Latest News

Thursday, December 15, 2016

သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲက က်ပ္သန္း ၄၀၀ ကို ျပန္စိစစ္ဖို႔ ျပည္ေထာာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ညႊန္ၾကား

သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲက က်ပ္သန္း ၄၀၀ ကို ျပန္စိစစ္ဖို႔ ျပည္ေထာာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက  ညႊန္ၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြကေန သုံးစြဲထားတဲ့ က်ပ္သန္း တေသာင္းေျခာက္ေက်ာ္ထဲက ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရက သုံးစြဲထားတဲ့ က်ပ္သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္စိစစ္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ညြန္ၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔က သုံးစြဲထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြက တင္ျပရာမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ သုံးစြဲေငြ က်ပ္သန္း ေလးရာကုိ ျပန္လည္စိစစ္တင္ျပဖုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြထဲကေန ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သန္း ၆၆၀၀ ေက်ာ္၊  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ၆၆၂ သန္း၊ မႏၱေလးတုိင္းသန္း ၉၂၀၀ နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးကန္ ေသာင္တူးစက္ဖိုးေပးေခ်ဖုိ႔ က်န္ရွိတဲ့ သန္း ၄၀၀ ကို ေတာင္းခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြရသုံးဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအရ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မသုံးစြဲရန္ မျဖစ္တဲ့ အထူးကိစၥရပ္ျဖစ္တာ၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနည္းဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ား စည္းကမ္းမ်ားအရ ေခါင္းစဥ္လႊဲေျပာင္းက်ခံရန္ မျဖစ္နုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္လႊဲေျပာင္းက်ခံရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္သာ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြက သုံးစြဲရတာပါ။

ဒါ့အျပင္ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြက က်ခံသုံးစြဲတာကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ပုိင္းသာ သုံးစြဲရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕  အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔သာ သုံးစြဲရတာျဖစ္ပါတယ္။

SOURCES : PHOTO MOI : RFA

No comments:

Post a Comment