Latest News

Monday, January 9, 2017

ေက်ာင္း မွ ကမၻာသို႔

ေက်ာင္း မွ ကမၻာသို႔ေက်ာင္း

ေခတ္သစ္ကမၻာရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကေလးတိုင္းေက်ာင္းတက္ရမယ္။ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ျပင္ပ ကမၻာအစဟာ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္။

အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ကေလးေမြးၿပီးရင္ မိဘေတြပထမဆံုးျပင္ဆင္ရတာက ေက်ာင္းထားဖို႔ျဖစ္တယ္။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္တည္းရွိတုန္းက စုစုေဆာင္းေဆာင္း မရွိၾကေသးေပမယ့္ သားသမီးရလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကေလးပညာေရးအတြက္ စုရၿပီ။ ေဆာင္းရၿပီ။ စိတ္ပူရၿပီ။ ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းဟာမိဘေတြ၊ ကေလးေတြအတြက္ မလြဲမေသြ ဆက္ဆံ၀င္ဆံ့ရမယ့္ ေနရာျဖစ္ေနတယ္။

ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေက်ာင္းအေၾကာင္းကို လူတိုင္းမသိမျဖစ္သိရမယ့္ အရာျဖစ္လာတယ္။ မသြားမျဖစ္ သြားရမယ့္ေနရာ ျဖစ္လာတယ္။ ဆိုေတာ့ ကေလးရွိရင္ ေက်ာင္းရွိရမယ္။ ေက်ာင္းဟာ မကာရင္ကို (Makerenko) (၁၈၈၈-၁၉၃၉)၊ ရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုး (Rabindra Nath Tagore) (၁၈၆၁-၁၉၄၁) တို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚေၾကာင့္ ေက်ာင္းရဲ႕အဓိပၸာယ္ဟာ ပိုက်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ မကာရင္ကိုရဲ႕ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္က-ပညာေရးသည္ ရည္မွန္းခ်က္သည္ လႈပ္ရွားေနေသာ အစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ကေလးလူငယ္မ်ား ဘ၀တစ္သက္တာႏွင့္ ပတ္သက္ရမည္။ ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္သာ မၿပီးဆံုးေစဘဲ ကေလး၏ဘ၀တစ္သက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး လႊမ္းျခံဳေနရမည္။

မကာရင္ကိုက စာသင္ၾကားေရးမွာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းနဲ႔ ျပင္ပကမၻာႀကီးနဲ႔ ဆက္စပ္ေပးရမယ္ဆိုတာကို တင္ျပခဲ့တယ္။ စိတ္ပညာအေရးႀကီးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့တယ္။ ႐ုပ္ေတြကိုခ်ည္း သင္ၾကားေန႐ံုနဲ႔ မျပည့္စံုေၾကာင္း ကေလးတို႔ရဲ႕ စိတ္ကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္။

ရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုးကလည္း နံရံေလးဖက္ ကာရံထားတဲ့ ၀န္းျခံထဲကေက်ာင္းဟာ အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ တူတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းျခံ၊ ဟင္းလင္းျပင္၊ သစ္ပင္ႀကီး ေတြေအာက္မွာ စာေပသင္ၾကားျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီနည္းက ကေလးေတြကို ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ခြင့္ ရေစခဲ့တယ္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ ေက်ာင္းနဲ႔ ကမၻာကို ဆက္စပ္ေပးတာပဲျဖစ္တယ္။

ဘယ္ပညာရွင္ေတြက ဘယ္လိုပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖြင့္။ ေက်ာင္းကေတာ့ ယဥ္ေက်းတဲ့ကမၻာမွာ ေနရာအခိုင္အမာ ရရွိလာတယ္။ ေက်ာင္းမရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒီအေျခအေန ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းေတြကို အမွန္တကယ္ပညာေပးႏိုင္ဖို႔၊ ကေလးတစ္ေယာက္ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ကေလးအတြက္အက်ဳိးရွိဖို႔၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲစိန္ေခၚေနတဲ့ အနာဂတ္ထဲကို အံ၀င္ခြင္က်၀င္ေရာက္ စီးေမ်ာႏိုင္ဖို႔ျပင္ဆင္လာရပါတယ္။

ေက်ာင္းက စာသင္ေပး႐ံုသက္သက္ထက္ ပိုအဓိပၸာယ္ရွိလာတယ္။ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ တင္းက်ပ္တဲ့ စာေမးပြဲေမးခြန္းေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေခတ္ကာလအရ လိုအပ္လာတဲ့ စာေတြ၊ ပညာေတြ၊ ဗဟုသုတေတြ၊ နည္းပညာေတြကို ကမၻာနဲ႔အဆက္မျပတ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္ အသက္သံုးႏွစ္ အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔ ဖုန္းကိုကိုင္တြယ္တတ္လာတယ္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ကိုဖြင့္တယ္။ ၾကည့္တယ္။ ေအာက္စက္ေခၚတဲ့ video player ကိုဖြင့္ၿပီး ကာရာအိုေကဆို ေနၾကၿပီ။ အခ်ဳိ႕ကေလးေတြ ကြန္ပ်ဴတာကိုင္စျပဳေနၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဂိမ္းကစားေနၾကၿပီ။

ဆိုေတာ့ အိမ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ လူမႈဘ၀ရဲ႕ ထိေတြ႕ေနရတဲ့ လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္ဟာ ကန္႔သတ္ခံေက်ာင္းနဲ႔ အလွမ္းကြာသလိုျဖစ္လာတယ္။ဖုန္းထဲကေန ကမၻာကိုလွမ္းၾကည့္ႏိုင္ခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းမွာ စာအုပ္ထဲကေန ကမၻာကို မ်က္ျခည္ျဖတ္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။

ကမၻာ

ကမၻာႀကီးဟာ အိမ္အႀကီးစား၊ ေက်ာင္းအႀကီးစားလို႔ တင္စားေျပာဆိုၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အဲဒီတင္စားခ်က္ဟာ မမွန္တာကို ေတြ႕လာရတယ္။ ကမၻာဆိုတာလူမ်ဳိး မတူ၊ ဘာသာစကား မတူ၊ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀မတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမတူတဲ့ လူသန္းေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ကို စုစည္းထားတဲ့ အစုအေ၀းႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ ေက်ာင္းဆိုတာက လူမ်ဳိးတူ၊ ဘာသာစကားတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံတူတာမ်ားတဲ့ လူေတြကိုသာ စုစည္းထားတဲ့ အစုအေ၀းငယ္ျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းကိုကမၻာႀကီးလို ျပင္ဆင္ေပးလို႔ရႏိုင္တယ္။ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ကုိယ္စားမျပဳႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ကေလးေတြသိသင့္တဲ့ ကမၻာထဲက အခ်က္အလက္ေတြကို ေက်ာင္းမွစတင္လမ္းဖြင့္ေပး ႏိုင္ရပါမယ္။

ျပင္ပေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမယ္။ ဒီလိုစီစဥ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိလာတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ သင္ၾကားနည္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။ စင္စစ္ သင္ၾကားနည္း (Teaching Method) ဆိုတာဟာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။

ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေအာက္မွာမရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးမွာ စာခ်ဆရာေတာ္ရဲ႕ သင္ၾကားနည္းဟာ တစ္ပါးနဲ႔တစ္ပါးမတူၾကပါဘူး။ ဒီလိုမတူညီၾကလို႔လည္း “တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္” ဆိုတဲ့စကားပံု ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္လွ်င္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာမွာ ျပႆနာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အေပၚေျဖရွင္းပံုမတူညီၾကဘူး။ ေျဖရွင္းရမယ့္ျပႆနာ အတိမ္အနက္၊ ျပႆနာရွိတဲ့လူ၊ ပုဂၢိဳလ္တို႔ရဲ႕ ႐ုပ္အေျခအေန၊ စိတ္ခံစားခ်က္၊ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္စဥ္တို႔ကို ႐ုတ္ျခည္း တစ္ထုိင္တည္းဆင္ျခင္ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ့္နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဘုရားအေလာင္း မေဟာ္သဓာျဖစ္စဥ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း (Problem Solving) အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႕ရွိႏိုင္တယ္။ အလြတ္က်က္ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ဘူး။ ပံုေသကားက်နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။

ေနရာေဒသအလိုက္ ကေလးေတြဘ၀နဲ႔နီးစပ္တဲ့ ဖတ္စာမ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္ခုတည္းကို တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ သတ္မွတ္ထားတာဟာ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသေတြအတြက္ မဆီေလ်ာ္ဘူး။ပထမတန္း ဖတ္စာအုပ္ပါ။ “မီးရထားစီးရ၏” ဆိုတဲ့၀ါက်အတြက္ ကေလးေတြ နားလည္ေအာင္ အေတာ္ေျပာရပါမယ္။ သင္ၾကားသူ ဆရာမကိုယ္တိုင္ ရထားမစီးဖူးရင္ လက္ေတြ႕က်က်ရွင္းျပဖို႔ မလြယ္ကူဘူး။ ထို႔အတူမပုၾကြယ္ႏွင့္္ ခ႐ုငယ္ ဖတ္စာမွာလည္း ခ႐ုတို႔ ပက္က်ိတို႔ကို ကေလးတိုင္း ေတြ႕ဖူးၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအေျခအေနထဲမွာမွ ေမးခြန္းထုတ္သူက“မပုၾကြယ္သည္ ဘာကိုၾကည့္၍ အားက်သနည္းလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ရင္ ဆရာမလိုခ်င္တဲ့အေျဖရဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အလြတ္က်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖ သင္ၾကားသူအတြက္ကေတာ့ လြယ္ေနမွာပါ။ ေျဖသူက ေျဖသာေျဖရတာ ခ႐ုကို ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးဘူး။ ျမင္းလို႔ေျပးသလား။ ေခြးလိုေျပးသလား။ ေႏွးေႏွးသြားတတ္သလား။ ဗဟုသုတမရွိႏိုင္ေသးဘူး။ စင္စစ္ ကေလးဟာ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွေတြ႕ဖူးတဲ့၊ ၾကားဖူးတဲ့၊ အားက်စရာတစ္ခုခု (တစ္ေယာက္ေယာက္) ကို လြတ္လပ္စြာ ေျဖခြင့္ေပးရပါမယ္။

ေက်ာင္းဆရာအခ်ဳိ႕က အေျဖလႊာထဲမွာ..အစ္ကိုကိုအားက်၍ ႀကိဳးစားပါသည္။..ဆိုတဲ့ အေျဖကို အမွန္မေပးၾကဘူး။ သင္ၾကားထားတာနဲ႔ မကိုက္ညီလုိ႔ဆိုတယ္။ ပညာေရး သုေတသန ဦးစီးဌာနဥကၠ႒ ဆရာဦးျမင့္ဟန္က ဒီလိုမ်ဳိး၊ ဒါေမးရင္ ဒါပဲေျဖဆိုတာဟာ အလြတ္က်က္ပညာေရးကို အားမေပးခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ မျပင္ႏိုင္ေသးဘူး။ အလြတ္က်က္ပညာေရးကို အားေပးေနတာနဲ႔ အတူတူပဲ။

ဒီလိုမ်ဳိး ဒါေမးဒါေျဖသင္ၾကားနည္းနဲ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုနည္းဟာ ေက်ာင္းကို ကမၻာနဲ႔အဆက္ျဖတ္လုိက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ၊ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ၊ ကမၻာမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနျဖစ္ေန၊ စာသင္ခန္းထဲက သင္ၾကားသမွ်ကို သာသိခြင့္ျပဳေနသေရြ႕ ေက်ာင္းနံရံေတြကို ျမင့္ျမင့္မားမား ကာရံထားသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ (Creative Mind) စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ (Curious Mind) ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္အားကိုးလိုစိတ္ (Self Confidence) စတာေတြကို ပိတ္ဆို႔လိုက္သလို ျဖစ္ေနတယ္။

စင္စစ္ကမၻာႀကီးဟာ နည္းပညာရဲ႕အက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္ စကၠန႔္နဲ႔အမွ် နာႏို (nano) နဲ႔အမွ် တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ဂဏန္း ေထာင္၊ ေသာင္းေတြကိုေျမႇာက္တာ၊ စားတာကုိ ဂဏန္းတြက္စက္ကခ်က္ ခ်င္းအေျဖထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒီ့ထက္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာက ပိုျမန္ပိုမွန္ေအာင္ တိတိက်က် တြက္ေပးေနျပန္တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကိုလည္း ကီးဘုတ္ (Key board) နဲ႔ႏွိပ္လာရာမွ၊ ေမာက္စ္ (Mouse) နဲ႔ထိန္းေက်ာင္း (Operate) လာတယ္။ ေနာက္ဆံုး လက္နဲ႔ထိေတြ႕ (Touch) ႐ံုနဲ႔ လိုသလိုထိန္းေက်ာင္းလို႔ ရလာတဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္လာၿပီ။ အင္တာနက္ေတြမွာလည္း 3G မွ 4G စနစ္ထိတိုးတက္လာတယ္။ အရင္က တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာကို စာပို႔ဖို႔တံဆိပ္ေခါင္းကပ္၊ စာတုိက္ရွိရာသြားရ။ ေရာက္ေစခ်င္တဲ့ေနရာကို တစ္ပတ္မွတစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ထိ ၾကာေအာင္ေစာင့္ခဲ့ရတယ္။ ခုေတာ့ အင္တာနက္ကေန chatting လုပ္လိုက္႐ံုနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကို စကၠန္႔အတြင္း ေျပာႏိုင္ေနၿပီ။ ခုဆိုစာတိုက္ပံုးေတြမွာ ပိုးဟပ္အိမ္လိုျဖစ္ေနၿပီ။

ယခင္က ေပရြက္ကညစ္နဲ႔ေရး ရရတဲ့အေျခအေနမွ ယခုအခါ အိုင္ပက္ေပၚမွာ ကေလာင္တံမလိုေတာ့ဘဲ စာေရးလို႔ရေနၿပီ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ (Facebook )၊ (Messenger) တို႔ အေပၚမွာ တိုက္႐ုိက္စာေရးလို႔ရေနၿပီ။ စကားေျပာလို႔ရေနၿပီ။ မ်က္ႏွာျမင္လို႔ရေနၿပီ။

သမိုင္းထဲမွာ မီးခတ္ေက်ာက္ ႏွစ္ခုပြတ္မွ မီးေမႊးလို႔ရခဲ့ေၾကာင္း သင္လာရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ထင္း၊  မီးေသြး၊ ေရနံဆီ၊ ခ်ည္မီးစာတို႔ကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳလာၾကရတယ္။ ခုေတာ့ ခလုတ္ႏွိပ္႐ံုနဲ႔မီးေမႊးလို႔ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ေပါင္းအိုး၊ လွ်ပ္စစ္ဟင္းအိုးတို႔နဲ႔ အစားထိုးေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။

ေက်ာင္းနဲ႔ ကမၻာဆက္စပ္ပါ

ဆိုေတာ့ ဒီေန႔သိထားတဲ့ ဗဟုသုတ အသိအျမင္ဟာ ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ပုပ္သိုးတဲ့အရာဘ၀ကို ေရြ႕ေလွ်ာသြားရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔၊ ေနာက္တစ္ေန႔ေတြဆို ေခတ္မမီ အသုံးမတည့္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္သြားရတယ္။ စကၠန္႔နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲေနတဲ့ လက္ေတြ႕ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကို လူသားတိုင္းဟာ အမီလိုက္ေနရတယ္။ ဒီလိုအမီလိုက္ ႏိုင္တဲ့လူသားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးတဲ႔ အဓိကေနရာက ေက်ာင္းပဲျဖစ္ေနတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမွာ ေက်ာင္းရဲ႕ သမား႐ိုးက်ေရးဆြဲထားတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔ အလြတ္က်က္သင္နည္း၊ ဒါေမး ဒါေျဖ စာေမးပြဲ စနစ္ေတြက ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈကို စိန္ေခၚေနပါတယ္။

ဒီလိုပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးေန မယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းဟာ သမိုင္းထဲက ျပတိုက္အေဟာင္းလို က်န္ရစ္ခဲ့မွာစိုးရိမ္ရတယ္။ အတိတ္ထဲက လြတ္ေျမာက္မလာႏိုင္ဘဲ ေရွးေဟာင္းပညာေတြသာ ျဖန္႔ျဖဴးရာ ေနရာျဖစ္ကုန္ပါမယ္။ ေက်ာင္းစာေတြ တတ္ေျမာက္လာၿပီး ျပင္ပေလာကထဲ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ကေလး (လူငယ္) ေတြခမ်ာ ျပင္ပဗဟုသုတနဲ႔ ကြာဟေနတဲ့အတြက္ ေယာင္နန၊ စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနတယ္။

အမွန္တကယ္လည္း ေက်ာင္းပညာတတ္၊ ဘြဲ႕ရေတြခမ်ာ ရထားတဲ့ဘြဲ႕နဲ႔ လုပ္ရတဲ့အလုပ္အကိုင္ဟာ အံ၀င္ခြင္က်မႈမရွိၾကဘူး။ သခ်ာၤအဓိကနဲ႔ ဘြဲ႕ရထားသူက ေရွးေဟာင္းသုေတ သနဌာနမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္။ သမိုင္းနဲ႔ဘြဲ႕ရတဲ့သူက ဘဏ္မွာ ေငြကိုင္စာေရး ျဖစ္ေနတယ္။ အခ်ဳိ႕က ဘာေမဂ်ာနဲ႔ဘြဲ႕ရရ တကၠစီေမာင္းစားတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ စာစီစာ႐ိုက္လုပ္စားတယ္။ ဖုန္းျပဳျပင္သူျဖစ္လာတယ္။ ေစ်းေရာင္းစားသူ၊ ဆိုက္ကားနင္းစားသူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ေက်ာင္းစာဟာ ျပင္ပေလာကနဲ႔ ကြာဟေနတာကို ျပသေနတာပါပဲ။

တတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႔ လုပ္စားတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တို႔ ဆက္စပ္မႈမရွိတာဟာ ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းကို လြန္စြာထိခိုက္ေစတယ္။ အလုပ္ကိုလည္း ပညာကထိေရာက္ေအာင္ အက်ဳိးမျပဳႏိုင္ဘူး။ အလုပ္ကလည္း တတ္ထားခဲ့တဲ့ပညာကို မေမ့ေပ်ာက္ေအာင္ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာနဲ႔ ကမၻာနဲ႔ဆက္သြယ္မေပးႏိုင္တာပဲ။ ကမၻာႀကီးက ေျပာင္းလဲခ်င္ သလိုေျပာင္းလဲ။ ေက်ာင္းခန္းကေတာ နဂိုေနျမဲတိုင္းေန။ ကမၻာႀကီးကို မသိက်ဳိးကြၽံလုပ္ေနသလို ျဖစ္ေနမွာ။ ဒါဆိုေက်ာင္းစာသင္ရတာဟာ အဓိပၸာယ္မဲ့လာႏိုင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းခန္းမကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ကမၻာႀကီးအထိ လွမ္းႀကည့္ခြင့္ရေအာင္ စီစဥ္ရမယ္။

ဒါမွသာ ေက်ာင္းဟာရွင္သန္ သက္၀င္ေနတဲ့ ေခတ္မီခန္းမ၊ ပညာရပ္၀န္းျဖစ္ေနမွာ။ ကမၻာေလာကထဲ ၀င္ေတာ့မယ့္ ကေလးလူငယ္ေတြကို ကမၻာထဲမွာ အံ၀င္ခြင္က်တဲ့လူငယ္ေတြအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ဖို႔ေက်ာင္းကို ျပင္ဆင္ရပါမယ္။ ေက်ာင္းဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေလးကို ကမၻာဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းမွကမၻာသို႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ စီးေမ်ာႏုိင္ဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

Sources; ေမာင္တင္ဦး (ေျမာင္းျမ)/Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment