Latest News

Friday, February 10, 2017

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ၄င္းတို့ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို့ကို ေဟာေျပာတင္ျပ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ၄င္းတို့ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို့ကို ေဟာေျပာတင္ျပ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းျမင့္က ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ကာယသုခ စိတၱသုခ ႏွစ္ျဖာေသာ သုခနဲ႔ ျပည့္စံုၾကပါေစလုိ႔ ဦးစြာဆုေတာင္းအပ္ပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုအား ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရဲ႕ မူဝါဒ၊ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -

''အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္သည္''ဆိုတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူအရ ဒီမုိကေရစီစနစ္တည္ေထာင္ရာမွာ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားဟာ အဓိကက်ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လုိအပ္သလုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္စဥ္ ကတည္းက အမ်ားျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵနဲ႕ ကိုက္ညီ၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္၊ အာဏာရွင္ဆန္၍ ျပည္သူလူထုကို ဖိစီးႏွိပ္စက္မည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ဳိး မည္သည့္အခါမွ် မေပၚေပါက္ေစရန္ စတဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႕ တည္ေထာင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အၾကမ္း မဖက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေခ်ာေမြ႕ေသာနည္းကို အသံုးျပဳေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ အာဃာတကင္းစင္ေသာ  အေထြေထြသဟဇာတျဖစ္မႈကို ေရွး႐ႈေရးစတဲ့ သေဘာတရားမ်ားကို ခုိင္ခုိင္မာမာစြဲကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးရာသီဥတုၾကမ္းတမ္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးမုန္တိုင္းထန္တဲ့ကာလမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္တုိက္ခုိက္ ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရေပမယ့္ ဒီမူဝါဒသေဘာထားေတြကို လံုးဝစြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ ယခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီမူဝါဒသေဘာထားေတြနဲ႔အညီ မဆုတ္ မနစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ  အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့စဥ္က တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယုံၾကည္ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရဲ႕ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုရဲ႕  တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ တုိင္းျပည္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား အာသာဆႏၵျပင္းျပစြာ လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမုိ ကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားစံစားႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။   အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေက်းဇူးတရားကုိ မေမ့မေလ်ာ့ အေလးအနက္ တန္ဖုိးထားလ်က္ရွိပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအခြင့္ အေရးမ်ားရွိပါမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွလည္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္စနစ္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိတဲ့၊ ျပည္သူ လူထု လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့၊ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းစံထားႏွင့္မညီၫြတ္ တဲ့၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ မကုိက္ညီတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ကစၿပီး အႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းအဖုံဖုံၾကားထဲမွ     အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒုတိယပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးကုိ ဦးတည္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယပင္လုံဆုိတာကေတာ့ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ဗမာမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စိတ္တူ ကုိယ္တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ   မိမိတုိ႔ရဲ႕  ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚအေျခခံတဲ့   ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊    ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရးဗဟုိေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔မွာ စတင္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး (NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားေရာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခုအခါ ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၌လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ကရင္ျပည္နယ္၌ လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၌လည္းေကာင္း ျပည္သူမ်ားရဲ႕ တက္ၾကြစြာပါဝင္မႈနဲ႔ က်င္းပၿပီးပါၿပီ။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆုိင္ရာ စာတမ္း၊ စီးပြားေရးက႑ဆုိင္ရာစာတမ္း၊ လူမႈေရးက႑ဆုိင္ရာစာတမ္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတက႑ဆုိင္ရာ စာတမ္းတုိ႔ကုိ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံကုိ ထပ္မံက်င္းပျပဳလုပ္ရန္လည္းရွိပါ တယ္။ မၾကာမီ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွ ရရွိလာမယ့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ လာေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ညီမွ်စြာ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစမယ့္ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းမ်ားရရွိေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခု လုိအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္တစ္ခုလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ညီၫြတ္သလုိ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မဲ့ အခ်ိန္ဆြဲတာမ်ဳိး မျဖစ္ဖုိ႔လည္း အထူးအေရး ႀကီးပါတယ္။ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ စိတ္ႏွလံုး ရႊင္ၿပံဳးခ်မ္းေျမ့ေစေရးတို႔ကို မထိခိုက္ေစဘဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -
(၁) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ဦးကာလအတြင္း  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားအား ယခင္က တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရာမွ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ဧကလွ်င္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း ႏႈန္းျဖင့္ ထူးျခားစြာထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၂) အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ကိုေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခြန္ေငြတိုးတက္ရရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိး အတြက္ ဘ႑ာေငြပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၃) အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁ ကို ေရးဆြဲ ၿပီး ပညာေရးက႑ (၉)ခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးက႑တြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ပညာသင္ယူခြင့္   ပိုမိုရရွိေရးကို  အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘအေပၚ   ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ ပညာေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ပိုမိုက်ခံ သံုးစြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ျပည္သူလူထုအား အရည္ အေသြးျပည့္ဝေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး က်န္းမာေစရန္တို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပီျပင္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ကုသေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရာထမ္း ၂ဝဝ၄ ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း ၇၄၅၆ဦး ကို ခန္႔ထားေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးဘက္ဂ်တ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သံုးစဲြလ်က္ ရွိပါတယ္။

(၅) မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ စသည္တို႔အတြက္ ကာကြယ္မႈ၊ ကုသမႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေရာဂါရွာေဖြသည့္ စက္ကိရိယာျဖင့္ ကင္ဆာလူနာေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးခြဲစိတ္ကုသမႈ ၂၇ ခုႏွင့္  ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီအစားထိုးမႈ ကိုးခု၊ အသည္းအစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသမႈသံုးခုတို႔ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၆) သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အလ်င္အျမန္သြားေရာက္၍ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ျပည္သူ႔ထံ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိရန္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
(၇)အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ ေရးတာဝန္ကို ပထဝီသေဘာသဘာဝအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးမီသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

(၈) ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ဘဝ လံုၿခံဳမႈႏွင့္  စိတ္လံုၿခံဳမႈရရွိေရး၊ မူလအခြင့္ အေရးမ်ား မဆံုး႐ႈံးေစေရးစသည္တို႔အတြက္ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေသာ၊ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ မညီၫြတ္ေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းစံထားနဲ႔ မကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၉) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း   အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ (YBS)စနစ္ တစ္ရပ္ကိုလည္း   ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  မိုးရာသီကာလတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္  ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္း ၁၅၆၂ ခန္းနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၄၂၁ ခန္းတို႔ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

(၁ဝ) မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆး႐ံု၊ေဆးခန္း ၇၄ ခု ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ေက်းလက္လမ္းေပါင္း ၂၉၁ မုိင္၊ လမ္းဦးစီးလမ္းေပါင္း ၂၉၂ မုိင္၊ တံတား ၇၂ စင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာ ၂၄၄ ရြာ ကို ေက်းလက္မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၄၄၈ ခန္းနဲ႕ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ ၅၆၂ ခန္းကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

(၁၁) က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အားလံုးတြင္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းတဲ့ ေဒသမ်ားကို အထူး ဦးစားေပး ပံ့ပိုးလ်က္ ရွိပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူဝါဒ၊ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကို မ်က္စိကိုဖြင့္၊ နားကိုစြင့္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာအကဲခတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ျမင္သာထင္သာရွိၿပီး ေလာလာဆယ္ ျမင္သာထင္သ ာမရွိေသးေသာ အခ်ဳိ႕ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မွာလည္း တုိးတက္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ အခ်ိန္အခါ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမင္သာထင္သာ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခါကမွ် တုိင္းျပည္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ထိခုိက္ နစ္နာေအာင္ မလုပ္ခဲ့ပါ။  

ျပည္သူလူထုရဲ႕  လုိလားေတာင့္တေနတဲ့   ဒီမုိကေရစီ အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ ၿပီး ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မတရားမႈမ်ား၊  ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို   ခုိင္ခုိင္မာမာ တြန္းလွန္ခဲ့ ေသာ္လည္း မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ကိုမွ် တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ မည္သည့္အခါကမွ ျပည္သူလူထုကို ေပးထားတဲ့  ကတိကဝတ္ ကိုလည္း မခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ပါ။ ျပည္သူလူထုကို လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္း တို႔ျဖင့္လည္း စည္း႐ံုးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတြင္းကသာ အစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုလုိ ျပည္သူကို ဦးထိပ္ ပန္ဆင္ၿပီး ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ အတုိင္း ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္မွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၿမဲၿမံတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းတဲ့ တာဝန္ကို ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိ ထမ္းေဆာင္ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ရဲ႕ မူဝါဒ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစဥ္ ႏွလံုးသြင္းၿပီး ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္း လာေရး၊ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရး တို႔ကို  ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးႏွင့္ လက္တြဲကာ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ခံယူထားပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -
ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ျပယုဂ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းရန္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားေကာင္းဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ကို ျမတ္ႏုိး တန္ဖုိးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ပါမွ ဒီမုိကေရစီ ခရီးလမ္းရဲ႕ အကန္႔အသတ္ အတား အဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵ သေဘာထားကို ေလးစားလုိက္နာ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး အႏၲရာယ္ခပ္သိမ္း၊ ေဘးခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ၊ လုိအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝၾကပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Sources :ေေၾကးမွံု

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post