Latest News

Wednesday, February 22, 2017

အုိင္ယာလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဒါကန္နီ

အုိင္ယာလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဒါကန္နီအန္ဒါကန္နီသည္ အုိင္ယာ လန္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ (သုိ႔မဟုတ္) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ အုိင္ယာလန္တြင္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္လူမ်ား စုေထာက္ခံမႈ ရရိွသူကုိ သမၼတက အစိုးရဖဲြ႕ခုိင္းေလ့ရိွသည္။ အန္ ဒါကန္နီသည္ ၂၀၁၁ မတ္လက ပထမဆံုးအႀကိမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ ျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ၂၀၁၆ ပထမပါလီမန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေထာက္ခံမႈ ခ်က္ခ်င္းမရခဲ့ဘဲ ၂၀၁၆ ေမလတြင္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။

ကန္နီကုိ ၁၉၅၁ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ အုိင္ယာလန္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ စိန္႔ပက္ထရစ္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕ပညာေရးေကာလိပ္၌ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ မူလတန္းျပ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေလးႏွစ္ၾကာ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

ကန္နီသည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ ရြယ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ရ သည္။ ကန္နီ၏ ဖခင္ ဟင္နရီကန္ နီသည္ Fine Gael ပါတီ၏ လႊတ္ ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္  ဖခင္ကုိ ၀င္ကူရင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အကြၽမ္းတ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၅ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖင့္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ပါတီက သားျဖစ္သူ အန္ဒါကန္နီအား ဖခင္ေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ အ သက္ (၂၄)ႏွစ္တြင္ အသက္အငယ္ဆံုးပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္လာသည္။

ကန္နီသည္ လူငယ္ႏွင့္ အား ကစားေရးရာပါတီ၏ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရိွသူျဖစ္ေသာ္လည္း လူမသိ သူမသိအမတ္အျဖစ္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ တြင္ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၇ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Fine Gael ပါတီ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ အတိုက္အခံ အမတ္အျဖစ္ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ ရပ္ တည္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ပါတီ၏အေရးပါေသာ လႈပ္ရွားမႈ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

၁၉၉၄ တြင္ Fine Gael ပါတီ၊ေလဘာပါတီႏွင့္ လက္၀ဲဒီမုိက ရက္တစ္တုိ႔ မဟာမိတ္အစိုးရဖဲြ႕ ခ်ိန္၌ ကန္နီသည္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးျဖစ္ လာသည္။ ၁၉၉၇ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ Fine Gael ပါတီ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး
ေနာက္ ကန္နီလည္း အတိုက္အခံ အမတ္ျပန္ျဖစ္လာသည္။ FineGael ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ မူ ၂၀၀၂ တြင္ရရိွခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္ဒါကန္နီ ဦးေဆာင္ေနေသာ Fine Gael ပါတီက ျပတ္ျပတ္သား သားအႏုိင္ရရိွၿပီး ပါလီမန္ကလည္း ၁၁၇မဲ-၂၇ မဲျဖင့္ ကန္နီအား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၎၏ပါတီ Fine Gael က လူမ်ား စုေနရာ ဆံုး႐ႈံးၿပီးေနာက္ ကန္နီ က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာမွ ႏုတ္ထြက္ ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ကန္နီအား ေမလ ၆ ရက္တြင္ အုိင္ယာလန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထပ္မံအပ္ႏွင္း ခဲ့သည္။

အန္ဒါကန္နီသည္ ဇနီးသည္ ဖီယြန္နီအာလာအုိကယ္လီႏွင့္ သားႏွစ္ဦး၊ သမီးတစ္ဦး ထြန္းကား ထားသည္။

—Ref:Wikipedia7Day News Journal

No comments:

Post a Comment