Latest News

Saturday, October 8, 2016

ဟသၤာတျမိဳ့နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴးက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ထပ္မံအမွဳဖြင့္တိုင္ၾကား


ဟသၤာတျမိဳ့နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴးက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ထပ္မံအမွဳဖြင့္တိုင္ၾကား

No comments:

Post a Comment