Latest News

Wednesday, March 22, 2017

ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေဆးမႈက တကယ့္ေျမျပင္အေျခအေနမွာ တကယ္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေျမာက္ျမားစြာကို ေမးျမန္းၿပီးေတာ့မွ ေရးသားထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဥစၥာက ပိုၿပီးေတာ့မွ အမွန္တရားနဲ႔ နီးစပ္တယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္’’

ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ေမာင္ ေတာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ ရွင္၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီးဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အႀကံ ေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္   ျဖစ္ သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး၊ အလုပ္သ မား၀န္ႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္ အစိုးရအၾကား  ဆက္ဆံေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒ သ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္ ေရး၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး   ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ကုလ သမဂၢ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ အစိုးရကေမာင္ေတာ ေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ ရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဒုသမၼတ ဥကၠ႒တာ၀န္   ယူထားေသာ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ အမ်ားယံု ၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္စရာမရွိဟု ကုလႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတ ကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ ရွင္အဖြဲ႕ ျမန္မာသို႔ အလ်င္အျမန္ ေစလႊတ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢက ဦး ေဆာင္၍ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီထံ တင္သြင္းေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၃ ရက္ (သို႔မဟုတ္) ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ အၿပီးသတ္ေန႔ မတ္လ ၂၄ ရက္ တြင္ ျမန္မာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ရန္ရွိေနသည္။ အကယ္၍ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံ တကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ေစလႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အေ၀ ဖန္ခံေနရေသာ ေမာင္ေတာေဒသ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ေကာ္မရွင္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားကိုဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္  ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကဆို ရင္ ဒီအေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေတာ္ ေတာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကို  စြပ္စြဲ ထားပါတယ္။ ဒီစြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္က ဘာေတြမ်ား ေတြ႕ ရွိထားပါၿပီလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏုိင္သမွ် အမွန္တရားကို ေပၚလြင္ေအာင္ ရွာေဖြပါတယ္။ ေတြ႕တာေတြ လည္း ေတြ႔ပါတယ္။ တကယ့္အ ေၾကာင္းရင္း ေနာက္ခံအေျခအ ေနေတြလည္း ေတြ႕ပါတယ္။ အဲ ဒါေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အ စီရင္ခံစာထဲ က်လို႔ရွိရင္ေတာ့ ျပည့္ျပည့္စံုစံု  ေဖာ္ျပႏုိင္လိမ့္မယ္ လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္။ ဒီအမွန္တရားကို ေတြ႕ၿပီး သြားၿပီဆိုတဲ့ အခါက်လို႔ရွိရင္ ဒီ အမွန္တရားအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်  တရားမွ်တမႈကို ျပန္ရေအာင္လို႔  လုပ္ရပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ အေရးယူသင့္တဲ့လူကို အေရးယူတာေတြ  ဆက္လုပ္သြား ရမယ္။ အလားတူပဲ အျပစ္မရွိတဲ့ ကိစၥဆိုလို႔ရွိရင္လည္း၊ မမွန္တဲ့ ကိစၥဆိုလို႔ရွိရင္လည္း မမွန္တဲ့အ ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြမွန္ကန္တယ္ ဆိုတာ ေတြ႕သလား။

အခုျဖစ္ပြားတဲ့ျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ ပြားတဲ့ကာလ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တပ္ စခန္းေတြက ဝင္အစီးခံရတယ္။  ရဲစခန္းေတြေပါ့ေနာ္။ ဝင္အစီးခံရ တဲ့အခါမွာျပန္ၿပီးေတာ့ တိုက္ခုိက္ ၾကတယ္ဆိုေတာ့ တကယ့္တ ကယ္က်ေတာ့ စစ္ျဖစ္တဲ့ အေန အထားေလးတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီကာ လေလးတစ္ခုေပါ့။ တိုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလေလးတစ္ခုမွာ စစ္ပြဲ ရဲ႕ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳး ေပၚေပါက္ခဲ့ပံု ရပါတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးက်တာတို႔  ဘာတို႔ညာတို႔ေပ့့ါေလ။ ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ မဟုတ္ေပမယ့္လို႔ ေပါ့။ အဲဒီလိုျဖစ္ပြားတဲ့ အေနအ ထားမ်ိဳးမွာကေတာ့  လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုတာ ရွိမွာပဲ။  ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔မရွိဘူးလို႔ ျငင္း ပယ္လို႔မရဘူး။ ရွိဖို႔ အေျခအေန ေတြအမ်ားႀကီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္း တစ္ဖက္က အလြယ္တကူ နဲ႔ ေမးျမန္းၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲကလိုမ်ိဳး  သဘာဝ မက်တဲ့ အေျခအေနေလာက္ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။တစ္ခုစ၊ႏွစ္ခု စအစရွိသျဖင့္ေပါ့၊ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ႏွစ္ခု ဒီလိုဟာမ်ိဳးေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ရွိတာေလးေတြလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ထားတာ ရွိပါ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေတာ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ထည့္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုလအစီရင္ခံစာအရဆိုရင္ လူ ေတြရာနဲ႔ခ်ီ အသတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကေန႔ CNNအင္တာဗ်ဴးမွာ ရန္ ဟီးလီေျပာတာဆိုရင္ လည္ပင္း လွီးသတ္တာ၊ မီး႐ိႈ႕တာ၊ ကေလး ေတြကို မီးေလာင္တဲ့အထဲ ပစ္ သြင္းတာစတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေပါင္းမ်ား စြာနဲ႔  လူေတြအသတ္ခံခဲ့ရတယ္ဆို ၿပီးေတာ့ UNဘက္ကေန စြပ္စြဲပါ တယ္။ အန္ကယ္ ေျပာသလိုဆို ရင္ တစ္ခုစ၊ ႏွစ္ခုစပဲေတြ႔တာ လား။ အဲဒီေလာက္မေတြ႔ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာလား။

ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အဲဒီေလာက္ႀကီးျဖစ္စရာ အ ေၾကာင္းကို မရွိဘူး။ တစ္ခုစ၊ ႏွစ္ ခုစ၊ တစ္ေနရာ၊ ႏွစ္ေနရာမွာ လူ ပုဂၢိဳလ္သေဘာအရ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ ေပါ့ေလ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ တပ္ရင္းမွဴးတို႔၊ တပ္ခြဲမွဴးတို႔ အစရွိသျဖင့္ေပါ့ ေလ။ အလြန္ဆံုး ဒီေလာက္အ ဆင့္ေပါ့။   ဒီလိုအားနည္းခ်က္ေတြ ေၾကာင့္မို႔လို႔၊ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မွဴ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ိဳးကေတာ့ ရွိ ေကာင္းရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက လည္း သဘာဝအရ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ ထရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မူဝါဒသေဘာ အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ ရဲ႕ မူဝါဒအရျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ရွိတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴရွင္နယ္ ေပၚလစီ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီး ကေနၿပီးေတာ့ ဒီလိုလုပ္ရမယ္၊ ဒီလိုကိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ိဳးေတြေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း ဒါမ်ိဳးေတြေတာ့ မဟုတ္ ပါဘူး။ဒါမ်ိဳးဆိုလို႔ရွိရင္ အဓိပၸာယ္ က ဘာျဖစ္သြားလဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အင္စ တီက်ဴးရွင္းႀကီး တစ္ခုကေနၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး သက္ေရာက္ တယ္။ အဲဒီလို အဓိပၸာယ္မ်ိဳးသက္ ေရာက္ရင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ေနၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပတာေတြ ျပဳတာေတြဟာ သဘာဝက်တယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီလိုေတြရွိရင္။အခု ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြက အဲဒီလို အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ မူဝါဒအ ေနနဲ႔ျဖစ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဖြဲ႕အ စည္းအငယ္ေလး၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕  ခ်ိဳ႕ယြင္းအား နည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာပဲ လို႔  ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ျမင္ရ တယ္ေလ။ ဒါကေတာ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေတာ့  ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ဝင္ အခ်င္းခ်င္း ေတာင္မွ ဒါေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ရဦးမွာပါ။ တစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္က ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေနရာေတြ၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့ ေနရာ ေတြက မတူညီၾကဘူး။ တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က ျမင္ ကြင္းခ်င္း၊ ေတြးပံုေခၚပံုခ်င္း ကြဲ ျပားျခားနားၾကတယ္ဆိုေတာ့ ဒါ ေတြအားလံုးက ျပန္ၿပီးေတာ့သံုး သပ္ရဦးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိရွိန႔ဲ လုပ္တဲ့ အသြင္ သဏၭာန္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူးလို႔ ဒါကို ပဲကြၽန္ေတာ္က အဓိကေျပာခ်င္ ပါတယ္။

