Latest News

Saturday, February 25, 2017

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ထြက္ေပါက္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ထြက္ေပါက္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္းသည္ တန္းတူရည္တူရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္တြင္ မည္မွ်ႀကီးမား၊ နက္႐ႈိင္းသည့္ အက်ပ္အတည္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳလာရသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာသည့္နည္းနာကို မ်က္ကြယ္မျပဳသေရြ႕ သေဘာတူညီမႈသည္ လက္တစ္ကမ္းတြင္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့မ်က္ျခည္ မျပတ္ရန္ ပဓာနက်မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိသည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) ၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳရာ၌ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္တို႔အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီၾကသည္ဟု နိဒါန္းအစခ်ီခဲ့သည္။ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) သည္ အခ်က္ကိုးခ်က္ကို အဆိုျပဳထားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့လင့္ကစား၊ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ အလွမ္းကြာေ၀းကာ၊ ေသာင္မတင္ေရမက် အခင္းအက်င္းတြင္ ပိတ္မိေနဆဲျဖစ္သည္။

ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လံုတက္ေရာက္ႏိုင္ေရးတို႔တြင္ အဆိုျပဳခ်က္ (၈) ခ်က္ကို ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္ေရးသည္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳခ်က္ (၈) ခ်က္စလံုးကို တစ္လံုးတစ္ပါဒမလြဲ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္သေဘာ တူညီမႈရရွိရမည္ဟု ယူအင္န္အက္ဖ္စီအေနျဖင့္  သေဘာထားေပးျခင္း မရွိေပ။ သေဘာတူ ညီမႈရရွိသည္အထိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးကိုသာ ယူအင္န္အက္ဖ္စီက ဦးစားေပးလိုသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးနည္းနာကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ အေလ်ာက္စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေလေလ ေကာင္းေလေလျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) က ျပည္တြင္းစစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအေပၚ အေျခခံသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာရမည္ဟု အစဥ္လက္ကိုင္ျပဳထားၿပီး၊ ျပည္တြင္းစစ္ အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ကာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ဟု တထစ္ခ်ယုံၾကည္ထားပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာလ်က္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိပါေၾကာင္း သက္ေသျပဳလ်က္ရွိသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးသည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ဟု ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) ၏ အဆိုျပဳခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၉)တြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယူအင္န္အက္ဖ္စီသည္ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ အမွတ္စဥ္ (၈) အထိ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည္အထိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္၊ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိသာျမင္သာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီက အဆိုျပဳသည့္ အခ်က္ (၈) ခ်က္ကို အလြတ္သေဘာႏွင့္ အလုပ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဆာလ်င္စြာရရွိႏိုင္ေရး စိုင္းျပင္းသင့္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေရးသည္ ပထမဆံုးအဆိုျပဳသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး (၂၄) နာရီအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို (၄၈) နာရီအတြင္း အသီးသီးထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု အဆိုျပဳထားသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးတို႔ႏွင့္ ေျခလွမ္းစႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ကမကထျပဳ၊ လမ္းေဖာက္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ အကၡရာက်မည္ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္သြားေရးသည္ ဒုတိယအဆိုျပဳခ်က္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ လႊမ္းျခံဳကိန္းေအာင္းေနေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကို ထူေထာင္မည့္ စိတ္ဓာတ္သည္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူကို လက္ေတြ႕က်က် ေဖာ္ေဆာင္ေရးဟူသည့္ တတိယေျမာက္ အဆိုျပဳခ်က္သည္ လက္ငင္းအက်ပ္အတည္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးတြင္ အလြန္အမင္း အေရးပါသည္။ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈရယူေရးတြင္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သူ မ်ားေလေလ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္မားေလေလပင္ ျဖစ္သည္။ အားလံုးပါ၀င္ေရးသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ လက္ေတြ႕မက်ေသာ၊ လုပ္မရႏိုင္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ဟု ႐ႈျမင္ေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ၿမိဳက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ အားလံုးပါ၀င္၊ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းႏိုင္၊ ေသနတ္သံမ်ား ဆိတ္သုဥ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၁ - ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးသည္ စတုတၳအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၂၁ - ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၊ အတည္ျပဳရန္ဟု အစိုးရ၏ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းနီးပါးျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ နံပါတ္ (၅) အခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အပါအ၀င္ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်င့္၀တ္ (CoC) ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ (ToR) ႏွင့္ တပ္ေနရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႔ကို ႀကဳိတင္သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္လည္း ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ အလားအလာျမင့္မားသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရးသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ၀ိညာဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ နံပါတ္(၆) အခ်က္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ားယုံၾကည္ေလးစားေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ကိုလည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားေရးဟု အဆိုျပဳထားသည္။ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုလြတ္လပ္၊ ၾကားေနသည့္ အသြင္ကို ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳႏိုင္ေရးတြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္အညီ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

နံပါတ္(၇) အခ်က္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ႏွင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ လုိက္နာရမည့္ တာ၀န္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေျပလည္မႈ ေပၚေပါက္လွ်င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဖ်န္ေျဖေရးေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္မႈခံယူရန္ဟု အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။ နံပါတ္ (၆) အခ်က္နည္းတူ၊ နံပါတ္ (၇) အခ်က္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာ၌ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ဆိုသည့္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူ ညီမႈရရွိရန္ လံုေလာက္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ဖ်န္ေျဖေရးတို႔တြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားပါ ၀င္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည့္ အပစ္ရပ္ေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ  အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရွိပါက သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ Extractive Industries Transpar ency Initiative – EITI ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ ရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားကုိ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္သည္လည္း ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ ခက္ခဲႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ယံုၾကည္မိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိက်င္းပခဲ့ေသာ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၇) ရပ္ကုိ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မႈတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ယူ အင္န္အက္ဖ္စီသည္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ထင္ရွားၿပီး ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံး လက္ခံႏိုင္ေသာ၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အင္အားစုမ်ား လက္ခံသေဘာတူကာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ဳိးမျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလသည္ အေရးမႀကီး စစ္မွန္မႈသာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရျဖစ္လာပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း၊ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္းဆက္ဆံမည္၊ ေပးေသာကတိ တည္မည္၊ ကတိပ်က္သည့္ အဖြဲ႕မ်ဳိးမျဖစ္ေစရဟု အာမခံေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ား ပါ၀င္ရမည္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရမည္၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမည္သို႔ရွိသည္၊ မည္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေနသည္၊ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို သိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ကတိက၀တ္မ်ားအျဖစ္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment