Latest News

Thursday, March 16, 2017

မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား ၁၅၀ ဦး တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိ

မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား ၁၅၀ ဦး တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိ

၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ မ်က္မျမင္၊ ဆြံ႕အနားမၾကားႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား ၁၅၀ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိေနၿပီး စာေျဖသူ ယခင္ႏွစ္ထက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မ်က္မျမင္ စာေျဖသူ ၂၄ ဦး၊ဆြံ႕အနားမၾကား စာေျဖသူ ၂၅ ဦးႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္း စာေျဖသူ ၁၀၁ ဦး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က မ်က္မျမင္စာေျဖသူ ၁၈ ဦး၊ ဆြံ႕အ နားမၾကားစာေျဖသူ ၁၁ ဦးႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းစာေျဖသူ ၅၅ ဦး စုစုေပါင္း ၈၄ ဦးေျဖဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား စာေျဖသူဦးေရ ၆၆ဦး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ရွမ္း ျပည္နယ္ ေလာက္ကုိင္စာစစ္ဌာနတြင္ စာေျဖသူ ၁၀၀ ဦး စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္အနက္ ၈၇ ဦး ေျဖဆုိၿပီး ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ၁၀၃ ဦး စာေမးပြဲေျဖဆုိေန သည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကုိ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူ နည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ေျဖဆုိသူတစ္ဦးႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ႏွစ္စဥ္ေျဖဆုိေနသူတစ္ဦးရွိကာ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးမွ ပုံမွန္ေျဖဆုိေနသူတစ္ဦး ပ်က္ကြက္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ခုနစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေျဖဆုိသူ ျမင့္တက္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္သူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသား ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက ပ်က္ကြက္သူတစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ထိပ္ဆုံး၌ ရွိေနသည္။7Day News Journal

No comments:

Post a Comment