင္း သစ္သားပန္းပုလက္ရာျဖစ္သည္။ ေစတီေတာ္၏ မုခ္ေလးခုရွိ ေၾကးဂူတိုက္တစ္ခုစီတြင္ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၃ ေပစီျမင့္သည့္ ပဥၥေလာဟာ မတ္ရပ္ ဆင္းတုတစ္ဆူစီကို ဖူးေတြ႕ ၾကရသည္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ အလြန္လက္ရာ ေျမာက္သည့္ ပုဂံေခတ္ဦး ေၾကးသြန္းလက္ရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ အဘိဓာန္ တြင္ ပဥၥေလာဟာကို ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး၊ သံ၊ သလြဲ ငါးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားေသာ သတၱဳစပ္ ဟု အနက္ဖြင့္ဆိုသည္။

ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ အေရွ႕ဘက္မုခ္ရွိ ျခေသၤ့႐ုပ္မ်ားေရွ႕ အဝင္လမ္းဝဲယာတြင္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း ေက်ာက္စာတိုင္ႏွစ္တိုင္ရွိသည္။ ေရွး မြန္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားေသာ စာသားမ်ားကို စီအိုဘလက္ဒင္က အဓိပၸာယ္ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ အေရွ႕ေစာင္းတန္းအဆုံးရွိ ေခါင္းေလာင္း႐ံုတြင္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းႀကီး လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ေရးထိုးထားေသာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားေပသည္။
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ တည္ရွိ ေနသည့္ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္အား ေႏွာင္းလူမ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပဳျပင္ခဲ့ ကာ ေရႊမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ မူလေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားကို အလြယ္တကူ မျမင္ႏိုင္ ေတာ့ပါေခ်။ သို႔ေသာ္ ေစတီေတာ္ေအာက္ေျခမွ ၾကာလွန္ၾကာေမွာက္အထိ ေက်ာက္ အုတ္မ်ားျဖင့္ တည္ထားခဲ့ေၾကာင္း ဖိနပ္အေျခတြင္ တစ္စြန္းတစ္စ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ေက်ာက္ဂူဥမင္

ေက်ာက္ဂူဥမင္သည္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္အကြာ ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။ ပုဂံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ က်န္စစ္သားဥမင္၊ သမီးဝွက္ ဥမင္ႏွင့္ ျမာသဥမင္တို႔အနက္ ေက်ာက္ဂူဥမင္သည္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ က်န္စစ္ သားဥမင္သည္ ေရႊစည္းခုံေစတီ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး သမီးဝွက္ဥမင္ႏွင့္ ျမာသဥမင္တို႔သည္ ငွက္ပစ္ေတာင္တြင္တည္ရွိၾကသည္။

ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ဥမင္ဟူသည့္ ေဝါဟာရကို လိုဏ္ေခါင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ၿပီး ဂူေက်ာင္း၊ ဂူဘုရားမ်ားဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။

ေက်ာက္ဂူဥမင္ကို ဧရာဝတီျမစ္ ကုန္းေစာင္းတစ္ခုအတြင္းသို႔ သြင္းၿပီးေနာက္ ေရွ႕ခန္းမေဆာင္ႀကီးကို ေက်ာက္ဆစ္ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ သဲေက်ာက္ကမ္းပါးယံကို ထြင္း၍ အုတ္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ဥမင္တည္ထားသျဖင့္ ေက်ာက္ဂူဥမင္ဟု ထင္ရွားခဲ့ၿပီး အဆင့္သုံးဆင့္ရွိသည့္ ေက်ာက္ဂူဥမင္၏ ေအာက္ ပိုင္းကို ေက်ာက္အုတ္မ်ားျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။
ေက်ာက္ဂူဥမင္ကို ေျမာက္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူကာ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေရွ႕ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဂႏၶကုဋိတိုက္မႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အဝင္မုခ္ႏွင့္ အာ႐ံုခံခန္းမ ေဆာင္ ရွိသည္။ အေရွ႕၊ အေနာက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ စႀကၤံပတ္လမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ ထားၿပီး ဥမင္အတြင္းရွိ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဝကၤပါပုံစံ အေကြ႕အေကာက္မ်ား ေဖာက္လုပ္ထားကာ တရားအားထုတ္သည့္ေနရာမ်ားဟု ယူဆႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အခန္းငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေက်ာက္ဂူအတြင္းသို႔ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အလင္းေပါက္မ်ား ေဖာက္ထားသည္။ ခန္းမအတြင္း၌ သဲေက်ာက္ ျဖင့္ထြင္းထုထားသည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးတစ္ဆူရွိၿပီး သာဝကႏွစ္ပါး႐ုပ္တုႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကက္ရွိ ရဟၲာႏွစ္ပါး႐ုပ္တုတို႔ကို ေဖာင္းၾ<ြကထုလုပ္ထားသည္။

