Latest News

Monday, December 12, 2016

ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာ၊ မီးေလာင္ရာေလပင့္တတ္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းလိုေနသည့္ ျမန္မာ


ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာ၊ မီးေလာင္ရာေလပင့္တတ္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းလိုေနသည့္ ျျျမန္မာ


ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဆီယံေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မီဒီယာမ်ား လတ္တေလာ ထုတ္လႊင့္၊ ေရးသားေဖာ္ျပေနမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီျပႆနာက ထိပ္ဆုံးေနရာတြင္ရွိေနသလို ယင္းျပႆနာအေပၚ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပရာ၌ အလြန္အမင္း အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္သည့္ တင္ဆက္မႈမ်ား ျဖစ္ေန႐ုံမွ်မက မွားယြင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းလာသည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ကိုပင္ေတြ႕ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က အ၀ါေရာင္သတင္းမ်ား(လူၿပိန္းစကားႏွင့္ ေျပာရ လွ်င္ ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈရေအာင္ ဖြသည့္သတင္း မ်ား) အေလးေပးေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ The Independent ႏွင့္ Daily Mail သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္က ဘဂၤါလီကေလးငယ္ဟုဆိုေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံး တုတ္တံျဖင့္ ထိုးႏွက္ႏွိပ္စက္ခံေနရပုံကို ဗီဒီယိုဖိုင္ႏွင့္တကြ ယင္းသတင္းစာမ်ား၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းတက္လာၿပီးေနာက္ မၾကာမီအခ်ိန္ပိုင္းတြင္ပင္ ဗီဒီယိုဖိုင္၌ပါရွိေသာ ကေလးငယ္မွာ ဘဂၤါလီ(၎တို႔အေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာ)ကေလးငယ္မဟုတ္ဘဲ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ ၂ ႏွစ္သား အ႐ြယ္ကေလးငယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ၍ ယင္းသတင္းေရာ၊ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုပါ ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ် သြားခဲ့သည္။ သတင္းအမွားေဖာ္ျပခဲ့မႈအေပၚ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္စုံတရာမေဖာ္ျပသလို အမွားျပင္ဆင္ခ်က္လည္း ေဖာ္ျပမႈမျပဳခဲ့ေပ။ ရက္ပိုင္းမွ်အၾကာတြင္ပင္ AFP ႏွင့္ အျခားသတင္းဌာနမ်ားက ၂ ႏွစ္သားအ႐ြယ္ ကေလးငယ္ကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ ဒတ္ခ်္လူမ်ဳိးႏွင့္ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးတို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရေၾကာင္း အသီးသီးေဖာ္ျပလာသည္။

အဆိုပါ သတင္းအမွားမ်ား မေပၚထြက္မီ သီတင္းပတ္မ်ားကလည္း ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလိုလိုပင္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ခံေနရသည္ဟု စြပ္စြဲေရးသားထားသည့္ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကိုပင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသူ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္က ေကာင္းစြာအသုံးခ်ခဲ့ေသးသည္။ နာဂ်စ္ရာဇတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ခံေနရမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲႀကီးကိုပင္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ ၎ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေသးသည္။

သို႔ေသာ္ နာဂ်စ္အတြက္မ်က္ႏွာပန္းသိပ္မလွ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အခ်က္မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံကိုယ္တိုင္ပင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကိုလက္ခံထားရၿပီး ယင္းလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ နာဂ်စ္ရာဇတ္က ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္ခံေနရမႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ပူးေပါင္းလာေအာင္ ေဆာ္ၾသမည္ဟုပင္ဆိုခဲ့သည္။

မြတ္ဆလင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး အာဆီယံႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွား အေနႏွင့္ ပူးေပါင္းပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိုမို ဖိအားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု နာဂ်စ္ရာဇတ္က ယူဆခဲ့ ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံ၏ အသက္ သဖြယ္ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ေရးကို အျခားအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမျပဳေရးဟူသည့္ မူ၀ါဒကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက လိမၼာပါးနပ္စြာပင္ေရွာင္ရွားသြားသည္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ႏိုမာဆူဒီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမွာ အဆင္ေခ်ာေမြ႕ခဲ့သလို အင္ဒိုနီးရွားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ကတိက၀တ္ပင္ ေပးခဲ့သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ The Nation သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ "ဘဂၤါလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ)ကိစၥသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ အေရးကိစၥျဖစ္သည္မွာ ယုံမွားသံသယျဖစ္စရာမလိုေပ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းခြင့္ရသင့္သည္။ ဤအခ်က္ကို နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ မေလးရွားအစိုးရ ေကာင္းစြာသိထားသင့္သည္" ဟု The Nation သတင္းစာက ဆိုသည္။

မွန္ပါသည္။ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ မျပဳေရးဟူသည့္ မူ၀ါဒမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား စုစည္းမႈ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ရာ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားျဖင့္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ မည္သို႔မွ် သင့္ေတာ္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ရွိထားေသာ အေျခအေနႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ဘဂၤါလီကိစၥကို ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ယခင္အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ ဆူရင္ပစ္ဆာ၀မ္က Nikkei Asia Review သတင္းမဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဘဂၤါလီကိစၥသည္ အာဆီယံေဒသတစ္ခုလုံး မတည္မျငိမ္ျဖစ္သြားေစမည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္ဟု သတိေပးသည္။ "ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ အဲဒီကိစၥကို စနစ္တက် စုစည္းၿပီး တုံ႔ျပန္ဖို႔လိုအပ္လိမ့္မယ္၊ ေဒသတြင္းတစ္ခုလုံး ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ေပါ့။ အနိမ့္ဆုံးအေနနဲ႔ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြ စဥ္းစားသင့္တယ္" ဟု ဆူရင္ပစ္ဆာ၀မ္က သုံးသပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာကဲ့သို႔ပင္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ျပည္သူအမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံကမူ ျမန္မာကို ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီျပႆနာသည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥျဖစ္သလို ယင္းျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာေပးသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ ထိုင္းအစိုးရ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးကမူ အကယ္၍ ေနျပည္ေတာ္(ျမန္မာအစိုးရ)ဘက္ကသာ အဆိုျပဳလာမည္ဆိုပါက မည္သို႔ေသာ အကူအညီကိုမဆို ေပးရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ယခုလာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္(ေရွ႕တစ္ပတ္)တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အလြတ္တန္း သေဘာအထူးအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည့္  ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆိုျပဳထားရာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံက မည္သို႔ေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ ရမည္ဟူေသာကိစၥကို သိရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔သည္ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စြပ္စြဲေျပာဆိုေနသလို လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္သည္ဟူသည့္ အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ၿပီးစလြယ္ေျပာ၍ မသင့္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကို အသိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ အထူးပင္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တာ၀န္ယူထားေသာ စစ္ဘက္ႏွင့္ ရဲဘက္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒအတိုင္း ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သင့္ ေၾကာင္း ကိုဖီအာနန္က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္ပမွ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ကိုဖီအာနန္၏ ေကာ္မရွင္သည္ ဘဂၤါလီတို႔၏ ေဘးဒုကၡမ်ားကို ေသးႏုတ္သြားေအာင္ ေျပာဆိုေနသည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းက ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားကမူ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ တိုင္းျပည္ကို အျမတ္ထုတ္ကာ ဘဂၤါလီတို႔ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ အရပ္သားအစိုးရက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အရွိန္ယူေနစဥ္ ဘဂၤါလီကိစၥကို သတင္းဆိုးႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အဆက္မျပတ္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုလာျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး အစရွိသည့္ ဖြံ႕ ၿဖဳိးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူအခ်ဳိ႕ကမူ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေနအထားသည္ ေကာင္းသည့္ အခ်ဳိးအေကြ႕ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပကပါ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုမ်ား၏ ေသြးထိုးစမ္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုမ်ားဟု ဆိုရာတြင္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသာမက အျခား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟူေသာ အခ်က္ ကို ျမန္မာအေနႏွင့္ အထူးသတိခ်ပ္ရန္လိုပါသည္။ ဘာသာေရးဆက္ႏႊယ္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕ကမူ အေနာက္ကမၻာမွ မီဒီယာမ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းၾကာျမင့္စြာရွိေနခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာၾကားမွ ရန္မီးစကို ဗုဒၶဘာသာဘက္သို႔ပါ ကူးစက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဘဂၤါလီကိစၥအား အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုပင္ မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယင္းဘဂၤါလီျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာမက ျပည္ပမွ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ အေရးကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥကို ေဖာ္ျပၾကသည့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားမႈမ်ားသည္လည္း ျပႆနာေျပလည္ေရးထက္ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ေနသည့္ပုံစံက ပိုမ်ားေနသည္မွာလည္း ရွင္းလြန္းပါသည္။ ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ အက်ပ္ ေတြ႕ေနရသည့္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ဤေနရာတြင္ Modern Tokyo Times ကေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွ မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္သာအဆုံးသတ္လိုပါသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာမ်ား ေက်ာ္လြန္ေရးအတြက္ ႐ိုးစင္းေျဖာင့္မတ္သည့္ အက်ဳိးေဆာင္ (တစ္နည္း အားျဖင့္ မိတ္ေဆြေကာင္း)မ်ား လိုအပ္ပါသည္" ဟူ၍ပင္။
F-01

Sources ; VOICE ADMIN

No comments:

Post a Comment