Latest News

Thursday, March 9, 2017

အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ မလုပ္ႏုိင္လို႔ ဥကၠဌ ဆူ

အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ မလုပ္ႏုိင္လို႔ ဥကၠဌ ဆူ

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို မတ္လ ၉ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ သတိေပးလိုက္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားေသာ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အားလံုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အားလံုး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႔ အားလံုး လုိက္နာက်င့္သံုးၾကပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား
တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသန္းစိုးေအာင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အထက္ပါအဆိုအား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၄ဦးက ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တတိယေျမာက္ ေဆြးေႏြးသူျဖစ္သည့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုိုက္နာရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ လမ္းညႊန္သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါ လမ္းညႊန္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ မသမာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ လံုးဝကြဲလြဲေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ၎၏ ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဥပမာေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္
 ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ရက္တြင္ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ တင္ဒါေအာင္သည့္ေဈးႏႈန္းသည္ ေပါက္ေဈးထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္မားေနသည္ဟု ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ေပပါခြံတစ္လံုး၏ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ ေပါက္ေဈးသည္ က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ရွိေနခ်ိန္တြင္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ၈၀ဂရမ္ ပီနံအိတ္တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၅၀ခန္႔ ေပါက္ေဈးရွိခ်ိန္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၃၈၀ခန္႔ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ သဲတစ္က်င္းလွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ခန္႔ ေပါက္ေဈးရွိခ်ိန္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၂၃၀၀၀ခန္႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ Power Point ျဖင့္ ခ်က္က်လက္က် ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ေဈးႏႈန္းကြာဟျခင္းသည္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြ က်ပ္သိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရႈံးရၿပီး “တင္ဒါဆြဲတဲ့သူနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ့ ၾကားထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရွိေနလဲဆိုတာကို အံ့ဩဖြယ္ရာ ေတြ႔ရပါတယ္” ဟုလည္း ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္မင္းသိန္း၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က “ကၽြန္ေတာ္ အၿမဲေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္၊ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္တဲ့အခါတုန္းက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔တို႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတို႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဒီလိုအခ်က္အလက္ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ဘာလို႔ မတင္ၾကတာလဲ။ ဘာလို႔ မတိုင္ၾကတာလဲ။ Check and Balance
(အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ)ဆိုတာ ဒါကို ေျပာတာ” ဟု အစခ်ီၿပီး ေျပာဆိုသည္။

အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းသည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ မတူဘဲ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အေလးထား တုိင္ပင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ဦးဝင္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ဌာနဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈအပါအဝင္ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ တုိင္ၾကားၾကရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ဦးဝင္းျမင့္က သံုးႀကိမ္ထက္မနည္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုထားဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္တန္းမႈ၊ တင္ျပမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မလုပ္ၾကဘဲ အဆိုတင္သြင္းမွသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အသည္းအသန္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကမႈအေပၚကိုလည္း ဦးဝင္းျမင့္က အျပစ္တင္စကား ေျပာသည္။

“သိၿပီ၊ ျမင္ၿပီ၊ ၾကားၿပီဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ ၿငိမ္ေနတာလဲ။ အဲ့ဒီလိုသာ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္းက ၿငိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေ႐ႊ႕ခ်င္တဲ့ အေ႐ြ႕ကို ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္အားလံုး ၃၀၀ေက်ာ္၊ ေက်းရြာေပါင္း ၆ေသာင္းေက်ာ္။ ဘယ္သူမွ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ အၾကားအျမင္ ရမေနဘူး။ မသိဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးထားတာ။ ကိုယ့္မဲ့ဆႏၵနယ္နဲ႔ကိုယ္ တာဝန္ရွိတယ္။ တာဝန္ရွိလို႔ ေရြးထားေတာ့ ႀကီးၾကပ္ရမယ္၊ တည့္မတ္ရမယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္လည္း ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပးခဲ့ေသးသည္။

“ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အေရးလည္း ေပးထားတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အေရးကို ယူမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ တာဝန္ကိုလည္း ေက်ညက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ ဒါ ဥပေဒရဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ပဲ။ ဒါကိုေတာ့ အားလံုး ေလးစားလုိက္နာေပးပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။


Mizzima

Tags:
ဦးဝင္းျမင့္  အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ
     


No comments:

Post a Comment