Latest News

Sunday, March 12, 2017

လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ သူ၏တန္ဖိုး

လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ သူ၏တန္ဖိုး

လြတ္လပ္မႈဆိုတဲ့ လူအေျပာအမ်ားဆုံးစကားလုံးတလုံးကို မၾကာခဏလည္း ေတြ႕ေနၾကားေနရပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္လည္း အဲဒီလြတ္လပ္မႈဆိုတဲ့စကားေနာက္မွာ ဘယ္လို လြတ္လပ္တာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ လြတ္လပ္တာလဲဆိုတဲ့ ေမး ခြန္းသေဘာမ်ိဳးေတြ ေမးလာနိုင္ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၃မွာေတာ့ “လူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ခြင့္ ရွိသည္”လို႔ လူတေယာက္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့အျမင္ကို အတိအလင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားပါတယ္။

ယခုစာအုပ္ေရးသားသူ ေဆာင္းေဝ(နတ္ေမာက္) ရဲ႕စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံးေခါင္းစီးအျဖစ္ တပ္ထားတဲ့စကားလုံးက လြတ္လပ္မႈ တန္ဖိုးျဖစ္ပါတယ္။ မလြတ္လပ္မွ လြတ္လပ္မႈတန္ဖိုးဆိုတဲ့စကားတခြန္းကိုလည္း ၾကားဖူးထားေတာ့ လြတ္လပ္မႈမွာလည္း တန္ဖိုးအနဂထိုက္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္မွာ ေဆာင္းပါး၂၁ ပုဒ္ပါဝင္ၿပီး ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာႀကီးမွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္မက္မ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္တန္ဖိုး၊ သန႔္ရွင္းေသာေလ၊ အျပဳအမူေကာင္းကို သင္ယူျခင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ အေကာင္းျမင္စိတ္၊ စိမ္းလန္းေသာ အနာဂတ္ကမာၻ၊ စကားလုံးတန္ဖိုးမ်ားနဲ႕ မနက္ျဖန္၊ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ျခင္း၊ ေမတၱတရား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေလးထားျခင္း၊ ေနရာ၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ေနာက္ကြယ္၊ အေတြးမ်ား၊ အခ်ိန္ကို အသုံးခ်ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ျခင္း၊ အတတ္ပညာအရင္းအႏွီး၊ သတင္းမ်ား၊ အိမ္၊ အရွက္ႏွင့္ အေၾကာက္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါး ၂၁ပုဒ္လုံးက ေဆာင္းပါးလို႔အမည္တပ္ထားေသာ္ျငား ကဗ်ာအရိပ္အေငြ႕ေတြစြက္ေနတဲ့ အက္ေဆးမ်ားလို႔ဆိုခ်င္ ပါတယ္။

“လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေ႐ြး၊ နိုင္ငံမေ႐ြး မည္သူမဆို အိပ္မက္ကိုယ္စီ မက္ခြင့္ရွိပါသည္။ ဘဝမွာ မည္သူမဆို ျဖစ္ခ်င္လိုေသာ ဆႏၵကိုယ္စီ ရွိေနၾကမည္ထင္ပါသည္။ မာတင္လူသာကင္းကေတာ့ ‘ကြၽန္ေတာ္မွာ အိပ္မက္တစ္ခုရွိတယ္’ ဟု ေျပာသြား ခဲ့ပါသည္။ လူသားအားလုံးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အိပ္မက္ မက္ခြင့္ရွိရာ ကြၽန္ေတာ္မွာလည္း အိပ္မက္တစ္ ခုရွိပါသည္”လို႔ အဖြင့္ေဆာင္းပါးျဖစ္တဲ့ အိပ္မက္မ်ားဆိုတဲ့ အပုဒ္မွာ ခုလိုဖတ္ရပါတယ္။

ဒုကၡမ်ားနဲ႕ေနထိုင္ျခင္းဆိုတဲ့အပုဒ္မွာ စာေရးသူရဲ႕နိုင္ငံေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အျမင္တခုကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ “ယေန႕ ေခတ္မွာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကိုလည္း အလိုက္ သင့္ ခံစားေနၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲဒုကၡဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံနိုင္ ရည္ႏွင့္ႀကံ့ခိုင္မႈကို စမ္းသပ္ေသာအရာျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္”လို႔ပါရွိပါတယ္။

အဲဒီေဆာင္းပါးမွာပဲ ဘုရင္တပါးနဲ႕ လင္းယုန္ငွက္ႏွစ္ေကာင္ပုံျပင္မွာ ဘုရင္ႀကီးဟာ သူ႕လင္းယုန္ငွက္တေကာင္ မပ်ံသန္းလို႔ ပ်ံသန္းနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္သူကို ဆုခ်မည္လို႔ လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာအၿပီး ေရွ႕လူေတြက မပ်ံတဲ့လင္းယုန္ငွက္ကို ပ်ံဖို႔ မလုပ္ေဆာင္နိုင္ေပ။ ထိုစဥ္ လူတေယာက္ေရာက္လာၿပီး သူလုပ္ေပးနိုင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး လင္းယုန္ငွက္ကို ပ်ံသန္းနိုင္ ေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္နိုင္ပါတယ္။ ထိုသူေျပာတဲ့စကားက “ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။ သူနားေနတဲ့ သစ္ကိုင္းကို အားနဲ႕ခုတ္ခ် လိုက္တာပါ။ သတၱဝါေတြက ကိုယ့္ဒုကၡႀကဳံတဲ့အခါ ကိုယ့္လြတ္ေျမာက္ရာကို ရွာၾကတာ သဘာဝပါပဲတဲ့”။

