Latest News

Wednesday, May 25, 2016

သူငယ္တန္းသင္႐ုိးသစ္ျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ေတာ့မည္

Byေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္
On  Wed, 2016-05-25 09:30
Issue No.အတြဲ (၁၅) ၊အမွတ္ (၁၁)

လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ႏွစ္အသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္အခ်ိန္ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ရင္ေသြးမ်ားကုိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။


ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ ေစ်းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ အျဖဴ၊ အစိမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊လြယ္အိတ္၊ ေက်ာပုိးအိတ္၊ ထီး၊မုိးကာ၊ ဖိနပ္စသည္တုိ႔ကုိ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ခင္းက်င္းျပသထားၾကသည္။

မိဘမ်ား တတ္ႏုိင္သည့္အေပၚမူတည္၍ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ား အေျခခံပညာသင္ယူရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး စီစဥ္ေနၾက သည္။

‘‘က်န္တဲ့ေနရာမွာ ကုန္က်မယ့္ဟာကုိ ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ကေလးပညာေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ်လုပ္ေပးတယ္။ ကုိယ့္ကေလးမ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေလး ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္’’ဟု ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းသားမိဘ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား၊ ဗလာစာအုပ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာသင္ခုံမ်ားကုိျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

‘‘စာအုပ္ေတြ၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြကုိ ေက်ာင္းကုိ ယူလာၿပီးၿပီ။ ျပင္ဖုိ႔လုိတဲ့ စာသင္ခုံေတြကုိလည္း ျပန္ျပင္ထားတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီႏွစ္စမယ့္ KG အတြက္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြ၊ KG Kit ေတြကုိ ျပင္ထားတယ္’’ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပုိင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းကုိ သင္ရုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားရန္စီစဥ္ေနၿပီး သင္ၾကားမည့္ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ကိုးေသာင္းအား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သင္တန္းမ်ား ဧၿပီလမွ ေမလအတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့သည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ကုိ ေမ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ဦးစားေပး နံပါတ္ (၁) ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးအစီအစဥ္အတြက္ အခမဲ့ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား သိရွိလုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၊ မိဘမ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားအစရွိသည့္အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေမလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွမည္သည့္လက္ေဆာင္၊ အခေၾကးေငြမွေကာက္ခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

‘‘အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကို ကုိယ့္သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမက ကေလးေတြကုိ ဦးစားေပးလက္ခံဖုိ႔ မွာထားတယ္’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထပ္ေက်ာ့ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္ကုိ မွ်ေဝျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ပုိမုိအဆင္ေျပေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝင္ခြင့္လက္ခံရာ၌ လက္ရွိအတန္း တက္ေရာက္ေနဆဲ ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမရွိသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခတက် ေနထုိင္သူမ်ား၏ သား၊ သမီးမ်ားကို ဦးစားေပးလက္ခံေလ့ရွိေၾကာင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မွ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အနီးအနားက ေက်ာင္းမွာပဲ ထားဖုိ႔စီစဥ္ထားတယ္။ ကုိယ့္အနီးအနားဆုိေတာ့ ကုိယ္တုိင္လည္းႀကိဳ၊ ပုိ႔ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ကုိယ့္မ်က္စိေအာက္မွာပဲဆုိေတာ့ စိတ္ခ်ရတာေပါ့’’ဟု ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိဘေဒၚလင္းလင္းက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူငယ္တန္း တက္ေရာက္ရန္ စတင္ေက်ာင္းအပ္ႏွံမည့္ ေက်ာင္းသား အသက္ (၅)ႏွစ္ျပည့္မွ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး (၅) ႏွစ္ မျပည့္ဘဲ လအနည္းငယ္ လုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး၊ ခ႐ုိင္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ညိႇႏႈိင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘မႏွစ္ကအထိ ေက်ာင္းအပ္မယ့္ကေလးကတစ္လလုိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ႏွစ္လလုိ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး၊ သုံးလလို တုိင္းပညာေရးမွဴးဆီကုိ တင္ရတယ္။ အခုခ်ိန္ေတာ့ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေၾကျငာခ်က္အသစ္ မထုတ္ျပန္ထားဘူး။ သူငယ္တန္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ကုိ အဓိကထားၿပီး သင္ေပးတာဆုိေတာ့ အသစ္ထပ္ထုတ္ျပန္ထားတာ မရွိပါဘူး’’ဟုအဆုိပါအဆင့္ျမင့္အရာရွိကေျပာသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ပညာေရးဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္းမျပဳရန္၊ ေက်ာင္းဝတ္စုံအတြက္ အတန္းတံဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတံဆိပ္မ်ား အပါ အဝင္ အျခားမည္သည့္ပစၥည္းကိုမွ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး ကုိယ္စား ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္ဝင္းက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ဧၿပီ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္အတြင္းမွာ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရဘူးဆုိတာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးေတြဆီကုိ စာထြက္ထားတယ္။ေငြေၾကး ေကာက္ခံတာရွိခဲ့ရင္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမယ္’’ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အထက္တန္းအဆင့္အထိ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ စ တင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ေငြေၾကး ေပးသြင္းရန္ မလုိအပ္ဘဲ သူငယ္ တန္းအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ တစ္စုံ၊ မူလအတန္းအဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ တစ္စုံ၊ ေက်ာင္းသုံး ျပ႒ာန္းစာအုပ္ႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအ တြက္ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္ တစ္စုံအခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
7Daydaily

No comments:

Post a Comment