Latest News

Wednesday, January 18, 2017

ဆိတ္သုဥ္းစျပဳလာသည့္ မေလးတုိ႔၏ လက္ခတ္သံ

ဆိတ္သုဥ္းစျပဳလာသည့္ မေလးတုိ႔၏ လက္ခတ္သံ

ယေန႔ေခတ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးငယ္မေရြး ၀တ္ဆင္ေနသည့္ အေရာင္အေသြးစုံခ်ည္ထည္မ်ားကို ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူရေနခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမရပ္ေအာင္ မနည္းက်ားကန္ေနရသူမ်ားရွိေနသည္။ ယင္းမွာ အထည္တစ္ထည္ရရွိလာရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပးရသည့္ လက္ရက္ကန္း လုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။ လက္ျဖင့္ စည္းခ်က္မွန္မွန္ ရက္လုပ္ရသည့္ လက္ရက္ကန္းစင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္အေရးမွ အသက္ဆက္ရွင္သန္ရန္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ရြာမ်ား ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း  သရက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးေနေသာ လက္ရက္ကန္းစင္မ်ားကို ခ်င္းကုန္းႀကီး၊ ေဖာင့္ကအုိင့္၊ စမ္း လယ္၊ သူႀကီးစား၊ မြန္းႀကီး၊ ေဖာင္းကေတာ၊ ထီး႐ိုး၊ ယင္း စသည့္ေက်းရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ယေန႔တုိင္ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေသးသည္။ ႐ုိးရာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရင္း ၀င္ေငြရရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကဆဲျဖစ္သည္။

 ေလာင္းေလွကေလးကဲ့သို႔ သစ္သားတံ လြန္းကေလးမ်ား၊ ေရာင္စုံျခယ္သထားေသာ ခ်ည္လုံးခ်ည္ခင္မ်ားက ထုိေဒသရွိ ေနအိမ္တုိင္း၏ မရွိမျဖစ္ အဆင္တန္ဆာတစ္ခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္၏။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက မိန္း ကေလးဆို ရက္ကန္းခတ္တတ္မွ၊ ေယာက္်ားေလးဆို ထြန္တတ္မွ လူရာ၀င္တာပဲ။ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိအိမ္ ေထာင္ရက္သားကိစၥ စဥ္းစားၾက ၿပီဆုိရင္ ႏွစ္ဖက္မိဘက ေငြေၾကး ဆုိတာထက္ ဒါေတြတတ္သလား၊ မတတ္သလား အရင္ၾကည့္တာ။ မတတ္ရင္ အိမ္ေထာင္ေကာင္းရ ဖို႔ မလြယ္ဘူး’’ဟု သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းကုန္းႀကီးရြာသား ကိုေ၀လင္း က ၎တို႔ေက်းရြာတြင္ ႐ိုးရာရက္ကန္းစင္ကေလးမ်ား အသုံး၀င္ေနဆဲအေပၚ ဂုဏ္ယူသည့္ဟန္ျဖင့္ဆိုေလသည္။

 ကိုေ၀လင္းတို႔ ရြာတြင္ေယာက်္ားသားမ်ားအတြက္ စိုက္ခင္းပ်ဳိးခင္း ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမွာ မသင္မေနရ ႐ိုးရာသင္တန္းမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၀ါဖတ္၊ ဂြမ္းသန္႔၊ ခ်ည္ငင္၊ ခ်ည္ဆိုး၊ ဗုိင္းငင္စသည္မ်ားသည္ မိန္းမပ်ဳိေလးမ်ား အတြက္ ရက္ကန္းခတ္ပညာ အႀကိဳသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေန႔လယ္ေန႔ခင္း တစ္ေရး တစ္ေမာ အိပ္စက္ရမည့္ အား လပ္ခ်ိန္ကေလးမ်ားမွာ ထုိရြာရွိ အိမ္ရွင္မမ်ားအတြက္ ရက္ကန္းခတ္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အပ်ဳိေပါက္မက ေလးမ်ားအတြက္ အိမ္တြင္းလက္ မႈသင္တန္းတက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ သည္။

မိသားစုပုိင္ စိုက္ခင္း၊ ပ်ဳိးခင္း မ်ားဆီမွ ၀ါေပါက္၀ါပြင့္ သန္႔သန္႔ကေလးမ်ား အိမ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာ သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေဆာင္းအလယ္ဆိုလွ်င္ အိမ္သူသက္ထားတုိ႔၏ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆြတ္ခူးလာစ ၀ါဂြမ္းကေလးမ်ားအား ၀ါေစ့ႏွင့္ ၀ါဂြမ္းမွ်င္ကို သီးျခားစီခဲြထုတ္ပစ္ရေသာ ဂြမ္း ဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမွာ အိမ္တြင္းျဖစ္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း၏ ပထမအဆင့္ ခ်ည္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္မွ ဂြမ္းဖတ္ကေလးမ်ား ႏူးညံ့လာၿပီး ခ်ည္ထုတ္လြယ္ကူေစရန္ ဂြမ္းလွိမ့္ျခင္း၊ ဂြမ္းဖတ္ကေလး မ်ားအား ခ်ည္ျဖစ္လာေစရန္ ခ်ည္ငင္ျခင္း၊ ဗုိင္းငင္ျခင္း၊ ခ်ည္ရစ္ျခင္း၊ ခ်ည္ငင္ပစ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းကုန္းႀကီးေက်းရြာသူ အိမ္ရွင္မ ေဒၚမျမင့္က ေျပာျပသည္။

ထုိမွ်သာမက ရရွိလာေသာ ခ်ည္သားကေလးမ်ားကုိ လိုသလို ျခယ္သႏုိင္ရန္ ေဆး ဆိုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ်ည္စိမ္(ေရ စိမ္ျခင္း)၊ ေရသား၀(ေရစိမ္အသားက်)လာမွ ျပန္ဆယ္ကာအ ေရာင္ဆုိးျခင္း၊ ေနလွန္းျခင္း၊ ခ်ည္စာယူရာတြင္ အဆင္ေျပေစေသာ ခ်ည္သားမာမာကေလးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ထမင္းေစ့ျဖင့္ ေရာနယ္ကာ ခ်ည္စာယူျခင္း၊ ခ်ည္သားေခ်ာေမြ႕ရွင္းလင္းေစရန္ ဆပ္သြားဖူးသြား ဘီးကေလးျဖင့္ ခ်ည္ရွင္းျခင္း၊ ခ်ည္ႀကိဳးကေလးမ်ားကို ခ်ားေပၚတြင္တင္၍ ခ်ည္ႀကိဳးဆက္ ျခင္း (ခ်ားလွည့္ျခင္း)၊ ရက္ကန္းတင္ရန္ ခ်ည္ကို တညင္းလုံးတြင္ တင္ျခင္းမ်ားကို ေဒၚမျမင့္တို႔ကဲ့သို႔အိမ္ရွင္မမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ရက္ကန္းရက္တာက မၾကာ ဘူး။ ခ်ည္အလုပ္က ၾကာတာ။ ပုဆိုးတစ္ထည္စာရက္ရင္ ေန႔လယ္၊ ေန႔ခင္းေလးပဲ ရက္ကန္းခတ္လုိက္။ ႏွစ္ရက္ဆုိၿပီးၿပီ’’ဟု  ေဒၚမျမင့္က ရက္ကန္းစင္တင္ႏုိင္ရန္ခ်ည္စာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းကို ေျပာျပသည္။

ခ်ည္စာလုပ္ငန္းအားလုံးၿပီး စီးလွ်င္ေတာ့ ေဒၚမျမင့္တုိ႔ အိမ္ရွင္ မမ်ားအဖို႔ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ၀တ္ဆင္စရာ ဖ်င္ထည္ (ခ်ည္ ထည္)မ်ားကုိ အိမ္ေအာက္ရွိ ႐ိုး ရာရက္ကန္းစင္ကေလးတြင္ တင္ ကာ စတင္ရက္လုပ္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

 ေဒၚမျမင့္တို႔ ရက္ကန္းေလးမ်ားမွ ဖ်င္ထည္အက်ႌလုံခ်ည္၊ ေစာင္၊ တဘက္မ်ားသာမက ေရွးယခင္မ်ားဆိုလွ်င္ စိုက္ပ်ဳိးရသမွ် သီးႏံွထည့္သိုရန္ ဖ်င္ၾကမ္းအိတ္ႀကီးမ်ားကိုပင္ အိမ္တြင္းျဖစ္ ရက္ လုပ္ခဲ့သည္။

တန္ဖိုးနည္းေသာ ပီနန္အိတ္ မ်ားေပၚလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ မွ ထိုဖ်င္အိတ္ႀကီးမ်ားကုိ မရက္လုပ္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 သစ္၀ါးေပါခ်ိန္ကဆုိလွ်င္ အိမ္ရွင္မတို႔ ရက္ကန္းခတ္ရန္ ရက္ကန္းစင္ကေလးမွာ ေတာထဲ မွရသည့္ သစ္ျဖင့္ ကိုယ္တုိင္လက္ ျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ယခု

အခါတြင္ ရက္ကန္းစင္တစ္ခုလွ်င္ သစ္ဖိုးႏွင့္ လုပ္အားခအပါ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က်ရေၾကာင္း ခ်င္းကုန္းႀကီးရြာမွ ကိုျမသိမ္းက ေျပာျပသည္။

အထက္အညာ ပခုကၠဴေဒသ ဘက္ဆီမွ ခ်ည္ေခ်ာေခ်ာ အသား မ်ားျဖင့္ အေရာင္အေသြး မ်ဳိးစုံ စက္ရက္ခ်ည္ထည္မ်ားကို ေစ်း ခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ ရေနၿပီျဖစ္၍ ႐ုိးရာခ်ည္ ရက္လုပ္ျခင္းဓေလ့ ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားေအာင္ ႀကိဳးစားထိန္းသိမ္း ထားရေၾကာင္းလည္း ခ်င္းကုန္း ႀကီးေက်းရြာေဒသခံမ်ားက ဆုိေလသည္။

ခ်ည္ထည္အမ်ားဆုံး ထြက္ သည့္ မေကြးတုိင္း ပခုကၠဴကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးမ်ားတြင္ ႐ုိးရာရက္ကန္းခတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  ရက္ကန္းခတ္သူအခ်ဳိ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ရက္ကန္းခတ္လုပ္ရာတြင္သုံးသည့္ ခ်ည္ကိုမူ ကိုယ္တုိင္ထုတ္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားဆီမွ က်စ္လ်စ္ေပါ့ပါး၍ ေစ်းခ်ဳိေသာ ခ်ည္ကုိ၀ယ္ယူ၍သာ ရက္လုပ္ေတာ့ေၾကာင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ဒီဘီဗီ သတင္းေထာက္ ကိုျမင့္ႏုိင္ကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ရြာ ေတြကေတာ့ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းေတြကရွိေနဆဲပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခ်ည္ကို ေတာ့ အိႏိၵယကလာတဲ့ ခ်ည္ကို ၀ယ္ၿပီးရက္လုပ္ၾကတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ရက္ကန္းလုပ္သားေတြက အိႏိၵယႏုိင္ငံဘက္ကုိ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းေတြ သြားလုပ္ၾကၿပီး အဲဒီက ရက္ကန္းနည္းပညာနဲ႔ အဆင္ဆန္းေတြထုတ္တာ’’ဟု မုံရြာေဒသခံတစ္ဦးက ရက္ကန္းလုပ္ငန္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာပုံကို ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဖ်င္ထည္က ေအးတယ္။ ကိုယ့္ေခြၽးကေလးနဲ႔ကုိယ္ ေအးေန တာမ်ဳိး။ ရာသီဥတုဒဏ္လည္း ခံ ႏုိင္တယ္။ အသားအေရကိုလည္း မထိခိုက္ေစေတာ့ ရြာမွာက ေတာ လုပ္ေတာကိုင္မ်ားေတာ့ အၾကမ္း လည္းခံတဲ့ ဖ်င္ပဲ၀တ္ၾကတယ္။ က ေလးေတြကေတာ့ ေခတ္ေပၚအ ၀တ္အစား၀တ္ခ်င္တာေပါ့။ အဲဒါ သူတုိ႔ႀကိဳက္တဲ့ အေရာင္ကေလး၊ အဆင္ေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရ တာပဲ’’ ဟု ႐ိုးရာရက္ကန္းစင္ထြက္ ဖ်င္ထည္မ်ားအေပၚတြင္ ေခတ္လူ ငယ္တို႔အႀကိဳက္ နည္းလာေနသ ျဖင့္ ၀တ္ဆင္ၾကေစရန္ ဆဲြေဆာင္ ေနရပုံကို ခ်င္းကုန္းႀကီးေက်းရြာသူ အိမ္ရွင္မ ေဒၚခင္ေဌး၀င္းက ေျပာျပသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ခ်င္းကုန္း ႀကီးေက်းရြာကဲ့သို႔ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဖ်ားဆီမွ ေခါင္လွသည့္ ေက်းရြာကေလးမ်ားတြင္ ႐ိုးရာအိမ္တြင္း ရက္ကန္းစင္ကေလး မ်ားက တည္ရွိေနဆဲ၊ ေခ်ာက္ခ်က္ ေခ်ာက္ခ်က္စသည့္ ရက္ကန္းခတ္ သံေလးမ်ားလည္း ၾကားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ လတ္လတ္ အားလုံး ေနပူပူတြင္ ထူထဲေသာ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဂ်င္းထည္ ဟု တင္စားရမည့္ ဖ်င္ထည္အ ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ေနၾကဆဲ လည္း ျဖစ္သည္။