ေမတၱတရားဆိုတဲ့ေဆာင္းပါးမွာ ဓမၼဆန္ဆန္အေတြးအေခၚမ်ိဳးကိုလည္း အခုလို ဖတ္ရပါတယ္။

“ေမတၱာတရား ေခါင္းပါး လာတဲ့အခါ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္အေကာင္းမျမင္ေတာ့ဘဲ အဆိုးျမင္၊အျပစ္ျမင္ကာ အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈမဲ့ၾက လာပါသည္။ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊မညီၫြတ္မႈကြဲျပားမႈေတြအထိပင္ ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ တစ္ ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ၾကားက ခိုင္ၿမဲေသာ ဆက္ဆံေရးကို ေမတၱာတရားႏွင့္ၾကားခံကာ ဆက္ဆံရမည္ထင္ပါသည္”။

“ပညာမ်ား မည္မွ်ပင္ တတ္ေျမာက္ထားသည္ျဖစ္ေစ ေမတၱာတရားမရွိလွ်င္ ထိုပညာသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုးက်ိဳး ပင္ ေပးနိုင္ပါေသးသည္။ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္သလို ႏွလုံးသားစြမ္းရည္ကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္”။ စဥ္းစားခ်ိန္ညွိစရာေကာင္းေသာ အက္ေဆးမ်ားလို႔ပင္ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဂုဏ္သိကၡာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒဘာသာစာေပမ်ားလာ တတိယသဂၤါယနာတင္ အေသာကမင္းလက္ထက္ နိေျဂာဓသာမ ေဏကို သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ ထိုင္ခိုင္းမႈနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး နန္းေတာ္တခုလုံး ၎နဲ႕သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာဆိုလို႔ ဘုရင္ ထိုင္ ေလ့ရွိေသာ ေ႐ႊပလႅင္သာျဖစ္သည္ဆိုကာ ထိုင္လိုက္ပုံကို သာမေဏ အေပၚ စာေရးသူအျမင္နဲ႕ ခ်ီးက်ဴးေရးသားထားပါ တယ္။

“ေနရာတစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္ထိုင္ဖို႔အတြက္ ေနရာလြတ္ေနလွ်င္ထိုင္ခ်လိဳက္ဖို႔သာ ရွိပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ထိုသာမေဏ ငယ္သည္ နန္းေတာ္ထဲမွာ ေနရာလြတ္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း မထိုင္ခဲ့ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာတန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေနရာ တြင္သာ ထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနရာဆိုသည္မွာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနနိုင္သည္ ဟု ယူဆမိပါသည္”လို႔ ေရးသား ထားပါတယ္။

ယေန႕လူအဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အရွက္ႏွင့္အေၾကာက္ ေဆာင္းပါးမွာ “အရွက္ႏွင့္အ ေၾကာက္ဆိုေသာ ေဝါဟာရမွာ အဓိပၸာယ္တူသေယာင္ ရွိေသာ္လည္း အလုံးစုံမတူညီဟုထင္ပါသည္။ က်မ္းဂန္စာေပမ်ား တြင္ အရွက္ကို ပါဠိဘာသာျဖင့္ ဟီရိဟု ေဖာ္ျပၿပီး အေၾကာက္တရားကို ၾသတၱပၸဟုေတြ႕ရပါသည္။ အရွက္ဆိုသည္မွာ မ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရမွာ ရွက္ရမွာျဖစ္ၿပီး အေၾကာက္ဆိုသည္မွာလည္း မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရမွာ ေၾကာက္သလို ထိုမေကာင္းမႈ ရဲ႕ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးတရားကို ေၾကာက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အရွက္ႏွင့္ အေၾကာက္တရားသာမရွိလွ်င္ ကမာၻႀကီးတြင္ လူ တိုင္း လူတိုင္း မေကာင္းမႈျပဳလုပ္ဖို႔ ဝန္ေလးၾကေတာ့မည္ မထင္ပါ”လို႔ ဆင္ျခင္စဥ္းစားနိုင္စရာမ်ားဖတ္ရပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ ေဆာင္းပါး ၂၁ပုဒ္လုံးဟာ လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုပဲ စာေရးသူအျမင္ရႈေထာင့္မ်ားနဲ႕ ကဗ်ာအေငြ႕အသက္ပါဝင္တဲ့ အေရးအသားျဖစ္လို႔ အက္ေဆးခ်စ္သူမ်ား ဖတ္ရႈႏွစ္သက္နိုင္မယ္လို႔ ဆိုလိုက္ရပါတယ္။

Topics: စာအုပ်

YOUR THOUGHTS …

K ၿငိမ္းခ်မ္း

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment