Latest News

Saturday, January 7, 2017

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲသူ ယာဥ္ပိုင္႐ွင္ ၊ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားသိသာရန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲသူ ယာဥ္ပိုင္႐ွင္ ၊ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားသိသာရန္


၁၆.၁.၁၇ ရက္ေန့မွစတင္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း
အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္စတင္ေတာ့မည္
ျဖစ္ပါသည္။


ယခုလက္႐ွိေျပးဆြဲေနေသာယာဥ္လိုင္းမ်ားအားလံုးသည္
၁၅.၁.၁၇ ရက္ေန႔ ည တြင္ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္စနစ္သစ္တြင္ေျပးဆြဲမည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္
ထားျခင္းမ႐ွိေသးေသာ ယာဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာ
တြင္ ေလ်ွာက္လႊာယူ၍ စာရင္းေပးသြင္း မွတ္ပံုတင္ရပါမည္။


ေလ်ွာက္ထားရမည့္လိပ္စာ - ရန္ကုန္အေ႐ွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္စုေပါင္းရံုး
ျဗဟၼစိုရ္လမ္း (၄) ရပ္ကြက္ ၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိ ု့နယ္

ေလ်ွာက္လႊာစတင္လက္ခံသည့္ရက္  - ၇.၁.၁၇
ေလ်ွာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္              - ၁၀.၁.၁၇ (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)ေအာက္ေဖာ္ျပပါေလ်ွာက္လႊာမ်ားအားကူးယူ၍ရန္ကုန္အေ႐ွ႕ပိုင္း
ခ႐ိုင္စုေပါင္းရံုးသို႔လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းမွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔


No comments:

Post a Comment