Latest News

Tuesday, May 31, 2016

လပၸတၱာၿမိဳနယ္ ဘီတြြတ္ေက်းရြာအထက္တန္းေက်ာင္း၀င္ခြင့္တြင္ ‪‎ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအသင္း‬ ‪သုိ့ဝင္ေရာက္ၿပီး‬/မၿပီးအခ်က္ပါ၀င္ေနဧရာဝတီတုိင္း လပၸတၱာၿမိဳနယ္ ဘီတြြတ္ေက်းရြာအေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ၏
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလ်ာက္လြာ အပုိဒ္(၁၄) တြင္‪‎ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအသင္း‬
‪သုိ့ဝင္ေရာက္ၿပီး‬/မၿပီးဆုိေသာအခ်က္ပါဝင္ေနတာေတြ ့ရွိရပါသည္။
သတင္းဓာတ္ပံု-Kmt Kyawmin
No comments:

Post a Comment