Latest News

Friday, May 20, 2016

သာေပါင္းျမို့နယ္ဖဲကုန္းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲဖြင့္ပဲြ


သာေပါင္းျမို့နယ္ဖဲကုန္းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို ့တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ပ္
တက္ေရာက္။
အာပူးႀကီး အာပူးႀကီး

No comments:

Post a Comment