Latest News

Tuesday, January 17, 2017

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ား ႏွစ္ပတ္အတြင္း မဆက္သြယ္ပါက ၀ယ္ယူခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းမည္

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ား ႏွစ္ပတ္အတြင္း မဆက္သြယ္ပါက ၀ယ္ယူခြင့္ ႐ုပ္သိမ္းမည္

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္း၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း လာေရာက္ဆက္ သြယ္ျခင္း မရိွပါက ၀ယ္ယူခြင့္ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိထား သူမ်ား စာရင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၀) ေန ျပည္ေတာ္ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း လမ္းမႀကီးေပၚရွိ တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး)ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခဲြမ်ား အားလုံးတြင္ စတင္ေၾကညာထား သည္။

‘‘ႏွစ္ပတ္အတြင္းေတာ့ လာ ဆယ္သြယ္ရမယ္။ မလာရင္ေတာ့ ၀ယ္ယူခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္မယ္။ တခ်ဳိ႕က ကိုယ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အခန္းမရေတာ့ မလိုခ်င္တဲ့သူ ေတြကို ရွိတယ္။ တကယ္လိုခ်င္ တဲ့သူေတြအတြက္ နစ္နာတာေပါ့’’ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚမီမီ တင္က ေျပာသည္။

အခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား အား ဘဏ္တြင္ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ၀ယ္ယူသူတုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးပါ က အခန္းအပ္ႏွံၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ယုဇန၊ ေရႊလင္ ဗန္း၊ကေနာင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ရွိ အခန္းေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ဘဏ္တြင္ေငြ စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီသူမ်ားအား စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား သို႔ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္အိမ္ပုိင္မရွိသူျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားကာလစဥ္ ပုံမွန္၀င္ေငြရွိၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ ပုံမွန္ေပးဆပ္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ပါ၀င္သည္။

စီနီယာအလုိက္ ၀ယ္ယူခြင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ မိမိအလွည့္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း ၀ယ္ယူလို ေသာ ဆႏၵမရွိပါက မ၀ယ္ယူဘဲ ေနာက္အလွည့္ကိုေစာင့္ဆုိင္း၍ ရေၾကာင္းသိရသည္။

Sources: 7Day News Journal

No comments:

Post a Comment