ေက်ာက္ဂူဥမင္အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာက္စာတြင္ သကၠရာဇ္ ၅၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ စည္သူမင္းႀကီးသည္ နတ္ထမင္းရေသာ 'သခင္ထံပါ'၏ ဘုရားကို ကြၽန္စသည္ တို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဥဇနာမင္းလက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္လွဴဒါန္း ေၾကာင္း ေရးထိုးထားေၾကာင္း ပုဂံသုေတသနလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ေက်ာက္စာပါ စာသားမ်ားအရ နရပတိစည္သူမင္း လက္ထက္တြင္ ေက်ာက္ဂူဥမင္၌ သခင္ထံပါ ဘြဲ႕အမည္ရွိေသာ မေထရ္ သီတင္းသုံးခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ယူဆ ခဲ့ၾကသည္။
ဥမင္အျပင္ နံရံအေပၚပိုင္းတြင္ ဘီလူးပန္းဆြဲမ်ား၊ ေအာက္ပိုင္းတြင္ ရြက္ခြၽန္းပုံ ပန္းေထာင္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည္။ အဝင္မုခ္ဝ ဝဲယာႏွစ္ဖက္တြင္ ယကၡ ဂုၻာန္႐ုပ္ႏွင့္ ၾကာပန္းမ်ားၾကား၌ ကိႏၷရီ၊ ကိႏၷရာ႐ုပ္၊ ျခေသၤ့၊ က်ား၊ သမင္ စေသာ ပုံမ်ားကို ေက်ာက္အုတ္မ်ားစီ၍ ထြင္းထုထားသည္။ အာ႐ံုခံတိုက္မ ပတ္လည္တြင္ လည္း ေက်ာက္ပန္းခက္ႀကီးမ်ားကို လွပစြာ ျပဳလုပ္ထားေပသည္။

အစဥ္အလာ ဆိုစကားမ်ားအရ နရပတိစည္သူမင္း လက္ထက္တြင္ အရွင္ပ႑ိတ မေထရ္သည္ မိမိ၏ စင္ၾကယ္ေသာသီလကို သစၥာဆိုလ်က္ ဓားေသြးေက်ာက္ႏွင့္ ဓားမကို ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့ရာ ေက်ာက္ႏွင့္ ဓားသည္ ေရတြင္ ကူးခတ္ သြားခဲ့သည္။ နရပတိစည္သူသည္ မေထရ္ျမတ္ကို ၾကည္ညိဳကာ ဧရာဝတီျမစ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးတြင္ ဥမင္တူး၍ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဓားေသြးေက်ာက္ ေရကူးသြားခဲ့သည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေက်ာက္ကူးဥမင္ဟုလည္း ေခၚဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ပညာရွင္မ်ားက ဥမင္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆင္းတု လက္ရာမ်ားအရ ေက်ာက္ဂူဥမင္သည္ နရပတိစည္သူမင္း လက္ထက္မတိုင္မီ ႏွစ္ ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ကပင္ တည္ရွိႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာက္ဂူဥမင္၏ ဗိသုကာလက္ရာ ထူးျခားခ်က္သည္ ဥမင္၏ ေအာက္ထပ္ လိုဏ္အတြင္းသို႔ အလင္းေရာင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ မြန္းတည့္ေပါက္မ်ား ေဖာက္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္းတည့္ေပါက္ကို ဥမင္အေပၚထပ္ အမိုးမွတစ္ဆင့္ အလင္း ေရာင္ဝင္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

နန္းဘုရား

သဲေက်ာက္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ နန္းဘုရားသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၂ ရာစု လက္ရာျဖစ္ၿပီး ျမင္းကပါအရပ္ရွိ မႏူဟာဘုရား၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ အေရွ႕အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳထားသည့္ နန္းဘုရား၏ အျပင္မ်က္ႏွာစာ အားလုံးကို ေက်ာက္ဂူဥမင္ကဲ့သို႔ ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားစီ၍ ျပဳလုပ္ထားကာ အတြင္း နံရံမ်ားကို အုတ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ နန္းဘုရားကို နရပတိစည္သူမင္း၏ သားမက္၊ မႏူဟာမင္း၏ျမစ္ နာဂသမန္းက မိမိ၏ေဘးေတာ္ မႏူဟာမင္းႀကီး စံခဲ့သည့္ေနရာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တည္ထားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုရွိသည္။

နန္းဘုရား၏ ပႏၷက္ပုံသည္ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ျဖစ္ၿပီး ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ထူးျခားေသာ အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္ သည္။ ကြမ္းေတာင္ေပါက္ လိုဏ္တစ္ဆင့္ ဂူဘုရားျဖစ္ၿပီး အျပင္နံရံအေျခ ပတ္ လည္တြင္ ကလသာအိုးပုံစံ ခံလ်က္ အထက္တြင္ ဟသၤာ႐ုပ္မ်ား ထုလုပ္ထားသည္။

ဘီလူးပန္းဆြဲမ်ားကို ေက်ာက္သားတစ္တုံးစီတြင္ ထုလုပ္ထားသည္။ နန္းဘုရား ၏အျပင္ရွိ ေက်ာက္ျပတင္းမ်ားသည္ အလြန္လက္ရာေျမာက္ၿပီး ျပတင္းပတ္လည္ တြင္ ျခဴးပန္းျခဴးႏြယ္မ်ား ထုလုပ္ထားသည္။ ျပတင္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ မကာန္း ပုံႏွင့္ အလယ္ငွက္ေပ်ာဖူးတြင္ နတ္သမီး႐ုပ္ကို ထုလုပ္ထားသည္။ ေက်ာက္ဂူဥမင္ တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ေက်ာက္ျပတင္းေပါက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ နန္းဘုရား ေက်ာက္ဇာ ျပတင္းမ်ားသည္ ေက်ာက္သားကို အခ်ပ္လိုက္ ထြင္းေဖာက္ထားသည္။

နန္းဘုရား ဂူအတြင္း၌ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံး ဟုဆိုႏိုင္မည့္ လက္ရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ နန္းဘုရား၏ ဂူမႀကီးအတြင္း၌ ကြန္းတိုင္စင္ ေလးတိုင္ ထူထားသည့္ ေက်ာက္တိုင္ႀကီးေလးခု၏ မ်က္ႏွာစာ ၁၆ ဘက္တြင္ ျဗဟၼာ႐ုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘီလူးပန္းဆြဲမ်ား၊ ဘီလူးပန္းကိုက္ ပန္းပုံစံမ်ား၊ ကႏုတ္ပန္းမ်ားကို ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားစီ၍ ထုလုပ္ထားသည္။ တိုင္တစ္တိုင္တြင္ ျဗဟၼာ႐ုပ္ႀကီး ႏွစ္႐ုပ္စီရွိၿပီး ျဗဟၼာ႐ုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၾကာဖတ္ေပၚတြင္ ထိုင္လ်က္ လက္ႏွက္ဖက္ေပၚတြင္ ႀကာဖတ္၊ ၾကာပြင့္မ်ား တင္ထားပုံကို ျမင္ၾကရသည္။

နန္းဘုရားသည္ ရာသီဥတုဒဏ္အပါအဝင္ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္ လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၉ဝဝ ဝန္းက်င္က ထုလုပ္ခဲ့သည့္ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္ဆစ္လက္ ရာမ်ားကို အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သျဖင့္ ယေန႔တိုင္ ေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ေလ့လာ ႏိုင္ၾကေပသည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားစြာ စုစည္းတည္ရွိေနသည့္ ပုဂံသည္ မည္ သည့္အခ်ိန္ေရာက္ေရာက္ ၾကည့္၍မဝ၊ ျပ၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္ အႏုလက္ရာမ်ား အေျမာက္အမ်ားတည္ရွိေနေပရာ ေက်ာက္အေဆာက္အအုံမ်ား အပါအဝင္ ယဥ္ ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား အားလုံးကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾက ရမည္သာ ျဖစ္ပါေပသည္။ ။

ကိုးကား။ ။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၁၁)
ပုဂံသုေတသနလမ္းညႊန္(ဦးဗိုေက)

No comments:

Post a Comment