‘‘အခုက ေစ်းေပါၿပီး ခ်ည္ သားေခ်ာတဲ့ အထည္ေတြလည္း ၀ယ္လုိ႔ရေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ႐ိုးရာဆို ေတာ့ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ထိန္းသိမ္း ထားရတာပါပဲ။ ၀ါကလည္း ကိုယ့္ စိုက္ခင္းက ရတာ။ က်န္တာက လည္း အကုန္အိမ္လုပ္အားနဲ႔ပဲ လုပ္တာေလ။ ဘာမွမကုန္ပါဘူး။ ခ်ဳပ္ခပဲကုန္တာ။ ပင္ေတာ့ပင္ပန္း တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း လုပ္ေန က် ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ရက္ကန္းမ ခတ္ရ မေနတတ္ဘူး ျဖစ္သြားမွာ’’ ဟု ေဒၚမျမင့္ကဆုိေလသည္။

ေဒၚမျမင့္တုိ႔ မိသားစုမွ အ သက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသူမွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြရာသီက ရက္ကန္းခတ္ျခင္းအ လုပ္ကို သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခါေျခႏွစ္ေခ်ာင္းနင္း ရက္ကန္းကေလးကိုေတာ့ လည္၀ယ္စြာ ခတ္တတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းမွာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက ရက္ကန္းခတ္ေတာ့အံ့ၾသၾကတယ္။ ဘယ္လိုခတ္တာလဲေမးၾကတယ္။ ေျပာျပရေတာ့ ဂုဏ္ယူမိတယ္။ အဘြားတို႔လို ရက္ကန္းခတ္ပညာ အကုန္တတ္ေအာင္ သင္မွာပါ။ အခုႏွစ္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ရြာကို အလည္ေခၚထားတယ္။ ရက္ကန္းခတ္တာ ျပခ်င္လုိ႔’’ဟု သရက္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္  ဆယ္တန္းပညာသြားေရာက္သင္ၾကားေနသူ အဆုိပါ ခ်င္းကုန္းႀကီးရြာသူကေလးက မိမိတို႔ေက်းရြာမွ ရက္ကန္းခတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂုဏ္ယူသည့္ဟန္ျဖင့္ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္က ေအာင္လံ နယ္တစ္၀ိုက္ရွိ ေက်းရြာအမ်ားစု တြင္ ထြန္းကားခဲ့သည့္ မိသားစု တစ္စုအတြင္း အိမ္ရွင္မက မိသား စု၀င္မ်ား ၀တ္ဆင္ဖို႔ရာ ကုိယ္တုိင္ ရက္လုပ္ေပးသည့္ အိမ္တြင္းျဖစ္ ႐ုိးရာ ရက္ကန္းစင္ ဓေလ့မွာ ေပ်ာက္ကြယ္မည့္အေရးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

‘‘ဒီရက္ကန္းစင္ကေလးက မိဘဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္း က လုပ္ခဲ့တာမို႔ အိမ္ေအာက္မွာ ရွိေပမယ့္ ရက္လုပ္မယ့္လူကေတာ့ မရွိပါဘူး။ လူငယ္ေတြက အျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရသလုိ  အိမ္ရွိလူႀကီးေတြကလည္း စိုက္ ခင္းပ်ဳိးခင္းတစ္ဖက္၊ ကြၽဲ၊ ႏြားက တစ္ဖက္နဲ႔ဆုိေတာ့ မလုပ္ႏုိင္ၾက ေတာ့ဘူးေလ’’

ေျခတံရွည္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ႀကီး၏ ေအာက္ထပ္တြင္ ပင့္ကူအိမ္အမ်ားအျပား ရစ္သိုင္းဖဲြ႕အုံေနၿပီး ဖုန္အလိမ္းလိမ္းတက္ေန ေသာ ႐ုိးရာရက္ကန္းစင္ကေလးကုိ လက္ညႇိဳးထုိးျပရင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္႐ုံးကေလးေက်းရြာေန ေတာင္သူႀကီးဦးေဇာ္မင္းက ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ေျခေလးရာခန္႔ ရွိေန ေသာ အဆုိပါေက်းရြာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ခန္႔က အိမ္တုိင္းေစ့၌ ႐ုိးရာရက္ကန္းစင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လုံမပ်ဳိကေလးမ်ား ၏ ရက္ကန္းခတ္သံမ်ား စီစီေ၀ခဲ့ေသာ္လည္း  ယခုအခါ တစ္ရြာလုံး တြင္မွ ရက္ကန္းတစ္စင္သာ ရွိ ေတာ့သည္။

‘‘အ၀တ္အထည္ေတြကေစ်း ေပါေပါနဲ႔ အေရာင္စုံ၊ အေသြးစုံ ၀ယ္လို႔ရေနတယ္ေလ။ ဒီေတာ့႐ုိးရာဖ်င္ထည္ထြက္တဲ့ ရက္ကန္းအလုပ္ကုိ အခုေခတ္ကေလးမေတြ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ သမီးေတြေတာင္ ေစ်းေရာင္း၊ စက္ခ်ဳပ္အလုပ္က ၀င္ေငြေကာင္းေနေတာ့ ရက္ကန္းကို မခတ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး’’ဟု တစ္ရြာလုံးတြင္မွ တစ္စင္တည္းသာရွိေသာ ရက္ကန္းေလး၏ ပိုင္ရွင္ အသက္(၆၀)ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚေလးေမကေျပာသည္။

ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူငယ္ လူရြယ္အမ်ားစုမွာ ၀င္ေငြေကာင္း မြန္သည့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးမ်ားသို႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး အိမ္ရွိလူႀကီးမ်ား မွာလည္း စိုက္ခင္းပ်ဳိးခင္းမ်ားႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားေၾကာင့္ ရက္ကန္း လုပ္ငန္း မလုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကေတာ့ ေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္အိုးေတာင္ေက်းရြာမွ အ သက္(၆၀)ႏွစ္အရြယ္ အ႐ႈိခ်င္း တုိင္းရင္းသားႀကီးဦးဖုိးရင္ကေျပာသည္။

‘‘အရင္ လူပ်ဳိဘ၀တုန္းက ေတာ့ အေမျဖစ္သူကိုယ္တုိင္ ရက္ လုပ္ေပးတဲ့ ဖ်င္ထည္ကေလးေတြ ၀တ္ၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ သားသမီးေတြက ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသြားတာ စိတ္၀င္စားေတာ့ ရက္ကန္းစင္က ေလးလည္း အ၀တ္လွန္းတဲ့တန္း ျဖစ္ေနတာပဲ။ ပိုက္ဆံမရေတာ့ ရက္ကန္းခတ္တတ္ဖို႔လည္း မသင္ခ်င္ၾကဘူးေလ’’ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားႀကီး ဦးဖိုးရင္က မ်ဳိးဆက္သစ္သားသမီးမ်ား ရက္ကန္းလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိေတာ့ ျခင္းကို ၎၏ငယ္ဘ၀ႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ေျပာၾကားသည္။

Sources: လင္းသက္ႏုိင္ ( 7Day News Journal )

No comments:

Post a Comment