အန္ကယ္တို႔ေကာ္မရွင္စံုစမ္းစစ္ ေဆးတဲ့အခါမွာေကာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္စံုစမ္းႏုိင္မႈ ရွိပါသလား။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိပါ သလဲ။

စံုစမ္းတာက လြတ္လပ္ပါ တယ္။ အမ်ားႀကီး လြတ္လပ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမးခ်င္တဲ့ လူေမးႏုိင္တယ္။ ေျပာခ်င္တဲ့လူ ေျပာႏုိင္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက  ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းလည္း တခ်ိဳ႕လက္ခံ ႏုိင္တာေတြရွိတယ္၊ လက္မခံႏုိင္ တာေတြရွိတယ္။ အျငင္းပြားတာ ေတြလည္းရွိတယ္။ ေနာက္ပိတ္ ဆံုး  အားလံုးတူညီတဲ့ သေဘာ ထားေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကလည္း သူ႔ရဲ႕စံုစမ္း စစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ထားတယ္။ ျပည္ထဲေရးကလည္း ထိုနည္း လည္းေကာင္းပဲ။ အန္ကယ္တို႔ ေကာ္မရွင္နဲ႔  ဒီတပ္မေတာ္၊ ျပည္ ထဲေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါသလဲ။

တပ္မေတာ္ေရာ၊ ျပည္ထဲ ေရးေရာ ဖြဲ႕စည္းတာေတြအားလံုး က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ ေပးမႈေတြပါပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ  ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒအရ  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အ ေနနဲ႔ ဝင္ႏုိင္တယ္၊ စစ္ေဆးႏုိင္ တယ္၊ ေမးျမန္းႏုိင္တယ္ဆိုေသာ္ လည္းပဲအဲဒီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက တ ျခားတစ္ေနရာ ေရာက္ေနၾကၿပီ။ ဒီမွာမရွိၾကဘူးဆိုရင္ အဲဒီလူေတြ ကို ရွာေဖြဖို႔ဆိုတဲ့အပိုင္းက ကြၽန္ ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲေတြရွိပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အားလံုးဝိုင္း ၿပီးေတာ့ သူ႔သက္ဆုိင္ရာစစ္ဘက္ ဆိုလည္း စစ္ဘက္ဥပေဒနဲ႔အညီ၊  ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုလည္း ရဲ တပ္ဖြဲ႕ဥပေဒနဲ႔အညီ စစ္ေဆး မယ္၊ ေဖာ္မယ္၊ ေတြ႕မယ္၊ၿပီးလို႔ရွိ ရင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆို လည္း သက္ဆုိင္ရာဥပေဒနဲ႔အညီ  ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္လို႔ရမယ့္ အ ေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒီလိုလုပ္ႏုိင္ရ ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ ဆန္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက် က်  အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရ ေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔  သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက လည္း ဒီကိစၥမွာ အေသးစိတ္ပါဝင္ ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အစပိုင္းကတည္း က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာရွိပါတယ္။

အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုရင္ အ မႈေပါင္းဘယ္ေလာက္၊ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတြ႕ရွိ ထားပါၿပီလဲ။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ စာရင္းမခ်ဳပ္ရေသးပါ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိထားတာက ေတာ့ ရာထူးအဆင့္ အသီးသီးမွာ ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အေတာ္ေလးကိုေတာ့၊ အေတာ္အတန္ေတာ့ ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔  အတိအက် အခုအခ်ိန္မွာ မေျပာ ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ရင္ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နဲ႔က မေတြ႕ေသးဘူးေလ။ ကြၽန္ ေတာ္လည္း အခုရန္ကုန္မွာပဲ ရွိ ေသးတယ္။ ခရီးသြားထားတဲ့အ တြက္ ေမာင္ေတာဧရိယာကို မ သြားရေသးပါဘူး။ အဆင္သင့္ ကြၽန္ေတာ္ေစာင့္ေနပါတယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြကလည္း သူ႔ေန ရာနဲ႔သူရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ ရွိတဲ့ စာရင္းဇယားကို ကြၽန္ေတာ္ မသိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကိန္း ဂဏန္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အတိအ က် ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။

အခု ဂ်ီနီဗာမွာလုပ္ေနတဲ့ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီညီလာခံမွာ ရခုိင္ ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားတဲ့ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို စံုစမ္း ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာလြတ္လပ္တ့ဲစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေစ လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ မတ္ ၂၃ (သို႔မဟုတ္)၂၄မွာ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္က်မယ္ေပါ့။ေနာက္ၿပီး ကုလကေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာကေရာ အန္ကယ္တို႔ေကာ္မရွင္ကို အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဘူဆိုျပီး ေတာ့လည္း ေဝဖန္တာေတြ ရွိပါတယ္။ဒီအေပၚေကာ ဘာမ်ားတံု႔ျပန္ခ်င္ပါသလဲ။

ဒီဥစၥာကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အ ျမင္ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တကယ့္ေျမျပင္မွာ ေရာက္တယ္။ ေျမျပင္မွာေရာက္ၿပီးေတာ့ တစ္ဦး ခ်င္းကိုေမးတယ္။ သက္ေသျဖစ္ ဖြယ္ရာရွိတဲ့ေနရာေတြ၊ ဌာနေတြ ကို လိုက္ၿပီးေတာ့ၾကည့္႐ႈတယ္။ အဲဒီလို ကြၽန္ေတာ္တို႔က စစ္ေဆး တဲ့နည္းလမ္းပါ။ သူတို႔စစ္ေဆးတဲ့ ပံုသဏၭာန္ကေတာ့ လူေလး ေယာက္ပါတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို လႊတ္လိုက္တယ္။ လႊတ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီ ကေနၿပီးေတာ့မွ စခန္းေတြကို ဝင္ ေရာက္စီးနင္းၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပး သြားၾကတဲ့ မိသားစုေတြကိုလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ အျပစ္ တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အမ်ားစုလို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီ လူေတြနဲ႔ သူတို႔ေတြ႕ဆံုတယ္။ ေမးျမန္းတယ္။ အဲဒီလူေတြေျပာ တဲ့ အေျခအေနအတိုင္းပဲ ထည့္ သြင္းၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ့္ပကတိ အေျခအေနနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတာနဲ႔၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚမွာ ယံု ၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ သူေပးလာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ဘယ္ ေလာက္အထိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိ သလဲဆိုတာကို အကဲျဖတ္ေဝဖန္ ႏုိင္စြမ္းမရွိဘဲနဲ႔ ေရးသားထားတဲ့ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ အေျခခံ ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားေနၾကတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ တကယ့္ပကတိအျဖစ္ မွန္တရားနဲ႔ ေဝးကြာတယ္လို႔ကြၽန္ ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ရဲ႕စစ္ေဆးမႈဟာ တကယ့္ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ တကယ္ ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေျမာက္ျမားစြာကိုေမးျမန္းျပီးေတာ့မွ ေရးသား ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဥစၥာက ပိုၿပီးေတာ့မွ အမွန္တရားနဲ႔ နီး စပ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥက လူသားမ်ိဳး ႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈဆိုၿပီး ေတာ့သံုးႏႈန္းေနၾကပါတယ္။ အန္ ကယ္တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ နယ္ ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ မွာက်ဴးလြန္ခဲ့တာေတြက လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈဆို တာ ေတြ႕ရသလား။

မရွိပါဘူး။ အဲဒါ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒီလူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္ဆိုတာ အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးတစ္ခုက ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေစခိုင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ တဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာသာလွ်င္ ျဖစ္ ႏုိင္ေျခရွိပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းရဲ႕ ႐ႈျမင္မႈေတြဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အ ေပၚမွာ ေဖာက္ဖ်က္တဲ့သေဘာ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သေဘာ မဟုတ္ ပါဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕အား နည္းခ်က္ေတြ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရွိရတဲ့အေနအထားကေတာ့ အမ်ားစုက ကၽြန္ ေတာ္တို႔ယံုၾကည္ပါတယ္၊ လူ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္းေသးေသးေလးတစ္ ခုရဲ႕  ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံု ၾကည္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေမးခ်င္တာကေတာ့ ျပည္တြင္းကလူေတြကိုေရာ၊ႏုိင္ငံ တကာကိုေရာ ေျပာျပခ်င္တာ၊ အႀကံျပဳခ်င္တာ၊ သတင္းစကား ပါးခ်င္တာရွိရင္ေျပာပါဦး။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တစ္ခ်ိန္တုန္း က အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဓမၼခိုင္းေစမႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက အလုပ္သ မားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို စြပ္စြဲၿပီးေတာ့မွ အခုလိုပဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ဆန္ရွင္ေတြလုပ္ခဲ့ တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီအေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေတာ့ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ တုန္းကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ျပည္ တြင္းကို ဝင္ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။ ျပည္ တြင္းဝင္ခြင့္မျပဳတဲ့အခါမွာ အဲဒီ စစ္ေဆးခဲ့တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ယိုး ဒယားနယ္စပ္၊ အိႏၵိယနယ္စပ္ အစရွိတဲ့ နယ္စပ္ကေလးေတြမွာ သြားၿပီးေတာ့ပဲ ဗမာျပည္ထဲမွာ အဓမၼခိုင္းေစမႈေတြဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲဆိုတာကို သူတို႔ကေမး ျမန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေတာ့ မွ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံအေပၚ မွာ ဒီလိုပဲစြဲခ်က္တင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ကာလ ေတြေပါ့ေလ။ အဲဒီ့တုန္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အဓမၼခိုင္း ေစမႈဆိုတာဟာ တခ်ိဳ႕အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ သိသိ သာသာ ပိုက်ဴးလြန္တာမရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ေတြကို ေလ့လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပမာ ၈၈ အေရးအခင္းအေပၚမွာ တရားမွ်တမႈမရွိခဲ့တဲ့အေျခအေနမ်ိဳး၊ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာ ဏာ လႊဲမေပးႏုိင္တဲ့အေျခအေန မ်ိဳးတို႔လို႔ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြအေပၚမွာအေျခခံၿပီးေတာ့မွ ဒီလို တရားစြဲခံရေအာင္၊ အေရးယူခံရ ေအာင္လုပ္တာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေတာ့ထင္ပါတယ္။ လက္ငင္းျဖစ္ တဲ့၊ လက္တေလာျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္က မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွား သည္ျဖစ္ေစ တကယ့္ျဖစ္ေစခ်င္ တဲ့ ႏုိင္ငံတကာကျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အ ႏွစ္သာရက တျခားအမွားအယြင္း ေတြရွိခဲ့တဲ့၊ အဲဒီျဖစ္ခဲ့တဲ့အမွားအယြင္းေတြအေပၚမွာ အျပစ္ေပး ခ်င္တဲ့စိတ္ဆႏၵက ပိုၿပီးေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဓိကျဖစ္ပါ တယ္။ လက္တေလာ စံုစမ္းစစ္ ေဆးထားတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက သာမညျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေနအထား ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။

အခုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ့္အ ျမင္အရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဒီကိစၥမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ ေတြအေပၚမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထားရွိခဲ့တဲ့ က်င့္ သံုးခဲ့တဲ့ မူဝါဒေပ့ါ။ အဲဒီမူဝါဒက လည္း သူ႔အေျခအေနနဲ႔ သူ႔အခ်ိန္ အခါနဲ႔ လုိအပ္ေကာင္းလိုအပ္မွာ ျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ တကယ့္တ ကယ္က်တဲ့ အခါက်ေတာ့၊ ႏွစ္ ေတြ သိပ္ၾကာလာတဲ့အခါက် ေတာ့ ေခတ္ကာလအေျခအေနနဲ႔ မဆီေလ်ာ္တဲ့၊ မအပ္စပ္တဲ့မူဝါဒ မ်ိဳးေတြ ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္ ေကာင္း ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေတာ့မွ ထိန္းသိမ္းတဲ့ မူဝါဒ containment policy ေပ့ါ။ ကန္႔ သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ မူဝါဒရဲ႕အား နည္းခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ႏွစ္ေတြၾကာ လာတာနဲ႔အမွ် အားနည္းခ်က္ ေတြက ပိုပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအေျခအေန ေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ပဲ အခုသူတို႔ စံု စမ္းတယ္၊ စစ္ေဆးတယ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္အ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေကာက္ ကာငင္ကာ ေရးၿပီးေတာ့မွ ေကာက္ကာငင္ကာနဲ႔ မဟာမင္း ႀကီး႐ံုးကေန အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ မွ တင္သြင္းသြားတယ္ဆိုတဲ့ ပံု သဏၭာန္ဟာ  တကယ့္ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ရဲ႕အမွန္တရားထက္ တစ္ခ်ိန္ တုန္းကထားခဲ့တဲ့ ဒီေဒသမွာ က်င့္ သံုးခဲ့တဲ့မူဝါဒေတြအေပၚမွာ ျပန္ လည္ၿပီးေတာ့မွ သံုးသပ္တဲ့ အ ခ်က္အလက္ေတြက ပိုၿပီးေတာ့ အဓိကက်လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အေနအထားဟာ ဒီေဒ သ ေတြအေပၚမွာထားရွိတဲ့မူဝါဒ ေတြအေပၚမွာ ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္သင့္တဲ့အေနအထားျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါကလည္း မလြဲမေသြ မူလရွိခဲ့တဲ့ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကိုေျပာင္း လဲဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာ၊ တျခားေကာ္မရွင္ေတြက ေရာ အႀကံျပဳထားတာေလးေတြရွိ ပါတယ္။ ဒီမူဝါဒေတြ ေျပာင္းလဲ သြားမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္ ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပဲ ေအာင္ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒသအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူ႔အသိုက္အဝိုင္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ ကိုလည္းပဲ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖ ရွင္းသြားႏိုင္မယ့္အလားအလာ ရွိ လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါ တယ္။

ကန္႔သတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြဆိုတာကို နည္းနည္းေလာက္ထပ္ၿပီးရွင္းျပေပးလို႔ရမလား။ ဘယ္ဟာ ေတြပါလဲ။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီဟာေတြကို ရွင္းျပဖို႔လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ အမ်ားစုက နားလည္ၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဥပမာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေထာက္ခံခ်က္ ယူရတာျပဳရတာ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိတဲ့အတြက္လည္းပဲ၊ ႏုိင္ငံ သားမဟုတ္တဲ့အတြက္လည္းပဲ  သြားခြင့္လာခြင့္မရွိတာ၊ အစရွိတဲ့ အေျခအေနေတြကို အားလံုးကို ၿခံဳၿပီးေတာ့ေျပာတာပါ။အျခားေန ရာေတြ အျခားေဒသေတြထက္စာ ရင္ ဒီေဒသမွာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ မႈေတြက ရွိလည္းရွိဖို႔လိုအပ္ခဲ့ တယ္ေလ။ တခ်ိန္တုန္းက လူဦး ေရထိန္းသိမ္းမႈရွိျခင္းက အရမ္း ကြာျခားေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးက အ ရမ္း အားနည္းေနတဲ့အခါက် ေတာ့ ကိုယ့္အပိုင္းအတြင္းမွာ၊ ကိုယ့္ ေဒသအတြင္းမွာကိုယ္ နယ္စပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ေနရာ ေတြမွာ ကန္႔သတ္မႈေတြလုပ္ရမွာ ပဲ။ ဒါသဘာဝပါ။ မထိန္းခ်ဳပ္လို႔ လည္း မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါႀကီးကို တာရွည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ စဥ္္း စားျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ ေရရွည္ဒါႀကီးကို လက္ခံထားေနတာက ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္ထင္ ဒါဟာ အဓိကက်တဲ့ အ မွားအယြင္းပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေပါ့။ မဟာဗ်ဴဟာလို႔လည္း ေခၚလို႔ရပါတယ္။ ၆၃ခုႏွစ္ေလာက္ ကစၿပီးက်င့္သံုးလာခဲ့တာဆို ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒါကို ကြၽန္ ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ေခတ္နဲ႔အပ္ စပ္တဲ့၊ ပိုၿပီးေတာ့မွ ဆီေလ်ာ္တဲ့၊ ပိုၿပီးေတာ့မွ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္နဲ႔ ျပန္ လည္ၿပီးေတာ့ အစားထိုးဖို႔လိုအပ္ တယ္လို႔ Message ေပးခ်င္တာ ပါ။

Report ေကာ ဘယ္ေတာ့တင္ျဖစ္မလဲ။

Report ကေတာ့ အခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာလည္းသြားၿပီး ေတာ့ ယူေနတယ္။ နဂိုတုန္းကလူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း ႀကီး႐ံုးက စာရင္းေကာက္ဖို႔အ တြက္ ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ လူေလး ေယာက္ရွိတယ္ေလ။ အဲဒီေလးဖြဲ႕ ေရးခဲ့တဲ့လူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့၊ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆး ရေအာင္၊ သူတို႔ေတြ႕ႏိုင္တယ္ဆို ရင္ေတြ႕ရေအာင္ စစ္ေဆးတဲ့ အဖြဲ႕လည္း တစ္ဖဲြ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီကေန ခြဲထြက္သြားတာရွိသလို တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ကိုယ့္ရပ္ ရြာကို ျပန္လာတဲ့လူေတြလည္း ရွိ ၾကပါတယ္။ ျပန္ၿပီး ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းလည္း ျဖစ္ေနၿပီဆုိေတာ့ ေလ။ အဲဒီျပန္လာတဲ့လူေတြထဲက လည္းပဲ ေနာက္ထပ္သတင္းအ ခ်က္အလက္ေတြမ်ား ရမလား၊ ၿပီးေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြကုိ အေထာက္အထားျပဖို႔ အ ခိုင္အမာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအ ခ်က္မ်ား ေတြ႕ႏိုင္ဦးမလားဆိုၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္တြင္းမွာ လည္း စစ္ေဆးေနတာေတြရွိပါ တယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Ref ;7Day News Journal

No comments:

Post a Comment