Latest News

Wednesday, March 8, 2017

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဇြန္ပန္း႐ံုကိစၥ

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဇြန္ပန္း႐ံုကိစၥ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ္မွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ျမန္မာ့ အသံကေန ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္း ရင္းကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏  အထူးယုိယြင္းလာေသာ အေျခအေနဆိုးကို ထိန္းသိမ္းစိမ့္ေသာငွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ထုိေန႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမုိ ကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရတဲ့ ပထမ ဆံုးေန႔ပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စတင္အသက္သြင္းခဲ့တဲ့ ပထမ ဆံုးေန႔ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ယခု မတ္လ ၂ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၅ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အာဏာ သိမ္းခဲ့ၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (သို႔မဟုတ္) တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးေတြ ပါဝင္သလို ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သို႔မ ဟုတ္) ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ ဆင့္မွာလည္း တပ္မေတာ္အရာရွိ ေတြ ေခါင္းေဆာင္ထားမႈေၾကာင့္ ဆုိရွယ္လစ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပည္သူေတြက လက္မခံဘဲ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႏွင့္အတူ လမ္းစဥ္ပါတီ ပ်က္သုဥ္း သြားၿပီး တပ္မေတာ္ကပဲ ထပ္မံ အာဏာသိမ္းခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစတင္ ေရတြက္ရင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၂၂ ႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္အုပ္ ခ်ဳပ္မႈအာဏာဟာ တပ္မေတာ္ လက္ထဲကေန ျပည္သူလက္ထဲ ျပန္ေရာက္လာတယ္လို႔ ဆုိၾကပါ တယ္။ ဒီလို ဆိုရျခင္းဟာ ဒီမုိ ကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္း ပၿပီး လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ေတြ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အျငင္းပြားမႈ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အရာရွိ ေဟာင္း အမ်ားစုပါဝင္တဲ့ ျပည္ ခိုင္ၿဖဳိးပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့ကာ တိုင္းျပည္အာဏာ ရရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမဟုတ္ ဘဲ စစ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလို႔ ေခၚခဲ့ၾကတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ ရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကေတာ့ သမုိင္းတြင္ေလာက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ စစ္တပ္က အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ဘဲ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ရဲ႕ ေအာင္ပြဲရွင္ အင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈနဲ႔ အတူ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့မီဒီယာ ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ေရွ႕မွာ က်င္းပခဲ့တာမို႔ လို႔ ႏိုင္ငံတကာကပါ သန္႔ရွင္း၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါ တယ္။

ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းက်င္းပခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီနည္း က် ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပး ထားတဲ့ အစိုးရသက္တမ္းဟာ လည္း မၾကာခင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁)၊ အပုိဒ္ (၄)မွာပါရွိတဲ့ ‘ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံ သားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္တစ္ဝန္းလံုး၌ တည္သည္’ ဆိုသည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံ သားမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေသာ အစိုးရႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတစ္ ဝန္းလံုး၌ တည္ရွိေနၿပီလား၊ ဒီမို ကေရစီစနစ္နဲ႔ညီတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ၿပီလားဆိုတဲ့ အေျခအေန ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လို လာပါတယ္။

ဒီလိုသံုးသပ္ဖို႔ လိုတာက လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဦးသိန္း စိန္ လက္ထက္ႏွင့္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္ ပထမႏွစ္တိုင္ေအာင္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသး သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ ခံအစိုးရမ်ားသည္ ပါတီ၏မူဝါဒ ရပ္တည္ခ်က္၊ ဦးေဆာင္မႈ၊ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ပါ က ျပည္သူက လက္ခံမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အဆိုအရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဦးသိန္း စိန္အစိုးရမွသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ခရီး မေပါက္ေသးျခင္းဟာ မည္ သည့္အတားအဆီးေတြေၾကာင့္ လဲဆိုတာ ျပန္လွန္သံုးသပ္သင့္ပါ တယ္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ေၾကာင့္လား၊ အ ေနာက္တံခါးက အၾကမ္းဖက္ သမားေတြေၾကာင့္လား၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလ်ာ့ရဲေနမႈ ေၾကာင့္လား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္လားဆို တာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအပိုင္း (သို႔မဟုတ္) ေရြး ခ်ယ္ခံပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းမွာ ျပည္သူက မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ လက္ခံမႈ ရွိသလဲဆိုတာလည္း တစ္ႏွစ္တာ ကာလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သင့္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အ လိုက္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအလိုက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လွန္ သံုးသပ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္ ျပည္သူတို႔က လက္ခံ မႈရွိ၊ မရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသင့္ ပါတယ္။

ကာခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ယင္းအစည္းအေဝးမွာပဲ ကာခ်ဳပ္က ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းစသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာမ်ား၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ပညာေရးက႑၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းမႈ၊ နယ္ေျမ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသည္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားခဲ့ တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ တပ္မ ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ တာဝန္အခ်ဳိ႕ကို ကူညီတယ္ဆို တာ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ မလုပ္ႏိုင္လို႔ ဝင္ ေရာက္ကူညီေပးေနရတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးကိုလည္း မေရာက္ေစဖို႔ လိုပါတယ္။

အစိုးရသက္တမ္းဟာ တစ္ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားနဲ႔ အေစးကပ္ သင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသ ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို လည္း ယခင္ကထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြ ပိုမိုေပးထားတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လူေနမႈစနစ္ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပး ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား တဲ့ အစိုးရရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ထားရွိအပ္ ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားအတုိင္း ဟန္ ခ်က္ညီစြာ လိုက္ပါဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

 အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေနတဲ့ ေဘးပေယာဂေတြကို သတိရွိရွိ တုံ႔ျပန္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရင္ တုိင္းျပည္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အေျခအေနမ်ဳိးကို ျပန္ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဇြန္ပန္း႐ံုအနီး ႏြံထဲလွည္းဘီးကြၽံေန၍ ၿပိဳင္တူ တြန္းကာ လွည္းကိုေရြ႕ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ေတာ့ မေရႊ႕ႏိုင္ၾက ေသးပါဘူး။ ဒီလိုအခ်ိိန္မွာ တိုင္း ျပည္တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားသြား မယ္ဆိုရင္ လွည္းသမားသာမက လွည္းတြန္းေနတဲ့သူေတြပါ အတိ ဒုကၡ ေရာက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုး အင္တိုက္အား တိုက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရင္း တစ္ဖက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစမယ့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ မ်ားကို သတိရွိရွိ တြန္းလွန္ၾကပါ စို႔လို႔ ျပည္သူ႔အစိုးရ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ေတာ့မယ့္ကာလမွာ တိုက္တြန္း လိုက္ပါရေစ

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment