Latest News

Wednesday, February 22, 2017

ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရၾကေသးပါ

ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရၾကေသးပါ

(တစ္)

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲ၌ ခုိးလုိးခုလုျဖစ္ေနေသာ ကိစၥေလးတစ္ခု ရွိပါသည္။ ‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္’ဆိုေသာ စကားလုံးေလး(သို႔မဟုတ္) ကိစၥေလးတစ္ခုက ကြၽန္ေတာ့္ကုိအေတြးပြားေနခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အ၀ ‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္’ရခဲ့ၾကၿပီလား။ က်န္တာေတြကို မေျပာေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဘက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျပည့္အ၀ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရၿပီလား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေကာ ရွိေနၿပီလား။ စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ခ်င္စရာေတြ ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

(ႏွစ္)

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀လည္း ျဖတ္သန္းဖူးသူ၊ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေနသူ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ပညာေရးဘက္မွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ က ႏွစ္မ်ဳိးရွိေနပါသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ဆရာဘ၀ကေရြးခ်ယ္ခြင့္။ ပညာေရးမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္က အေတာ္အေရးႀကီးသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ ပညာရပ္တုိင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိမွသာလွ်င္ ေနေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္အျပင္ တုိင္းျပည္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွာပဲျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ကိုဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ ပညာေရးမ႑ိဳင္ကို အရင္ဦးဆုံးေျပာင္းလဲပစ္သင့္သည္ကို ကြၽန္ေတာ္အထူးေျပာဖို႔ မလုိေပ။ ထိုနည္းတူ ပညာေရးမွာလည္း လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ေပးဖို႔ အင္မတန္လိုအပ္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သ နည္း။ ကြၽန္ေတာ္ေသခ်ာရွင္းျပပါမည္။ ပညာေရးမွာ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသင့္သည့္အေၾကာင္းမေျပာမီ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို အရင္ဦးဆုံးေျပာခ်င္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔သူႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ပညာေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမိရင္း တစ္ေနရာအေရာက္မွာ သူကရယ္သလိုလို၊ အရႊန္းေဖာက္ေျပာသလိုလုိႏွင့္ စကားတစ္ခြန္း ဆိုလာပါသည္။ ‘‘ငါကေတာ့ကြာ ႐ူပေဗဒ(Physics) ကို အထူးစိတ္၀င္စားတယ္။ ႐ူပေဗဒ (Physics) ပဲသင္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လို႔မ်ား တာ၀န္ရွိသူေတြက တျခားဘာသာရပ္ေတြ ေပးလာခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဘဲ သင္ရတဲ့ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီဘာသာရပ္ေတြ ေအာင္ခ်က္က်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တာ၀န္မယူႏုိင္ဘူးလို႔ ျပန္ေျပာမယ္ကြာ’’ဟု။ ထုိစကားေျပာၿပီး သူ႔မ်က္ႏွာကို ကြၽန္ေတာ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ တကယ့္ကို အတည္ေပါက္ႀကီးႏွင့္ ေျပာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္။ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေက်ာင္းဆရာေျပာတဲ့ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္။ ဟုတ္ပါသည္။ သူက တကယ့္ကို ႐ူပေဗဒ(Physics) ခေရဇီ(Crazy)။ တကယ့္ကို စဲြစဲြနစ္နစ္ ေလ့လာလုိက္စားေနသူ။ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ႐ူပေဗဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္တို႔။ စာအုပ္ဆုိင္ေတြမွာ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းေနသူ။ သူ႔အ၀တ္အစားေသတၱာထဲမွာ အ၀တ္အစားေတြ ဘာမွ် မရွိ။ ႐ူပေဗဒ(Physics)ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ စာအုပ္ေတြသာ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ စာအုပ္ေတြ ... စာအုပ္ေတြ ႐ူပေဗဒ (Physics)ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စာအုပ္ေတြအျပည့္။ သူ႔ကိုကြၽန္ေတာ္လန္႔သြားမိသည္။ သူႏွင့္ စကားေျပာတုိင္း ႐ူပေဗဒ(Phy -sics)အေၾကာင္းမပါမၿပီး။ သူႏွင့္စကားေျပာတုိင္း ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဗဟုသုတတစ္ခုခု အၿမဲရသည္။

ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ႐ူပေဗ ဒ(Physics)ကို အ႐ူးအမူးျဖစ္သလဲဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားဇာတ္ကားေတြျဖစ္တဲ့ သိပၸံကားေတြၾကည့္ရင္ ေတာင္ဘယ္လုိ ႐ူပေဗဒ(Physi -cs)သေဘာတရားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနလဲဆုိၿပီး ေသခ်ာဂ႐ု တစုိက္ ရွာေဖြၾကည့္သည္အထိပင္။ ဂ်က္လီ(Jet Li) ရဲ႕ နာမည္ႀကီးဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္တဲ့ The One ဇာတ္ကားမွာပါသည့္ ႐ူပေဗဒသေဘာတရားအေၾကာင္း ကို သူနားလည္သလို ကြၽန္ေတာ့္ကို ရွင္းျပဖူးသည္။ သူ႔ထင္ျမင္ ခ်က္၊ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြႏွင့္ ၿပီးစလြယ္ရွင္းျပေနျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္။ အကိုးေတြ အကားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြႏွင့္ေထာက္ထားၿပီး ရွင္းျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ အလင္းရဲ႕ အလ်င္ထက္ျမန္ေအာင္သြားႏုိင္ရင္ဘယ္လို၊  အုိင္းစတုိင္းရဲ႕သီအုိရီက ဘယ္လုိ စသည္စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားမွ ထြက္က်လာေနေသာ ႐ူပေဗဒသေဘာတရားေတြ။ ကြၽန္ေတာ္သူ၏ ႐ူပေဗဒ(Physics) ဘာသာရပ္အေပၚ စိတ္၀င္စား တိမ္းညြတ္မႈ ႀကီးမားပုံကို တြန္႔သြား၊ ၿဖံဳသြားမိသည္။ အမွန္ကို လက္ဖ်ားခါေလာက္သည္အထိပင္။ ပညာေရးမွာ တကယ့္တကယ္ သူစိတ္၀င္စားမႈရွိသည္က ႐ူပေဗဒ(Physics)။ သို႔ေသာ္ တကယ့္တကယ္ သူတန္းျပဆင္းၿပီး သင္ခဲ့ရသည့္ ဘာသာရပ္က ေဘာဂေဗဒ(Eco)။ စိတ္မ၀င္စား။ သူတကယ့္ကို စိတ္မ၀င္စား။ မသင္ခ်င္။ ဘာသာရပ္အေပၚမွာလည္း အာ႐ုံစူးစုိက္မႈမရွိ။ နစ္နာသည္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္လွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္လည္း နစ္နာသလို သူ႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ကုန္၊ အက်ဳိးမရွိ။ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူအတြက္မွ မေကာင္း။ မရ။ သူလြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရ။ ေက်ာင္းကခ်ေပးသည့္ ဘာသာရပ္ကိုပဲ သင္ရသည္။ ေက်ာင္းကခ်ေပးသည့္ ဘာသာရပ္ကိုပဲ ယူရသည္။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္မရ။ အထက္က စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ေနေသာ စနစ္။ ျပင္သင့္၊ မျပင္သင့္ တာ၀န္ရွိသူေတြ စဥ္းစားေပးေစခ်င္သည္။

(သုံး)

ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀ အေတြ႕အႀကံဳကလည္း ကြၽန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းဆရာနည္းတူ။ ကြၽန္ေတာ္ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ကို စ၀င္ေတာ့ အဓိကဘာသာရပ္ႏွစ္ခု ယူရသည္။ ကြၽန္ေတာ္က သိပၸံတဲြဆိုေတာ့ ‘႐ူပ၊ ဓာတု၊ ဇီ၀’ထဲက ႀကိဳက္သည့္ဘာ သာရပ္ႏွစ္ခုယူ။ ကြၽန္ေတာ္က ႐ူပ ႏွင့္ ဇီ၀ကိုစိတ္၀င္စားသည့္အ တြက္ေၾကာင့္ ‘႐ူပ၊ ဇီ၀’ဆိုၿပီး ယူလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ ..တကယ့္တကယ္ ဘာသာရပ္ထြက္လာေသာအခါ ‘ဓာတု၊ ဇီ၀’ျဖစ္ေနသည္။

ကြၽန္ေတာ္ေမးၾကည့္ေတာ့ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ယူသူေတြက အလြန္မ်ားေနၿပီး စာသင္ခန္းလည္း မဆံ့ေအာင္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဂုဏ္ထူးထြက္၊ မထြက္ႏွင့္ ခဲြထုတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိလာသည္။ ဆိုလုိခ်င္သည္က ဆယ္တန္းမွာ ႐ူပေဗဒဂုဏ္ထူးထြက္လွ်င္ တကၠသိုလ္မွာလည္း ႐ူပေဗဒယူလုိ႔ရသည့္သေဘာ။ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ေပးလုိက္သည္။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ပထမ ႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ဘာသာအတဲြက ‘ဓာတု၊ ဇီ၀’။ တတိယႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ အထူးျပဳသာသာ တစ္ဘာသာထပ္ယူရသည္။ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာထဲက ႀကိဳက္သည့္ဘာသာတစ္ခုယူ။ တတိယႏွစ္အေရာက္မွာ အားလုံးအလဲလဲအကဲြကဲြ။ ျမန္မာစာယူခ်င္လို႔ ေလွ်ာက္ထားသည့္သူက သခ်ၤာရလိုရ၊ သခ်ၤာယူခ်င္လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားသည့္သူက အဂၤလိပ္စာရလိုရ၊ အဂၤလိပ္စာယူခ်င္လို႔ ေလွ်ာက္ထားသည့္သူက ျမန္မာစာရလို႔ရ။ အားလုံးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီျဖစ္မလာေသာအခါ မ်က္ရည္အ၀ိုင္းသားႏွင့္။ ငုိသူငို၊ ေက်ာင္းထြက္ မယ္လို႔ေျပာသူေျပာ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မိမိေလွ်ာက္ထား သည့္ ဘာသာရပ္ရလို႔ ေပ်ာ္သူ ေပ်ာ္။ ကြၽန္ေတာ္ေကာ ဘာထူးလို႔ နည္း။ အဂၤလိပ္စာအားနည္းေနသည့္အတြက္ အဂၤလိပ္စာေလ့ လာလုိက္စားမယ္ဆုိၿပီး အဂၤလိပ္ စာေလွ်ာက္လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ က်လာသည့္ဘာသာရပ္က သခ်ၤာ။ဒီတစ္ခါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဘာသာရပ္ခ်ေပးသည့္ တာ၀န္ရွိသူေတြကို သြားေမးၾကည့္သည္။ ဘယ္သူမွ် တိက်ေရရာေသာ အေျဖမေပး ႏုိင္။ မသိဘူးဟုသာ ျငင္းလႊတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တကယ္ကို စိတ္ ႐ႈပ္ေထြးသြားမိသည္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရ။ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သည့္ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရ။ သင္ယူခြင့္မရ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ။ ဘာေတြၾကည့္ၿပီး ဒီလုိ ခ်ေပးလုိက္ရပါသည္ဆုိသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မလာ။

သည္ေနရာမွာ စကားႀကံဳလာလို႔ M.Ed ၀င္ခြင့္အေၾကာင္းေလးလည္း အနည္းငယ္ေျပာခ်င္ေသးသည္။ M.Ed ၀င္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ အမွတ္ေတြကို ဘယ္ႏွစ္က စယူသလဲဆိုတာ ေသခ်ာေရရာ ရွင္းျပမထား။ တခ်ဳိ႕ဆရာ၊ ဆရာ မေတြက ပထမႏွစ္ကေန ေနာက္ဆုံးႏွစ္အထိ ရမွတ္ေတြကို ယူတယ္လို႔ ေျပာသူေျပာ၊ တခ်ဳိ႕က် ျပန္ေတာ့လည္း ေနာက္ဆုံးတစ္ ႏွစ္(သို႔မဟုတ္) ၂ ႏွစ္ပဲ ယူတယ္လို႔ေျပာသူေျပာ။ တိက်ေရရာေသာ အေျဖထြက္မလာ။ ေထြျပားေ၀၀ါးေနေသာ အေျဖေတြသာေပးလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္က ပညာေရးမွာလြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိဖို႔ လိုအပ္သလုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သည္ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုေတြးၾကည့္မိသည္။ အကယ္၍မ်ား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို သူတုိ႔လိုခ်င္သည့္၊ စိတ္၀င္စားသည့္ ဘာသာရပ္ေတြကို ေပးလုိက္လို႔ရလာသည့္ အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ မလိုခ်င္သည့္ ဘာသာရပ္ေတြကို ေပးလုိက္လို႔ရလာသည့္ အက်ဳိးဆက္ ဘယ္အရာက အေကာင္းဘက္ပိုမ်ားမလဲလို႔။ တာ၀န္ရွိသူေတြ စဥ္း စားၾကည့္ေစခ်င္လုိ႔ပါ။ တျခားဘက္က လွည့္ေတြးစရာကလည္း ေပၚလာျပန္သည္။ အားလုံးယူခ်င္ သည့္၊ လုိခ်င္သည့္ ဘာသာရပ္ဘက္မွာ လူေတြအဆမတန္မ်ားလြန္းလို႔ ဘာသာရပ္အခ်ဳိးအစားမွ်ေအာင္ တျခားဘာသာရပ္ေတြဆီကို လူေတြခဲြထုတ္ေပးလုိက္ရတာ မ်ားလား။

ဆုိလုိခ်င္သည္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဆုိလွ်င္ လူ ၃၀၀ ေလာက္က တစ္ဘာသာတည္းကုိ ကြက္ယူေနလုိ႔လားလို႔။ ဥပမာ -သခ်ၤာဘာသာရပ္မွာပဲ လူေတြ မ်ားေနၿပီး က်န္တဲ့ဘာသာရပ္ေတြ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာတို႔၊ အဂၤလိပ္စာတို႔မွာ လူမရွိတာမ်ဳိးလား။ ထို႔အတူလုပ္ငန္းခြင္ေရာက္သည့္အခါ ဘာသာရပ္တူသူဆရာ၊ ဆရာမေတြက မ်ားလြန္းေနလုိ႔လား၊ ေဖာင္းပြေနလုိ႔လား။ ဥပမာတစ္ခုဆိုရလွ်င္ ကိုးတန္းမွာ အဂၤလိပ္စာသင္ခ်င္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက အေရအတြက္မ်ားလြန္းေနၿပီး ျမန္မာစာက်ေတာ့ သင္ခ်င္တဲ့လူမရွိတာမ်ဳိးလား။ သည္ေနရာမွာ အေရအတြက္နဲ႔ အရည္အေသြး ဘယ္သူ႔ကိုဦးစားေပးမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕နားမွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ကိစၥေလးေတြျဖစ္လာခဲ့ရင္ေကာ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ။ ႀကိဳတင္ၿပီးေကာ ဒီျပႆနာ ေတြကို ေတြးထားၿပီးၿပီလား။ ဒီလုိကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အစီအစဥ္ေတြေကာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထား ၿပီးၿပီလား။ ဘက္စုံ၊ ေထာက္စုံကေန စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ခ်င္စရာေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထား။

(ေလး)

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပညာေရးမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရၾကေသးသည့္ ကိစၥေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳ၊ ကြၽန္ေတာ္ဉာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပေပးလုိက္ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္အေတြးမွန္၊မမွန္၊ သင့္၊ မသင့္ကို စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္တုိင္သာ စဥ္းစားသုံးသပ္အကဲျဖတ္ေပးပါရန္။ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က ေသခ်ာစြာေျပာႏုိင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သူတို႔စိတ္၀င္စားသည့္ ယူခ်င္သည့္ ဘာသာရပ္ေလးေတြကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးမွာ အက်ဳိးမယုတ္ႏုိင္ဟူေသာအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။   ။7Day News Journal

No comments:

Post a Comment